پایان نامه ارشد درباره زنجیره تامین، تحلیل شبکه، پایان نامه، تامین کننده

دانلود پایان نامه

مهم یاری نموده اند.
“پروردگارا حسن عاقبت ، سلامت و سعادت را برای آنان مقدر نما ” .
بسمه تعالی
« تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد»
اینجانب حسام فلاحی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجویی ۹۰۰۷۵۲۴۳۸ در رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات که در تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ از پایان نامه خود تحت عنوان :
« ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان ماشین آلات و قطعات یدکی صنعت پالایش نفت با رویکرد فرایند تحلیل شبکه ANP (مطالعه موردی : شرکت پالایش نفت لاوان)»
با کسب نمره و درجه دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ،کتاب ،مقاله و…) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رویه های موجود ، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ،پایین تر یا بالاتر )در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت ازتحصیل ، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب،ثبت اختراع و …. از این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی : حسام فلاحی
تاریخ و امضاء
بسمه تعالی
در تاریخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۳ دانشجوی کارشناسی ارشد آقای حسام فلاحی از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره بحروف و با درجه مورد تصویب قرار گرفت .
دکتر محمد رضا معتدل
استاد راهنما
:
بسمه تعالی
دانشکده مدیریت
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تهیه شده است»
نام واحد دانشگاهی: دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی کد واحد: ۱۰۱
کد شناسایی پایان‌نامه:۱۰۱۲۱۲۱۱۹۱۱۰۳۸
عنوان پایان‌نامه : ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان ماشین آلات و قطعات یدکی صنعت پالایش نفت با رویکرد فرایند تحلیل شبکه ANP (مطالعه موردی : شرکت پالایش نفت لاوان )
نام و نام خانوادگی دانشجو: حسام فلاحی
شماره دانشجوئی: ۹۰۰۷۵۲۴۳۸
رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی– گرایش مدیریت تولید و عملیات
تاریخ شروع پایان‌نامه: ۲۶/۰۲/۱۳۹۲
تاریخ اتمام پایان‌نامه: ۳۰/۰۶/۱۳۹۳
استاد راهنما: آقای دکتر محمدرضا معتدل استاد مشاور: آقای دکتر طهمورث سهرابی
آدرس و شماره تلفن :تهران، انتهای نازی آباد، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار، روبروی بیمارستان مفرح، کوچه بیستم، پلاک۵۱، تلفن ۰۹۱۹۳۱۳۷۷۳۱
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
با افزایش رقابت در عرصه تجارت جهانی، نحوه تامین و انتخاب تامین کنندگان ماشین آلات و قطعات یدکی در زنجیره تامین چالشی مهم برای اکثرسازمانها بشمار می آید . لذا، صنعت پالایش نفت کشور با درک نیازهای بازار داخلی، می بایست با داشتن استراتژی های رقابتی در حوزه ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان بتواند ضمن ارتقاء توان رقابتی به بسترسازی فرصت های تجاری و کسب مزیت رقابتی توجه نماید. لذا در این پژوهش سعی نموده ایم معیارهای موثر بر ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان صنعت پالایش را با استفاده از نظرات و تجربیات کارشناسان شناسایی، روابط فی مابین آنها را تحلیل و با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه به رتبه بندی معیارها و تامین کنندگان ( به صورت موردی) در شرکت پالایش نفت لاوان اقدام نماییم. بطوریکه با تعریف ۲۲ زیرمعیار در چهار معیار اصلی « اقتصادی و هزینه، کیفیت و تکنولوژی، ویژگی های تامین کننده و خدمات ارائه شده از سوی تامین کننده » و ارزیابی آن ها، زیر معیارهایی استراتژیک در ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان شناسایی شده اند.
واژه های کلیدی: سطح کیفی تامین کنندگان، مدیریت زنجیره تامین، صنعت پالایش نفت و روش فرایند تحلیل شبکه
مناسب است
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه
تاریخ و امضاء
مناسب نیست
« فهرست مطالب »
عنوان
صفحه
فصل اول : کلیات طرح تحقیق
۱.۱
بیان مساله تحقیق
۲
۲.۱
اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :
۴
۳.۱
هدفهای تحقیق :
۶
۴.۱
سوالات یا فرضیه های تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ) :
۷
 
۱.۴.۱
سئوالات تحقیق :
۷
 
۲.۴.۱
فرضیات تحقیق :
۸
۵.۱
چهارچوب نظری تحقیق :
۸
 
۱.۵.۱
ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان :
۸
 
۲.۵.۱
فرآیند تحلیل شبکه ای :
۱۱
۶.۱
مدل تحقیق :
۱۲
۷.۱
روش تحقیق :
۱۷
۸.۱
قلمرو تحقیق :
۱۸
۹.۱
جامعه آماری و حجم آن و برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری:
۱۹
۱۰.۱
روش گرد آوری اطلاعات :
۱۹
۱۱.۱
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :
۲۰
۱۲.۱
متغیرها و واژه های کلیدی :
۲۰
 
