فروش پایان نامه : استراتژی بازاریابی – مدل رویکرد های استراتژیک-بازاریابی استراتژیک

استراتژی بازاریابی

بازاریابی یکی از بزرگترین چالش های هر شرکت بازرگانی به شمار می رود که می تواند بیشترین تاثیر را بر موفقیت و شکست آن شرکت داشته باشد.اگر نتوانید هر هفته مشتریان جدیدی را به سمت تجارت خود بکشانید، خیلی زود از رده رقابت کنار زده خواهید شد. خوشبختانه، حتی بدون داشتن سابقه رسمی در بازرگانی یا بازاریابی، نکات ساده ای هستند که می توانید از همین امروز شروع کنید تا نتیجه بازاریابی شرکت خود را برگردانده و همه مشتریانی که شایسته اش هستید را به چنگ بیاورید.

 
آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها
مدل رویکرد های استراتژیک-بازاریابی استراتژیک

حفظ چابکی
دستیابی به بازارها
تخمین سود بالقوه آتی
بازاریابی استراتژیک

 

رویکرد های استراتژیک
سرمایه گذاری گذشته و آتی
رقابت در توسعه سرمایه انسانی
دستیابی به سرمایه و سرمایه گذاری
تهیه برنامه ریزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۱۳ [۱]

با توجه به آنچه گفته شد و همچنین مولفه های تعیین شده در مدل پیشنهادی استراتژی بازار یابی تعاملی مبتنی بر رقابت در توسعه منابع وهماهنگی بین عناصر و اجزای سازمان و محیط را می توان در این تحقیق مورد توجه قرار داد،زیرا؛این نوع استراتژی بر۵ مولفه استوار است که عبارتند از؛

۱- بازاریابی پاسخ گرا

۲- پیگیری کلیه نتایج بازاریابی

۳- حذف بازاریابی غیرموثر

۴- توجه به توسعه منابع

۵- عامل و هماهنگی بین عناصر و اجزای سازمان و محیط

در این رویکردهماهنگی استراتژیک [۲]جایگاه کلیدی در مطالعات سازمانی و مدیریت استراتژیک دارد زیرا یک روش مناسب برای کسب و خلق ارزش در بازار و بالا بردن عملکرد سازمان، تعامل و هماهنگی بین عناصر و اجزای سازمان و محیط می باشد.[۳] از دیدگاه کاپلان و نورتون ( ۱۹۹۹ ) هماهنگی عامل و منبع ارزش اقتصادی برای شرکتها بوده و باید در این راستا حرکت نمایند.

هماهنگی میتواند هم در سطح عملیاتی و هم در سطح استراتژیک و هم بین این دو سطح برقرار شود. منظور از هماهنگی در سطح استراتژیک، همخوانی و انطباق استراتژ یهای سطوح پائین تر سازمان و استراتژ یهای کارکردی، با استراتژی کلان سازمان می باشد. این هماهنگی جنبه های متفاوت دیگری را نیز در بر می گیرد که اصطلاحاً هماهنگی درونی و بیرونی گفته می شود.

هر یک از سیستم های موجود در سطوح استراتژی سازمان هم باید با زیر سیستم های خودش(هماهنگی درونی)و هم باید با سطوح بالا دست و سیست مهای هم ترازخودش (هماهنگی بیرونی)هماهنگ باشد تا موضوع مدیریت تجلی پیدا کند وباعث ایجاد هم افزایی جهت رسیدن به هدف های سازمان شود[۴] .

همچنین جهت رفع چالش های اساسی هماهنگی استراتژیک بازاریابی بایستی میان رابطه یک (رابطه میان استراتژی بازاریابی در میان رقبا واستراتژی سازمان برای ایجاد هماهنگی عمودی بیرونی)، رابطه دو (رابطه میان استراتژی بازاریابی بین رفبا و استراتژی سایر واحدها یا کارکردهای سازمانی برای ایجاد هماهنگی افقی بیرونی)، رابطه سه (رابطه میان استراتژی بازاریابی بین رقبا و زیر سیستم ها یا کارکردهای آن، برای ایجاد هماهنگی عمودی درونی) و رابطه چهار(میان استراتژی های زیر سیستم ها یا کارکردهای بازاریابی بین رقبا با یکدیگر برای ایجاد هماهنگی افقی درونی) هماهنگی ایجاد شود.زیرا برقراری هماهنگی همواره از چالشها و نگرانی های اساسی مدیران سازمان ها و به طور خاص مدیران استراتژیک بازاریابی بیمه بوده است.

استراتژی ۱: روی بازاریابی پاسخ گرا متمرکز شوید.

هر تلاشی در زمینه بازاریابی که نتواند یک واکنش فوری از طرف مشتریان به همراه داشته باشد، به هیچ دردی نمی خورد، حتی اگر همه متخصصین بازاریابی بگویند که “آگاهی از بازار” کافی است.

من با این رویکرد هم عقیده نیستم. فقط زمانی با ادامه دادن به تلاشهای خود، می توانید به سود برسید که بازاریابی شما با تحقیقات و بررسی های جدید که در آخر منجر به تولید مشتری می شود، یک نتیجه محسوس و ثمربخش به دنبال داشته باشد.

می توانید بازاریابی خود را هزینه-مرکز در نظر بگیرید (بیشتر از مقداری که در فروش اول خود سود می برید برای هر مشتری جدید خرج می کنید)، مشروط براینکه این را هم بدانید که ارزش عمری مشتری شما بتواند در مدت زمان متوسط تا دراز مدت برای شما سوددهی کند.

استفاده از عبارات جنجالی در تبلیغات می تواند واکنش فوری در مشتری ها به همراه داشته باشد.

