آموزشی

رژیم غذایی هلیکوباکتر پیلوری؛ ۷ خوراکی که عفونت اچ پیلوری رو از بین می برن 

    اصول ساده هلیکوباکتر پیلوری (اچ پیلوری) باکتریایی هستن که پوشش داخلی معده رو آلوده می کنن. طبق داده های مراکز کنترل و پیشگیری از مریضی (CDC) در سال ۱۹۹۸، این باکتریا مسئول ۸۰ بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

رژیم MIND و اثر اون بر کارکرد مغز و جلوگیری از نابودی عقل 

  نابودی عقل و کاهش کارکرد مغز ازجمله مواردیه که با افزایش سن گریبان گیر خیلی از افراد می شه. مغز هم مثل بقیه اعضای بدن واسه کارکرد بهتر به تغذیه مناسب نیاز داره. رژیم بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

رژیم MIND و اثر اون بر کارکرد مغز و جلوگیری از نابودی عقل 

  نابودی عقل و کاهش کارکرد مغز ازجمله مواردیه که با افزایش سن گریبان گیر خیلی از افراد می شه. مغز هم مثل بقیه اعضای بدن واسه کارکرد بهتر به تغذیه مناسب نیاز داره. رژیم بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل