پایان نامه درمورد کودکان استثنایی، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، بهبود مهارت

دانلود پایان نامه

تربیتی.تهران:انتشارات پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
۵۳. مقدسی،حمیده.۱۳۷۲.روان شناسی هنر برای کودکان عادی و استثنایی.تهران:چاپار فرزانگان.
۵۴. مقدم، کاوه و همکاران. ۱۳۹۰. تأثیر آموزش نقاشی و سفالگری بر بهبود مهارت های دیداری-فضایی و حافظه دیداری دانش آموزان با مشکلات حساب. فصل نامه ایرانی کودکان استثنایی. ۲ (۱۱). مهر محمدى،محمود. ۱۳۸۳.چیستى،چرایى و چگونگى آموزش عمومى هنر.انتشارات مدرسه.
۵۵. نصیری، حسین. خجسته‌نیا، محمد. ۱۳۷۶. روابط عمومی در چهارده گفتار، نشر اداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درمورداسباب بازی، کودک و نوجوان، دوران کودکی، آموزش زبان ها

دیدگاهتان را بنویسید