دانلود پایان نامه با موضوع علل وعوامل شکست محصولات جدید در بنگاه های کوچک

۲-۹-۲- علل وعوامل شکست محصولات جدید در بنگاه های کوچک مهمترین علل وعوامل شکست محصولات جدید در شرکتها وبنگاههای کوچک عبارتند از: عادی بودن وتکراری بودن محصول جدید بی اطلاعی یا کم اطلاعی از بازار بی برنامه بودن برای معرفی محصول جدید رقابت با محصولات سایر شرکتها ضعف بازاریابی حاشیه سود کم محدود بودن اندازه…