۱.۱۲.۱
سطح کیفی تامین کنندگان:
۲۱
 
۲.۱۲.۱
شاخص های ارزیابی سطح کیفی :
۲۱
 
۳.۱۲.۱
مدیریت زنجیره تامین :
۲۱
 
۴.۱۲.۱
صنعت پالایش :
۲۱
 
۵.۱۲.۱
روش تحلیل شبکه :
۲۱
۱۳.۱
متغیرهای تحقیق :
۲۱
۱۴.۱
محدودیت ها و مشکلات تحقیق :
۲۲
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق
« بخش اول» :۱.۲ . ارزش و ارزش آفرینی و تفکر مبتنی بر ارزش
۱.۱.۲
مقدمه:
۲۵
۲.۱.۲
زنجیره ارزش :
۲۶
« فهرست مطالب »
عنوان
صفحه
۳.۱.۲
پنج نیروی رقابتی مایکل پورتر در تعیین موقعیت استراتژیک سازمان :
۳۲
۴.۱.۲
اهمیت استراتژ ی در محیط کسب و کار رقابتی :
۳۴
۵.۱.۲
همراستا کردن زنجیره تامین با استراتژی کسب و کار
۳۷
 
۱.۵.۱.۲
بازارهایی را که شرکت شما در آنها فعالیت می کند ، بشناسید .
۳۸
 
۲.۵.۱.۲
نقاط قوت و مزیت های رقابتی شرکت خود را تعریف کنید.
۳۹
 
۳.۵.۱.۲
توانمندی های مورد نیاز زنجیره تامین را توسعه دهید .
۴۰
« بخش دوم » : ۲.۲. زنجیره تامین و مدیریت زنجیره تامین و مفاهیم مربوط به آن
۱.۲.۲
مقدمه:
۴۱
۲.۲.۲
زنجیره تامین :
۴۴
۳.۲.۳
مدیریت زنجیره تامین :
۴۶
۴.۲.۲
ضرورت و اهمیت مدیریت زنجیره تامین :
۴۹
۵.۲.۲
اعضاء زنجیره تامین :
۵۰
 
۱.۵.۲.۲
تولید کنندگان :
۵۱
 
۲.۵.۲.۲
توزیع کنندگان :
۵۱
 
۳.۵.۲.۲
خرده فروشان :
۵۲
 
۴.۵.۲.۲
مشتریان :
۵۲
 
۵.۵.۲.۲
شرکتهای خدماتی :
۵۲
۶.۲.۲
محرکهای زنجیره تامین :
۵۴
 
۱.۶.۲.۲
تولید :
۵۵
 
۲.۶.۲.۲
موجودی :
۵۶
 
۳.۶.۲.۲
موقعیت و محل :
۵۷
 
۴.۶.۲.۲
حمل و نقل :
۵۸
 
۵.۶.۲.۲
اطلاعات :
۵۸
۷.۲.۲
چالشهای زنجیره تامین در محیط رقابتی :
۵۹
 
۱.۷.۲.۲
طراحی زنجیره تامین به منظور کسب مزیت استراتژیک
۶۰
 
۲.۷.۲.۲
پیاده سازی روابط مشارکتی:
۶۱
 
۳.۷.۲.۲
تحمیل شراکت های زنجیره تامین :
۶۱
 
۴.۷.۲.۲
مدیریت اطلاعات زنجیره تامین :
۶۲
 
۵.۷.۲.۲
زدودن هزینه از زنجیره تامین :
۶۲
« فهرست مطالب »
عنوان
صفحه
۸.۲.۲
چالشهای زنجیره تامین در صنایع نفت و گاز :
۶۴
۹.۲.۲
زنجیره تامین به عنوان یک مزیت رقابتی برای شرکتها:
۶۶
« بخش سوم » :۳.۲ . انتخاب تامین کنندگان و معیارهای انتخاب تامین کنندگان
۱.۳.۲
مقدمه:
۷۰
۲.۳.۲
تصمیمات ساخت یا خرید :
۷۲
 
۱.۲.۳.۲
از مزایای تولید کالا در داخل سازمان
۷۵
 
۲.۳.۲.۲
اهداف بخش خرید :
۷۶
۳.۳.۲
سیر تحولات انتخاب کنندگان :
۷۷
۴.۳.۲
پیشینه تحقیق :
۷۹
۵.۳.۲
رویکرد کاهش تعداد تامین کنندگان :
۸۴
۶.۳.۲
انواع روشهای تامین و تقسیم بندی تامین کنندگان :
۸۶
۷.۳.۲
منبع یابی استراتژیک :
۹۰
۸.۳.۲
فرآیند مرحله ای انتخاب تأمین کنندگان:
۹۳
 
