پایان نامه نقش تکنولوژی در توسعه محصولات جدید

امروزه بقای سازمانی، گرایش به سمت محصولات جدید و بکارگیری تکنولوژی های نوین برای ایجاد محصولات جدید و موفق است . با پیشرفت تکنولوژی، رقابتی شدن هرچه سریعتر سازمان ها ، پیدایش تکنولوژیها و علوم و تجهیزات جدید تولیدی ، و نیز تغییرات اساسی در نیازها و سلایق مشتریان، تولید محصولات جدید را با چالش هایی روبه رو کرده است . شرکت ها به دلیل مخاطراتی که درعرضه محصولات جدید وجود دارد ، باید پیوسته در مورد بهبود فرآیند تولید محصولات جدید فکر کنند. توسعه محصول جدید یکی از مهمترین عواملی است که اساس موفقیت شرکت را تشکیل می دهد. این حقیقت به ویژه در مورد شرکتهایی که بر پایه تکنولوژی های نوین بنیان گذاشته شده اند بیشتر صدق می کند، چرا که برای این شرکتها داشتن یک ایده اولیه صحیح بسیار مهم است و زمینه و استعداد رشد شرکت را در آینده تعیین و تضمین می کند. بنابراین  » تعیین بازار« و  » توسعه محصول « در فرآیند توسعه محصول جدید بایستی همزمان اتفاق بیفتد. این بدان معناست که بازاریابی و تحقیق و توسعه به همکاری و هماهنگی نیاز دارند تا بتوانند شرکت را در تحقق اهدافش یاری رسانند .باید به یاد داشته باشیم که هر محصول یا خدمتی که در قالب روز و حال حاضر خود ارائه می شود، خواه ناخواه پس از گذشت چرخه عمر خود از رده خارج می شود و این تکنولوژیهای جدیدتر هستند که پاسخهای مناسبتر و شایسته تری به ترجیحات و نیازمندیهای متغیر و متفاوت انواع کاربران و مشتریان خواهند داشت. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که توسعه محصولات جدید می بایست با توجه به منحنی عمر تکنولوژی صورت گیرد( خمسه، سرافراز و سرافراز، ۱۳۸۶ : ۷).

 

۲-۸- عوامل موثر بر موفقیت فرآیند توسعه محصولات جدید

امروزه بیشترسازمان ها ضرورت برخورداری ازفرآیند بهینه استفاده از توسعه محصول جدید را بخوبی احساس کرده اند و برای داشتن چنین فرآیند موفقی تلاش های زیادی را انجام داده اند و هزینه های هنگفتی را متقبل شده اند. در این سازمان ها ، افراد متخصص و با تجربه به کارگرفته می شوند، از تکنولوژی های پیشرفته استفاده می شود و در عین حال ممکن است معرفی محصولات جدید آنها با شکست مواجه شود . مدیران این گونه سازمان ها غالبا نمی توانند علت این شکست ها را درک کنند . تحقیقات درمورد این گونه سازمان ها نشان داده است که مشکل عمده درنحوه مدیریت و اداره فرآیند تولید محصول جدید است . آنچه که امروزه در میان عوامل مهم درموفقیت محصولات جدید حائز اهمیت و تاکیدی بیشتراست، نقش مدیریت درفرآیند توسعه محصولات جدید می باشد. زیرا مشکل عمده این گونه سازمان ها ، فقدان مدیریت صحیح و روش های مناسب مدیریتی می باشد. برای پشتیبانی و موفقیت فرآیند توسعه محصول جدید دو ابزار مهم وجود دارد که درعمل از هردو می توان استفاده نمود : ابزارهای مدیریتی و ابزارهای طراحی . در چرخه سنتی توسعه محصول، مراحل طراحی و ساخت بطور مجزا مرحله به مرحله انجام می گرفت، درحالی که در رویکردهای نوین ، توسعه محصول با بهره گرفتن از مهندسی همزمان، این دو مرحله باهم صورت می گیرد و بازخورد عیوب گزارش شده از طراحی به سرعت به اصلاح فرآیند می انجامد . امروزه ابزارهای طراحی نظیر طراحی با کامپیوتر ، مهندسی به کمک کامپیوتر، ساخت به کمک کامپیوتر و نمونه سازی سریع ، همراه با ابزارهای مدیریتی نظیر مدیریت پروژه ، مدیریت اطلاعات محصول و نیازمندیها بخوبی دراین جهت به کار گرفته میشود . همچنین رویکرد های نوین مدیریتی به بهبود فضای فصل مشترک کاری واحدهای R&D و بازاریابی منجر می شود( خمسه، سرافراز و سرافراز، ۱۳۸۶ : ۷).

