خرید اینترنتی فایل پایان نامه نواع بازاریابی و استراتژی بازاریابی

گفتارسوم-انواع بازاریابی و استراتژی بازاریابی – بازاریابی شبکه‌ای فروش وتجارت به نوعی زیرمجموعه‌ بازاریابی است که در مفاهیم مستقلی قرار دارند؛ در بحث بازاریابی شبکه‌ای، تحلیل شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود و که با شناسایی گروه‌ها در این سایت‌ها می‌توان به شناسایی افراد موثری که دارای ارتباطات بالا هستند پرداخت و از این طریق محصول خود…