دسته‌بندی نشده

2 (2244)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز مرکز تحصيلات تکميلي (ميرداماد) پايان نامه: جهت دريافت درجه کارشناسي ارشد (در رشته مديريت دولتي) موضوع: بررسي ترکيب نيروي انساني از لحاظ تناسب با اهداف و ارائه الگوي مناسب جذب نيرو (در معاونت هزينه و خزانه... ادامه متن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مرکز تحصیلات تکمیلی (میرداماد) پایان نامه: جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (در رشته مدیریت دولتی) موضوع: بررسی ترکیب نیروی انسانی از لحاظ تناسب با اهداف و ارائه الگوی مناسب ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (2242)

مقدمه عفونت پلوروپنوموني واگير،‌ بيماري تحليل برنده تنفسي است كه با جاي گرفتن در طبقه‌بندي بيماريهاي سازمان جهاني كنترل بيماريهاي واگير، لزوم و اهميت شناسايي آن مشخص شده است. عامل اصلي اين بيماري، گونه مايكوپلاسما مايكوئيدس مي‌باشد كه... ادامه متن

مقدمه عفونت پلوروپنومونی واگیر،‌ بیماری تحلیل برنده تنفسی است که با جای گرفتن در طبقه‌بندی بیماریهای سازمان جهانی کنترل بیماریهای واگیر، لزوم و اهمیت شناسایی آن مشخص شده است. عامل اصلی این بیماری، گونه مایکوپلاسما ادامه مطلب…

By 92, ago
background