استراتژی ۲: کلیه نتایج بازاریابی خود را پیگیری کنید.

وقتی یک مکانیسم پاسخ گرا به بازاریابی و تبلیغات شما متصل شد، قدم بعدی این خواهد بود که سیستم های بررسی و پیگیری کار بگذارید تا بدانید هر مشتری جدید از کجا آمده است.

این اطلاعات تجربی به شما این امکان را می دهد که بتوانید برای اعمال تلاشهای خود در بازاریابی بهتر تصمیمگیری کنید. و به این روش خواهید توانست که اصل قدیمی در بازاریابی را رعایت کنید: آنچه را نتیجه می دهد بیشتر و آنچه را نتیجه نمی دهد کمتر انجام دهید.

پایان نامه رشته مدیریت : بررسی و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه

 

خطوط پاسخگویی ۲۴ ساعته، ایجاد وب سایت های اطلاع رسانی چند نمونه ساده از سیستم های پیگیری و شناسایی مشتریان هستند. البته ساده ترین راه این است که از هر مشتری، در همان زمان خرید، بپرسید که کجا با شرکت شما آشنا شدند.

استراتژی ۳: بازاریابی غیرموثر را حذف یا تقویت کنید.

در تقویت و ارتقاء “برگشت سرمایه گذاری در بازاریابی” اصل ” آنچه را نتیجه می دهد بیشتر و آنچه را نتیجه نمی دهد کمتر انجام دهید” کلید کار است.بعضی از تکنیک هایی که الان با شکست مواجه شده اند را می توانید با تغییر مکانیسم واکنش و تغییر تمرکز عملیات برگردانید اما بقیه تکنیک هایی که خیلی وقت است که نتیجه نداده اند را باید به کلی دور بریزید.

اصل ۲۰/۸۰ که می گوید ۸۰ درصد نتیجه شما از ۲۰ درصد تلاشهایتان به وجود می آید را همیشه به خاطر داشته باشید. پس سعی کنید تلاشهایی که به آن ۲۰% که باید روی آن متمرکز باشید مربوط نیستند را تشخیص داده و کنار بگذارید.

استراتژی ۴: یک برنامه و بودجه ماهانه برای بازاریابی اختصاص دهید.

آیا هر ماه یک برنامه و نقشه جدید برای بررسی نتایج خود، آزمایش و  اجرای تغییر و خرج بودجه ای از پیش تعیین شده روی اقداماتی که منجر به به دست آوردن مشتری های جدید می شود، دارید؟

خیلی از کارفرماها یک برنامه مشخص و یکنواخت برای بازاریابی شرکت خود دارند و تصور می کنند که می دانند هر ماه باید چه بکنند. این یک بازاریابی فرصتطلبانه خواهد بود که در طولانی مدت هیچ ارزشی نخواهد داشت. بااینکه ممکن است بخواهید یک بودجه مشخص برای بازاریابی ذخیره داشته باشید تا در فرصتهای غیرمترقبه از آن استفاده کند، اما ممکن هم هست بخواهید که یک بودجه و برنامه اجرایی مشخص هم داشته باشید که بتوانید به راحتی روی اهداف بازاریابی خود در ماه، فصل و سال متمرکز شوید.

باید حداقل یک ساعت هر روی برای اجرای یک یا چند مورد از عناصر برنامه بازاریابی ماهانه خود زمان بگذارید. این می تواند از طریق بررسی نتایج، آزمایش تغییرات، یا تحقیق درمورد حملات تبلیغاتی جدید باشد.

 

 

 

 

استراتژی ۵: آموزش های بازاریابی خود را ادامه دهید.

شاید مدرک تحصیلی شما مرتبط با تجارت یا بازاریابی نباشد. با این وجود، باید مطمئن شوید که سیلی از مشتریان جدید به سمت تجارت شما در جریان هستند. این یعنی باید از همه اخبار و اطلاعات جدید درمورد صنعت و حرفه خود (و حتی از صنایع و حرفه های غیرمرتبط با خود) مطلع باشید تا بتوانید راه های موثرتر و جدیدتری برای توسعه کارتان پیدا کنید.

اینترنت، رسانه های جدید و اقتصاد جهانی انقلابی در راه های ارتباطی ما با هم ایجاد کرده اند و همچنان با سرعتی افزاینده رو به رشد است.

اختصاص دادن یک بودجه مشخص سالانه برای ادامه تحصیلات خود در این زمینه به شما اطمینان می دهد که همیشه از دستاوردها و پیشرفت های جدید مطلع هستید و می توانید به سرعت ابزارها و تکنیک های جدید را به کار ببندید و در رشته خود همیشه پیشرو باشید.

شما بعنوان صاحب یک شرکت بازرگانی مسئول موفقیت کار خود، مشاغلی که برای دیگران تامین می کنید و مشتریانی که در بازار به آنها خدمت می کنید، هستید. کار اصلی شما این است که همواره مشتری های جدید و موثر به کارتان وارد کنید.

شک نکنید که با اجرای فقط یکی از این استراتژی ها با پیشرفت های جدیدی در کارتان مواجه خواهید شد. با بهره گرفتن از دو مورد یا بیشتر از این تکنیک ها حتی نتیجه بیشتری  گرفته و قدرت شرکت خود را دوچندان خواهید کرد. [۵]

 

 

[۱] : یافته های محقق براساس مولفه های تحقیق

[۲] همخوانی، همسویی  یا همراستایی

[۳] ( Griffith David A 2006)

[۴] (اعرابی ۱۳۸۳ )

 

[۵] ر.ج؛محمد سلیمی نسب ، http://www.saliminasab.mihanblog.com/post/50

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *