فروش اینترنتی فایل پایان نامه فرآیند برنامه ریزی استراتژیک – سؤالات برنامه ریزی استراتژیک

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک

طبق نظر پیتر دراکر‌ “ برنامه ریزی استراتژیک ، فرآیند پیوسته ای از تصمیمات سیستماتیک و ریسک پذیر و با حداکثر دانش و آگاهی از نتایج آینده است که به طور سیستماتیک تلاشها و کوشش هایی را که برای انجام این تصمیم ها مورد نیاز است را سازماندهی می کند و نتایج این تصمیم گیری ها را در مقابل انتظارات ، از طریق بازخورد سیستماتیک و سازمان دهی شده اندازه گیری می کند .[۱]

برنامه ریزی استراتژیک ، فرآیندی است که در آن مقاصد ، اهداف و برنامه ها تنظیم و اجرا می شوند . البته فرآیندهای تنظیم و اجرا هر دو تدریجی و پیوسته اند  . مقیاس زمانی برای برنامه های استراتژیک حدود سه سال است و بیشتر از پنج سال نخواهد بود ، گرچه چشم انداز بلند مدت در سطح کلی تری در نظر گرفته می شود  اما باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد تا بتواند به تغییرات پاسخ دهد[۲] همچنین برنامه ریزی استراتژیک  به عنوان یک اقدام مدیریتی برای تعیین محیط وب سایت سازمان و سمت و سوی آن و پاسخ به چالشهای سازمانی ، تعریف می شود .

پایان نامه رشته مدیریت : بررسی و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه

 

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

برنامه ریزی استراتژیک یک ساختار مفید برای ایجاد وب سایت و توسعه آن در آینده و نیز مکانیزمی برای نگهداری و روز آمدی وب سایت به وجود می آورد . فرآیند برنامه ریزی که به طور یقین در همه بخشهای سازمان در جریان است ،  قابل انتقال به وب سایت شرکت و سازمان  نیز می باشد[۳]

گام نخست در انجام بر نامه ریزی استراتژیک ، تعریف و ایجاد کمیته یا تیم برنامه ریزی است که مسؤولیت برنامه ریزی را عهده دار خواهد بود و با دیگر گروه های کاری در زمان مناسب در فرآیند برنامه ریزی تعامل خواهد داشت .

با توجه به اینکه فرآیند برنامه ریزی استراتژیک در تعامل با محیط داخلی و خارجی سازمان است ، شناخت محیط ، جنبه اساسی فرآیند برنامه ریزی است[۴]

محیط خارجی ، همه شرایط و عواملی را که بر گزینه های استراتژیک اثر دارند را شامل می شود.

چارچوب مفید برای تحلیل محیط خارجی این است که موضوعات و تأثیرات در قالب عناوین سیاسی ، اقتصادی ، جامعه شناختی و فناوری در نظر گرفته شود . این عمل به تحلیل پست [PEST[5]] مشهور است .

برای تحلیل محیط داخلی ، شرایط سازمان مادر و نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها [SWOT[6]] باید مورد ارزیابی قرار گیرد . بیشتر این اطلاعات از طریق مستندات برنامه ریزی ها و گزارشات قابل دستیابی است (کورال ،۱۳۸۰ ،۲۰۱-۲۰۳) تصویر محیط خارجی و محیط خودتحلیل داخلی در کنار هم به صورت یک فرآیندجمع می شوند تا استراتژی ها را تو سعه دهند و آنها رابه برنامه ها ، خط مشی ها و روشها تبدیل کنند و به تمرکز برنامه ریزی بر اساس رسالت سازمان کمک کنند[۷].

مدیر سایت سازمان باید ابتدا به بررسی سؤالات برنامه ریزی استراتژیک بپردازد :

–    رسالت[۸] سایت چیست ؟

–    مقصود[۹] سایت چیست ؟

–    اهداف[۱۰]  سایت چیست ؟

پاسخ به این سؤوالات ، به شناسایی کاربران بالقوه و نیازهای اطلاعاتی آنها می انجامد و این شناخت از ضروریات و مقدمات اساسی قبل از هر تصمیم گیری است . در مرحله بعد ، مدیر سایت باید بیانیه رسالت را که یک بیانیه عمومی و پایه ای برای گسترش اهداف سایت است ، را تنظیم نماید و همواره به رسالت سازمان ، که سازماندهی ، دسترس پذیری و اشاعه اطلاعات مورد نیاز کاربران است ، توجه داشته باشد ؛ زیرا رسالت سایت باید مطابق با رسالت کلی سازمان باشد .

بیانیه رسالت باید به قدر کافی کلی ، مشخص ، عملی و انعطاف پذیر باشد.[۱۱]  به طور مشخص بیانیه رسالت ، بیانیه ای از نگرش ، چشم انداز و جهت گیری سازمان است نه مقصد های تفضیلی و قابل اندازه گیری . در واقع ارزش اصلی بیانیه رسالت ، مشخص کردن مقاصد نهایی است.[۱۲] اگر بیانیه رسالت به درستی تدوین شود ، مبنایی برای برنامه ریزی پایدار خواهد بود . بعد از آنکه که رسالت سایت معین و تدوین شد ؛ باید مقصود سایت به طور واضح مشخص شود . در مرحله بعد ، اهداف سایت باید به طور خاص تر و مطابق با رسالت و مقصود سایت تعیین شود و هر یک از اهداف با مراحل کاری که آن را پشتیبانی می کند ، بیان شود .

بعد از آنکه مراحل کاری هر یک از اهداف مشخص شد ، بایستی که مسؤولیت ها ، بودجه ، زمان بندی ، معیارهای ازریابی هر یک نیز مشخص شود . در واقع اگر فرآیند برنامه ریزی استراتژیک از ابتدا تا انتها دنبال شود ، مدیران این فرصت را به دست می آورند که مهارتهای لازم ، نیروی انسانی ، منابع مالی ، زمان ، وسایل و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری را که در هر مرحله از فرآیند برنامه ریزی برای ایجاد و مدیریت وب سایت نیاز است را به طور کامل شناسایی کنند . برنامه ریزی گام به گام سبب می شود که اهداف سایت تضمین و اجرا شود[۱۳] در مرحله بعد باید به توسعه استراتژی ها و برنامه های عملی پرداخت که این امر خود مستلزم تعریف وتعیین منابع مالی و توسعه خط مشی ها و راه وروش ها در راستای اهداف سایت است .

در واقع استراتژی ها به عنوان اقدامات اصلی یا الگوهای اقدامات برای تحقق اهداف و مقاصد و انجام رسالت  تعریف می شوند و قدم های عملی تحقق رسالت سایت رامشخص می کنند و باید برنامه زمانی ، مسؤولیت ها و شاخص های عملکرد را در بر داشته باشند .

در مرحله بعد ، استراتژی های انتخاب شده به برنامه های عملیاتی مشخص تر تبدیل می شوند  . به منظور ارزیابی عملکرد مربوط به هدف ها و بازبینی و اصلاح برنامه ها ، با توجه به نتایج و شرایط متغیر ، ضروری است که پیشرفت کار به صورت منظم مورد نظارت قرار گیرد . فرآیند نظارت در تمام سطوح مهم است و باید روش های کنترل و نظارت نیز مشخص شود . خود برنامه ریزی استراتژیک نیز نیاز به بازبینی دارد .[۱۴]

بیانیه ماموریت و بیانیه چشم انداز

چشم انداز:

چگونگی سازمان در آینده را تعریف می کند. چشم انداز یک افق دراز مدت است که گاهی جهانی را که سازمان در آینده در آن فعالیت می کند توصیف می کند. برای مثال، نیکوکاری که به فقیری کمک می کند ممکن است بیانیه چشم اندازی داشته باشد که می گوید:”یک جهان بدون فقر”. یک بیانیه چشم انداز آینده ی سازمان را به صورت خلاصه بیان می کند. این بیانیه بر روی آینده متمرکز می شود.

ماموریت:

هدف بنیادی یک سازمان یا یک سرمایه گذاری را بیان می کند، مختصرا توضیح می دهد چرا سازمان وجود دارد و برای رسیدن به چشم اندازش چه کاری انجام می دهد.

گاهی ماموریت برای نمایش تصویر سازمان در آینده به کار می رود. یک بیانیه ماموریت گاهی جزییات کارهای را که انجام داده در اختیار می گذارد و به سوال “چه کاری انجام می دهیم؟” پاسخ می دهد. برای مثال ممکن است نیکوکار “کار آموزی برای بیکار و بی خانمان” را فراهم سازد. یک بیانیه ماموریت مشتری و فرآیندهای مهم را تعریف می کند. این بیانیه سطح کارایی مطلوب را به آگاهی شما می رساند و معیار تصمیم گیری صریح را مهیا می سازد.

در معدودی از شرکت ها یک بیانیه چشم انداز ممکن است شبیه یک بیانیه ماموریت باشد، اما این می تواند یک خطای سنگین باشد چرا که می تواند موجب سردرگمی مردم شود.

کدام یک اول می آیند؟ بیانیه ماموریت یا بیانیه چشم انداز؟ بستگی دارد. اگر شما یک کسب و کار تازه یا طرح یا برنامه ی جدید برای خدمات جاری خود داشته باشید، آنگاه چشم انداز، ماموریت و باقی برنامه های استراتژیک را هدابت خواهد کرد. اگر شما یک کسب و کار تاسیس شده دارید در حالیکه ماموریت ایجاد شده، آنگاه ماموریت، چشم انداز و باقی برنامه های استراتژیک را هدایت می کند. در هر صورت شما نیازمند دانستن اهداف بنیادی خود یعنی -ماموریت، موقعیت کنونی شما از نظر منابع درونی و قابلیت ها (تعداد نفرات و/یا نقاط ضعف) و شرایط بیرونی (فرصت ها و/یا تهدید ها)، و اینکه به کجا می خواهید بروید – و چشم انداز آینده هستید. این مهم است که شما پایان و نتیجه مطلوب را از ابتدا در نظر بگیرید.

  • طرح کلی برنامه ریزی استراتژیک
  • فرآیند برنامه ریزی استراتژیک
  • ابزار ها و رویکردهای برنامه ریزی استراتژیک
  • تحلیل موقعیت
  • اهداف موضوعات و هدف
  • تکنیک های تحلیل کسب وکار

برنامه‌ریزی را از جنبه‌های مختلف دسته‌بندی کرده‌اند: برنامه‌ریزی از جنبه ماهیت به برنامه فیزیکی، سازمانی، فرایند، مالی، وظیفه‌ای و عمومی دسته‌بندی می‌شوند. برنامه ریزی از جنبه افق زمانی نیز به برنامه‌ریزی کوتاه مدت (عملیاتی و تاکتیکی)، میان و بلند مدت دسته‌بندی نموده‌اند. نوع دیگری از برنامه ریزی برای افق بلند مدت با دیدگاه خاص وجود دارد که با عنوان برنامه‌ریزی استراتژیک شناخته می‌شود. برنامه‌ریزی استراتژیک بر تصمیمات سطح عملیاتی اثر می‌گذارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *