دانلود پایان نامه با موضوع علل وعوامل شکست محصولات جدید در بنگاه های کوچک

۲-۹-۲- علل وعوامل شکست محصولات جدید در بنگاه های کوچک

مهمترین علل وعوامل شکست محصولات جدید در شرکتها وبنگاههای کوچک عبارتند از:

  • عادی بودن وتکراری بودن محصول جدید
  • بی اطلاعی یا کم اطلاعی از بازار
  • بی برنامه بودن برای معرفی محصول جدید
  • رقابت با محصولات سایر شرکتها
  • ضعف بازاریابی
  • حاشیه سود کم
  • محدود بودن اندازه بازار
  • محدود بودن ظرفیت تولید

 

نکات و هشدارها:

– با توجه به آثار گسترده وزیانبار شکست ونیز نقش واهمیت موفقیت محصولات جدید در هر شرکت ،پیشنهاد می شود شرکتها توجه جدی تر و دقیق تری به چگونگی توسعه محصول جدید ومعرفی آن به بازار داشته باشید.

– بسیاری از علل وعوامل شکست محصولات جدید ناشی از بی توجهی وغفلت شرکتها به عوامل وموارد ساده هستند.

– محصول جدید موفق باعث تقویت قوه رقابتی شرکتها می شود.

– محصول جدید پاسخگوئی به روحیه تنوع طلبی وتازه پسندی مشتریان ومصرف کنندگان است.

– در بازارهای رقابتی امروز طول عمر محصولات جدید کوتاه تر از گذشته شده است.

– محصول جدید نقش مهمی در بازارداری وحفظ مشتریان دارد.

– شکست محصولات جدید دو نوع است، شکست مطلق که باعث زیان مالی می شود وشکست نسبی که به معنای عدم دستیابی به سود دلخواه است.

– استفاده از« اطاق ایده» در کنار« اطاق فکر »نقش مهمی در توسعه محصول جدید دارد.

– مطالعه علل وعوامل موفقیت وشکست محصولات جدید قبلی شرکتها کمک بزرگی برای مدیران شرکتها جهت توسعه محصولات جدید است.

– ارتباط با مراکز وسازمانهای پژوهشی وسرمایه گذاری لازم وکافی در زمینه تحقیق وتوسعه نقش مهمی در توسعه محصولات جدید دارند. (اسماعیل پور و جباری، ۱۳۹۰ : ۹).
۲-۱۰- تجربیات جهانی برای کاهش شکست وافزایش موفقیت محصولات جدید

۱- استفاده از رویکرد کنفرانس های «عوارض مرگ ومیر»،مایوکلینیک توسط بعضی از شرکتها از جمله شرکت  ۳Ms برای کسب اطلاعات جامع از بخشهای گوناگون جهت عارضه یابی وعلت یابی های واقع بینانه
۲- استفاده از چک لیست « کالبد شکافی وخطایابی » بعد از شکست محصولات جدید

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

۳- استفاده از تکنیک «  HANSEI  » «بازتاب» در شرکت تویوتا بعنوان پیش نیاز کایزن یا بهپوئی مستمر جهت خودآگاهی از اشتباهات و یافتن پاسخهای درست در مورد اینکه :

– چه چیزهائی به خوبی یا درستی انجام می شوند؟

– چه چیزها وکارهائی نادرست انجام می شوند؟

– چه راه کارهائی برای بهبود، اصلاح ،کاهش وحذف نارسائیها واشتباهات وجود دارند؟

۴- تشکیل جلسات رسمی وغیررسمی روزانه ودوره ای بحث وگفتگو ویادگیری ونتیجه گیری از موفقیت ها وشکست های محصولات جدید.

۵-  استفاده از تکنیک ها ورویکردهای پزشکی آسیب شناسی،عارضه یابی وتشخیص علائم وعوامل

۶-  انتخاب « تیم محصولات جدید » برای الگو شناسی، پایش وسنجش عوامل موفقیت وشکست محصولات جدید خود ودیگران

 

و سرانجام اینکه :

محصول جدید یک ضرورت برای ماندگاری در صحنه رقابت و پایداری در کسب وکارو بازار است زیرا باعث حفظ مشتریان فعلی ،جذب مشتریان رقبا، یافتن مشتریان جدید ونیز افزایش سهم بازار، درآمد، سودو قوه رقابتی شرکت می شود(اسماعیل پور و جباری، ۱۳۹۰ : ۱۲).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *