جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

جدیدترین مطالب :

آرایش ، زیبایی و مدل لباس

راهنمای جامع و کامل چاپ کتاب کاغذی دیجیتال و صوتی

راهنمای جامع و کامل چاپ کتاب کاغذی دیجیتال و صوتی را از طریق این لینک کسب کنید محاسبه آنلاین هزینه چاپ کتاب|چاپ کتاب ارزان|چاپ کتاب با تیراژکم|هزینه چاپ کتاب در ایران|چاپ کتاب با تیراژکم|خدمات چاپ بیشتر بخوانید...

No category

پایان نامه ارشد درباره زنجیره تامین، تحلیل شبکه، پایان نامه، تامین کننده

مهم یاری نموده اند. “پروردگارا حسن عاقبت ، سلامت و سعادت را برای آنان مقدر نما ” . بسمه تعالی « تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد» اینجانب حسام فلاحی دانش آموخته مقطع کارشناسی بیشتر بخوانید...

No category

پایان نامه با کلید واژگان ناخودآگاه، روانشناسی، احساس حقارت، جوامع انسانی

کتاب سعی میکند با نشان دادن شباهت میان این دو قشر متمدن و بیتمدن، انتقال باورهای جمعی به آیندگان را ثابت کند. در واقع فروید منشأ بسیاری از اعمال مردم این روزگار را، اعتقادات پیشینیان بیشتر بخوانید...

No category

مقاله با موضوع صورتهای مالی، اطلاعات مربوط، تأمین مالی، مالیات بر درآمد

آنها از ارتباط میان اقلام شده و به طور خاص، سودمندی صورت سود (زیان) و صورت جریان وجهنقد افزایش مییابد. در مقابل، مخالفان، که عموماً تهیهکنندگان صورتهای مالی بودند، معتقد بودند که شکل نوین ارائهی بیشتر بخوانید...

No category

مقاله با موضوع صورتهای مالی، استاندارد، حسابداری مالی، گزارشگری مالی

مشخص کردن جمعهای اصلـی و فرعـی و مـواردی از ایـن قبیـل که به افزایش فهـم استفادهکننـدگان از صورتهای مالـی و تصمیمگیـریهای مالی و اقتصادی آنها کمک میکند، حائز اهمیت است. خصـوصیت ” قابلیـت مقایسـه” اغلـب بیشتر بخوانید...

No category

مقاله با موضوع صورتهای مالی، استاندارد، عملکرد مالی، قابلیت مقایسه

منعکس میشود تا اثر این تعدیلات برای استفادهکنندگان از صورتهای مالی مشخص گردد. درصورتیکه چنین نحوه عملی در IAS8 پیشبینی نشده است. در واقع با تجدید ارائهی اقلام صورتهای مالی و همچنین تعدیل مانده سود بیشتر بخوانید...

No category

پایان نامه با کلید واژگان ناتورالیسم، سوررئالیسم، نویسندگان، فلسفه اخلاق

پریشانی و آشفتگی زبان گفتگو، میان روانشناسی و فلسفه اصالت عمل، میان پرستش هنر و توجه به احکام اخلاق و فلسفه اولی، در نوسان است. ازین رو قرن بیستم را «دوره زوال مکتبها» مینامند». (سیدحسینی،۱۳۵۸: بیشتر بخوانید...

No category

پایان نامه درمورد کودکان استثنایی، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، بهبود مهارت

تربیتی.تهران:انتشارات پرورش فکری کودکان و نوجوانان. ۵۳. مقدسی،حمیده.۱۳۷۲.روان شناسی هنر برای کودکان عادی و استثنایی.تهران:چاپار فرزانگان. ۵۴. مقدم، کاوه و همکاران. ۱۳۹۰. تأثیر آموزش نقاشی و سفالگری بر بهبود مهارت های دیداری-فضایی و حافظه دیداری بیشتر بخوانید...

No category

پایان نامه با کلید واژگان داستان کوتاه، نویسندگان، ادبیات معاصر، هویت فردی

دیگرانیم جذابیت دارد. شخصیتهای چنین داستانی، از جهاتی خود ما و انسانهای اطراف ما هستند و لذا با خواندن داستان درک عمیقتری از شخصیت خودمان و دیگران کسب میکنیم. داستانی که واجد ارزش ادبی باشد، بیشتر بخوانید...