در توسعه محصول جدید حمایت مدیریت عالی سازمان به عنوان یک عنصر اساسی محسوب میشود، همچنین گماردن شخصی به عنوان مدیر پروژه توسعه محصول جدید به موفقیت پروژه کمک شایانی می نماید. از سوی دیگر بایستی این نکته مهم را در نظر داشت که نیازهای بازارها باید فعالیتهای تحقیق وتوسعه را هدایت کنند. از دیگر مواردی که هنگام توسعه محصول جدید بویژه در هنگام طراحی محصول باید مورد توجه قرار گیرد، ارزیابی ملزومات حمایتی محصول است. در طول فرآیند توسعه محصول جدید، مدیران و مهندسان R&D دامنه وسیعی از ملزومات تعارض آور از قبیل هزینه، کیفیت، قابلیت ساخت و ویژگی های محصول را در بایستی در نظرگیرند . این عوامل به همراه فاکتورهای دیگری که اغلب شرکت ها از آنها حمایت می کنند ، سرویس دهی و حمایت محصول را آسان و اقتصادی تر می کنند . حمایت محصول در بسیاری از صنایع ، چه صنایعی با تکنولوژی بالا نظیر رایانه ها و چه صنایعی با تکنولوژی پایین نظیر اسباب و اثاثیه خانگی برای جلب رضایت مشتری ضروری است . شرکت های پیشرو ، اهمیت هر دو نوع عوامل و مهم بودن ارزیابی ملزومات حمایتی در مرحله طراحی را درک می کنند و در طراحی خود از تکنیک هایی که قابلیت حمایتی دارند استفاده می کنند . آنها با این روش از حمایت مشتری ، مزیت رقابتی و عایدی های مهمی برخوردار می شوند . بدیهی است که کوتاهی کردن از توجه به حمایت محصول در مرحله طراحی ، فرصتی از دست رفته محسوب می شود. حمایت مناسب از محصول شامل: راه اندازی، آموزش مشتری و خدمات پس از فروش برای جلب رضایت مشتری در بسیاری از بازارها ضروری است و منبع کسب مزیت رقابتی می باشد (سید حسینی و دیگران، ۱۳۸۴ : ۱۵).

داشتن الگوی مناسب فرآیندی برای سازمانها شرط اساسی و پیش برنده توسعه محصولات جدید به شمار می آید و سرعت و انعطاف پذیری را در فرآیند توسعه محصول جدید افزایش خواهد داد . آنچه که هر سازمان باید بیش از هر موضوع دیگری نسبت به آن توجه داشته باشد، یکپارچه سازی میان فرآیندهای توسعه محصول جدید از یکسو و برقراری ارتباط مناسب بین مجموعه فرآیندهای توسعه محصول جدید و دیگر فرایندهای جاری سازمانی از سوی دیگر است. همچنین توجه کافی نسبت به تحلیل محیط رقابتی، انواع روندها شامل روند تکنولوزی در بازار، روند پیشرفت و توسعه رقبای موجود و بالقوه از جمله مسائلی است که هوشمندی سازمان را نسبت به فرصتهای توسعه ای افزایش می دهد و به پیشرو بودن سازمان کمک می نمایدشکل شماره ۶ نشان دهنده خلاصه ای از عوامل موثر بر موفقیت فرآیند توسعه محصولات جدید می باشد (ابراهیمی، ۱۳۸۷ : ۱۱).

شکل2-6- عوامل موثر بر موفقیت فرآیند توسعه محصولات جدید(ابراهیمی، 1387 :14)
شکل۲-۶- عوامل موثر بر موفقیت فرآیند توسعه محصولات جدید(ابراهیمی، ۱۳۸۷ :۱۴)

۲-۹- عوامل شکست محصولات جدید

یکی از مهمترین تصمیم گیری های شرکتها وسازمانهای گوناگون،تصمیم گیری در مورد معرفی کالاها یا خدمات جدید است. آگاهی از علل وعوامل موفقیت یا شکست محصولات جدید می تواند راهنمای ارزنده ای برای تصمیم گیری درست در این زمینه باشد.