۱.۸.۳.۲
شناسایی نیاز:
۹۵
 
۲.۳.۸.۲
تصمیم به تأمین داخلی یا خارجی:
۹۶
 
۳.۸.۳.۲
تعیین نوع تأمین کنندگان با توجه به نوع نیاز :
۹۶
 
۴.۸.۳.۲
جستجو برای شناسایی تأمین کنندگان:
۹۷
 
۵.۸.۳.۲
تعیین معیارهای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان :
۹۷
 
۶.۸.۳.۲
کسب اطلاعات تأمین کنندگان:
۱۰۱
 
۷.۸.۳.۲
انتخاب تأمین کنندگان براساس چند معیار:
۱۰۱
 
۸.۸.۳.۲
تشکیل زنجیره تأمین با حضور تأمین کنندگان:
۱۰۲
 
۹.۸.۳.۲
ارزیابی و تقویت تامین کنندگان و گروه بندی تامین کنندگان:
۱۰۲
 
۱۰.۸.۳.۲
توسعه محصول یا ایجاد یک نیاز جدید:
۱۰۳
۹.۳.۲
تشریح معیارها و شاخص های شناسایی شده جهت ارزیابی سطح کیفی تامین کنندگان: (عوامل موثر بر انتخاب تامین کنندگان )
 
۱.۹.۳.۲
قیمت رقابتی :
۱۰۴
 
۲.۹.۳.۲
فروش اعتباری و مدت دار :
۱۰۴
 
۳.۹.۳.۲
قدرت و توانایی مالی :
۱۰۵
 
۴.۹.۳.۲
مقدار سفارش مشتری / شرکت :
۱۰۵
 
۵.۹.۳.۲
ثبات قیمت های پیشنهادی :
۱۰۸
« فهرست مطالب »
عنوان
صفحه
 
۶.۹.۳.۲
دارا بودن گواهینامه های کیفی :
۱۰۸
 
۷.۹.۳.۲
کیفیت بسته بندی و حمل و نقل :
۱۱۰
 
۸.۹.۳.۲
تولید طبق سفارشات فنی ( استاندارد فنی مشتری ) :
۱۱۲
 
۹.۹.۳.۲
سهولت و قابلیت نگهداری و تعمیرات ماشین آلات :
۱۱۲
 
۱۰.۹.۳.۲
عملکرد مناسب محصول ( قابلیت اطمینان ) :
۱۱۳
 
۱۱.۹.۳.۲
حسن شهرت و سوابق اجرایی :
۱۱۳
 
۱۲.۹.۳.۲
موقعیت جغرافیایی تامین کننده :
۱۱۴
 
۱۳.۹.۳.۲
توان تخصصی تامین کننده ( قابلیت فنی ):
۱۱۴
 
۱۴.۹.۳.۲
شهرت فنی تامین کننده ( توانایی فنی ):
۱۱۴
 
۱۵.۹.۳.۲
ظرفیت تولید :
۱۱۵
 
۱۶.۹.۳.۲
سابقه تجارت قبلی سازمان با تامین کننده :
۱۱۵
 
۱۷.۹.۳.۲
انعطاف پذیری در حل اختلافات فی ما بین ( تامین کننده و شرکت ):
۱۱۵
 
۱۸.۹.۳.۲
تحویل به موقع اجناس / خدمات :
۱۱۶
 
۱۹.۹.۳.۲
خدمات پس از فروش (گارانتی ):
۱۱۶
 
۲۰.۹.۳.۲
نحوه برخورد و پاسخگویی تامین کننده :
۱۱۶
 
۲۱.۹.۳.۲
زمان پاسخگویی به نیازها و مکاتبات فی مابین :
۱۱۷
 
۲۲.۹.۳.۲
آموزش دانش فنی استفاده از محصول بعد از فروش محصول :
۱۱۷
« بخش چهارم » : ۴.۲. تشریح فرایند تحلیل شبکه
۱.۴.۲
مقدمه :
۱۲۰
۲.۴.۲
تصمیم گیری چند معیاره :
۱۲۰
 
۱.۲.۴.۲
مدلهای تصمیم گیری چند هدفه :
۱۲۱
 
۲.۲.۴.۲
مدلهای تصمیم گیری چندشاخصه :
۱۲۱
 
۳.۲.۴.۲
فرایند تحلیل شبکه :
۱۲۱
۳.۴.۲
تفاوت روش فرایند سلسله

دیدگاهتان را بنویسید