دسته‌بندی نشده

2 (2279)

۞ تئوری وتئوری پردازی چه فایده ای دارد؟ تئوری ، نظامی از فرضیه‎ها، اصول پذیرفته شده و نظریه‎های هنجاری می‎باشد که در حوزه‎های مختلف دانش برای تجزیه و تحلیل، پیش‎بینی و توصیف ماهیت یا رفتار مجموعه مشخصی از پدیده‎ها تدوین می‎شود. همان‎گونه... ادامه متن

۞ تئوری وتئوری پردازی چه فایده ای دارد؟ تئوری ، نظامی از فرضیه‎ها، اصول پذیرفته شده و نظریه‎های هنجاری می‎باشد که در حوزه‎های مختلف دانش برای تجزیه و تحلیل، پیش‎بینی و توصیف ماهیت یا رفتار ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (2276)

فصل 1 مقدمه مقدمه: باتوجه به اینکه دنیای پیرامون ما در حال تغییرمیباشد، نمیتوان نسبت به این دگرگونیها بیتفاوت بود و نیاز داریم که اطلاعات خود را با این تحولات هماهنگ سازیم، حال آنکه سیستم اطلاعات جغرافیایی که برای ذخیره سازی و ساماندهی این... ادامه متن

فصل 1 مقدمه مقدمه: باتوجه به اینکه دنیای پیرامون ما در حال تغییرمیباشد، نمیتوان نسبت به این دگرگونیها بیتفاوت بود و نیاز داریم که اطلاعات خود را با این تحولات هماهنگ سازیم، حال آنکه سیستم ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (2276)

فصل 1 مقدمه مقدمه: باتوجه به اینکه دنیای پیرامون ما در حال تغییرمیباشد، نمیتوان نسبت به این دگرگونیها بیتفاوت بود و نیاز داریم که اطلاعات خود را با این تحولات هماهنگ سازیم، حال آنکه سیستم اطلاعات جغرافیایی که برای ذخیره سازی و ساماندهی این... ادامه متن

فصل 1 مقدمه مقدمه: باتوجه به اینکه دنیای پیرامون ما در حال تغییرمیباشد، نمیتوان نسبت به این دگرگونیها بیتفاوت بود و نیاز داریم که اطلاعات خود را با این تحولات هماهنگ سازیم، حال آنکه سیستم ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (2277)

1-1 مقدمه خانواده ريشه‌دارترين و مقدس‌ترين سازمان اجتماعي است که به اعتقاد جامعه‌شناسان در مقياس کل دو وظيفه توليد نسل و تعيين هويت اجتماعي فرزندان را به عهده دارد و در مقياس جزء اجتماعي کردن فرزندان و استقرار شخصيت بزرگسالان را نيز انجام... ادامه متن

1-1 مقدمه خانواده ریشه‌دارترین و مقدس‌ترین سازمان اجتماعی است که به اعتقاد جامعه‌شناسان در مقیاس کل دو وظیفه تولید نسل و تعیین هویت اجتماعی فرزندان را به عهده دارد و در مقیاس جزء اجتماعی کردن ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (2277)

1-1 مقدمه خانواده ريشه‌دارترين و مقدس‌ترين سازمان اجتماعي است که به اعتقاد جامعه‌شناسان در مقياس کل دو وظيفه توليد نسل و تعيين هويت اجتماعي فرزندان را به عهده دارد و در مقياس جزء اجتماعي کردن فرزندان و استقرار شخصيت بزرگسالان را نيز انجام... ادامه متن

1-1 مقدمه خانواده ریشه‌دارترین و مقدس‌ترین سازمان اجتماعی است که به اعتقاد جامعه‌شناسان در مقیاس کل دو وظیفه تولید نسل و تعیین هویت اجتماعی فرزندان را به عهده دارد و در مقیاس جزء اجتماعی کردن ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (2275)

بيوشيمي عمومي ليپيدها غشاء سلولي؛ ساختمان، شكل گيري و عملكرد غشاءهاي سلولي حالتي غليظ و چسبناك داشته، و در عين حال همانند پلاستيك ها مقاوم بوده و استحكام دارند. غشاءهاي پلاسمائي فضاهايي بسته پيرامون پروتوپلاسم سلولي تشكيل مي دهند و سلولها... ادامه متن

بیوشیمی عمومی لیپیدها غشاء سلولی؛ ساختمان، شکل گیری و عملکرد غشاءهای سلولی حالتی غلیظ و چسبناک داشته، و در عین حال همانند پلاستیک ها مقاوم بوده و استحکام دارند. غشاءهای پلاسمائی فضاهایی بسته پیرامون پروتوپلاسم ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (2274)

بيوشيمي عمومي ليپيدها غشاء سلولي؛ ساختمان، شكل گيري و عملكرد غشاءهاي سلولي حالتي غليظ و چسبناك داشته، و در عين حال همانند پلاستيك ها مقاوم بوده و استحكام دارند. غشاءهاي پلاسمائي فضاهايي بسته پيرامون پروتوپلاسم سلولي تشكيل مي دهند و سلولها... ادامه متن

بیوشیمی عمومی لیپیدها غشاء سلولی؛ ساختمان، شکل گیری و عملکرد غشاءهای سلولی حالتی غلیظ و چسبناک داشته، و در عین حال همانند پلاستیک ها مقاوم بوده و استحکام دارند. غشاءهای پلاسمائی فضاهایی بسته پیرامون پروتوپلاسم ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (2272)

فهرست مطاللب مقدمه 7 تاريخچه 9 فصل 1 حفاظت و ايمني 11 1-1 ايمني و حفاظت در جوشكاري با قوس الكتريكي 13 2-1 تشعشع پرتو هاي مختلف 14 3-1 پاشيدن جرقه از مذاب 16 4-1 آتش سوزي 18 5-1 شوك الكتريكي 18 6-1 توليد دود گاز 20 7-1 آلودگيهاي گازي 20 8-1 بخارات فلزي و اكسيدفلزي... ادامه متن

فهرست مطاللب مقدمه 7 تاریخچه 9 فصل 1 حفاظت و ایمنی 11 1-1 ایمنی و حفاظت در جوشکاری با قوس الکتریکی 13 2-1 تشعشع پرتو های مختلف 14 3-1 پاشیدن جرقه از مذاب 16 4-1 ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (2270)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد موضوع : استاد راهنما : مهندس وحید ترک زاده دانشجویان : بصیره بیصوت و مینا ملائکه بهمن 84 تقدیم به : پدرومادرگرامی وعزیزم که پایگاهی امن ، پشتیبانی استوار ومشوق همیشگی برای من بوده اند ودرسایه عنایت بی کران حق تعالی... ادامه متن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد موضوع : استاد راهنما : مهندس وحید ترک زاده دانشجویان : بصیره بیصوت و مینا ملائکه بهمن 84 تقدیم به : پدرومادرگرامی وعزیزم که پایگاهی امن ، پشتیبانی استوار ومشوق ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

2 (2269)

بسم الله الرحمن الرحیم پروژه فازی استاد راهنما :جناب آقای دکتر یعقوبی توسط : فاطمه دهقان A genetic fuzzy k-Modes for clustering categorical data الگوریتم genetic fuzzy k-Modes برای خوشه بندی داده های گروهی اسفند 87 فهرست چکیده مقدمه (3) مروری بر روش های قبل (7) 1.2 – الگوریتمk-Means ... ادامه متن

بسم الله الرحمن الرحیم پروژه فازی استاد راهنما :جناب آقای دکتر یعقوبی توسط : فاطمه دهقان A genetic fuzzy k-Modes for clustering categorical data الگوریتم genetic fuzzy k-Modes برای خوشه بندی داده های گروهی اسفند ادامه مطلب…

By 92, ago
background