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

بنابر مطالعات گوناگونی که در کشورهای مختلف انجام شده است ونیز تحقیقاتی که در صنایع مختلف کشورمان توسط نگارنده به عمل آمده است، بسیاری از محصولات جدید شکست می خورند  وهزینه های زیادی برای شرکتها بوجود می آورند.

مطالعات وتحقیقات به عمل آمده نشان می دهند که :

۳۰  تا ۴۰ درصد محصولات جدید صنعتی شکست می خورند.

۴۰  تا ۷۰ درصد محصولات مصرفی موفق نمی شوند.

فقط ۱۰ درصد از محصولات جدید پس از سه سال هنوز در بازار حضور دارند.

از هر ۷ ایده جدید فقط یک ایده به تولید می رسد.

۹۷ درصد ایده های جدید به مرحله معرفی به بازار نمی رسند وفقط ۳ درصد از آنها موفق به ورود به بازار می شوند.

یک سوم سود شرکتها از محصولات جدید است.

از هر ۱۰۰ پروژه توسعه محصول جدید، تعداد ۶۳ پروژه از بین می روند.

از ۳۷ پروژه باقی مانده فقط ۲۵ پروژه از لحاظ بازرگانی موفق می شوند و۱۲ پروژه موفق نمی شوند         (اسماعیل پور و جباری، ۱۳۹۰ : ۴).

۲-۹-۱- مهمترین عوامل شکست محصولات جدید

۱- عوامل مربوط به مراحل توسعه محصول جدید

 • چشمگیر وتازه نبودن ایده اولیه
 • مرتبط نبودن ایده اولیه با نوع فعالیت ویا محصولات شرکت
 • ضعیف بودن مطالعات وتحقیقات بازاریابی بویژه در زمینه پیش بینی اندازه بازار وتقاضا
 • عدم امکان سنجی اقتصادی مناسب و پیش بینی نکردن بعضی از هزینه ها ویا بزرگنمائی بعضی از منافع
 • متفاوت بودن نمونه اولیه با تولیدات نهائی
 • اصرار یا عجله وشتاب برای ورود به بازار پیش از بازاریابی آزمایشی وآگاه نشدن از ضعفها و نارسائیها
 • کم توجهی به بعضی از اصلاحات وتغییرات پیش از ورود به بازار
 • آماده نبودن ویا کامل نبودن عوامل تولید برای تولید انبوه
 • بازاریابی ضعیف یا نادرست

 

۲-   عوامل مدیریتی درون سازمانی

 • تضاد ونگرش وبرخوردهای صاحبان یا مدیران ارشد نسبت به محصولات جدید
 • عدم حمایت و پشتیبانی لازم وکافی بویژه توسط مدیریت ارشد شرکت
 • عدم مطالعه وبررسی علل وعوامل موفقیت وشکست محصولات جدید شرکت در گذشته یا محصولات جدید مربوط به سایر شرکتهای ایرانی وخارجی
 • مشکل مربوط به محدود بودن بودجه ویا عدم تأمین به موقع آن
 • نادیده گرفتن شرایط وآمادگی نداشتن شرکت برای معرفی محصول جدید
 • اصرار وعلاقه شدید بعضی از شرکاء یا مدیران ارشد برای معرفی سریع ایده ای که به آن علاقه دارند بدون درنظرگرفتن شرایطط بازار
 • بی توجهی به تکنیکها،ابزارها وشیوه های نوین بازاریابی، بازارشناسی وبازارشناسی
 • هیجان زدگی ،عجله وشتاب برای ورود به بازار وزمان بندی نادرست ونامناسب
 • طراحی غلط محصول
 • قیمت گذاری اشتباه
 • نظام توزیع نادرست
 • تبلیغات ضعیف یا محدود
 • بزرگنمائی واقعیت ها

۳- عوامل محیطی

 • تغییر وتحولات مربوط به شرایط بازار وصنعت
 • تصمیم گیری ها ویا قوانین ومقررات دولتی
 • نحولات تکنولوژی ومعرفی محصولات بهتر یا جایگزین
 • شرایط اقتصادی جامعه
 • تغییر رفتارها ومعیارهای خرید

(اسماعیل پور و جباری، ۱۳۹۰ : ۷-۶).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *