دانلود پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، بهبود مهارت، روان شناسی

دانلود پایان نامه

تربیتی.تهران:انتشارات پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
۵۳. مقدسی،حمیده.۱۳۷۲.روان شناسی هنر برای کودکان عادی و استثنایی.تهران:چاپار فرزانگان.
۵۴. مقدم، کاوه و همکاران. ۱۳۹۰. تأثیر آموزش نقاشی و سفالگری بر بهبود مهارت های دیداری-فضایی و حافظه دیداری دانش آموزا

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مقاله با موضوعصورتهای مالی، قیمت سهام، سود حسابداری، مبانی نظری

دیدگاهتان را بنویسید