دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  دسته‌بندی نشده  واحد میانه ویژه دانشجویان زراعت و اصلاح نباتات اسفند 1382 طبقه بندی موجودات زنده طبق رده بندی ویتاکرWhittaker (1987) موجودات زنده در 5 سلسله قرار دارند که عبارتند از : 1 – Monera : شامل باکتری های ابتدایی و حقیقی 2 – Protista : شامل جلبک های سبز، قهوه ای و .... 3 – Fungi : شامل قارچ ها 4 – Plantae : شامل گیاهان 5 – Animalia : شامل جانوران تاریخچه رده بندی گیاهان قدیمیترین دست نوشته ها مربوط به رده بندی گیاهی مربوط به 300 سال قبل از میلاد است که توسط یونانی معروف Theophrastus نگاشته شده که اساس رده بندی علفی، چوبی بودن گیاهان بود. سپس سقراط (Discorides)کتابی در مورد گیاهان دارویی با 24 گروه گیاهی براساس تعداد پرچم ها تألیف نمود. این کتاب بیش از 16 قرن از اعتبار خاصی برخوردار بود. این سیستم از رده بندی ها یک رده بندی مصنوعی به شمار می رود. چراکه از یک صفت ظاهری برای تقسیم بندی استفاده شده است. بعد از آن رده بندی طبیعی مرسوم شد که در آن بجای استفاده از یک صفت، از خصوصیاتی استفاده شد که بیشتر جنبه تئوریکی داشتند و در آن روابط طبیعی بین گیاهان ایجاد شد و اساس رده بندی آن گل و میوه و دانه بود. سپس رده بندی فیلوژنی که براساس تکامل گیاهی استوار بود بوجود آمد. این نوع رده بندی بدنبال انتشار مقاله مشترک داروین و والاس در زمینه گونه های موجودات زنده و کتاب معروف داروین (منشاء گونه ها) رواج یافت که تحول عظیمی را در علم زیست شناسی پدید آورد و بدین ترتیب، مفاهیم تکامل در رده بندی گیاهی وارد و اساس آن میزان خویشاوندی و اشتقاق گونه های گیاهی از هم شد. معروفترین رده بندی های فیلوژنیکی توسط انگلس، هاچینسون، آمپرژه، بسی، تختجان و جدیدترین آنها کرونکوئیست امریکایی است. در این جزوه نیز رده بندی بر اساس سیستم رده بندی Arthur cronquist می باشد. رده بندی گیاهان Plant Classification انسان جهت سهولت مطالعه و شناسایی گیاهان آنها را به شکلهای مختلف طبقه بندی نموده است. تاکسونومی (Taxonomy) شاخه ای از علم گیاهشناسی است که شناسایی، نامگذاری و مطالعه تنوع و مسیر تکاملی گیاهان، طبقه بندی و رویشگاه های گیاهی را بررسی می کند. این واژه در واقع مترادف سیستماتیک گیاهی (Plant Systematic) است. فلور (Flora) : به مجموعه گیاهان یک منطقه مشخص اطلاق می شود. مثل فلور اروپا، فلور ایران و فلور آذربایجان. کتابهای فلور نیز کتابهایی هستند که مجموعه گیاهان یک منطقه وسیع را مورد بررسی و لیست گیاهان، نحوه شناسایی، پراکندگی جغرافیایی و شرح گیاهان در آنها ذکر شده است. مثل کتاب فلور فلات ایران Flora Iranica که به سرپرستی پروفسور ریشینگر نگاشته شده است و تا بحال حدود 170 جلد از آن منتشر شده است. فلور دکتر احمد پارسا که به زبان فرانسه Flor de la Iran نگاشته شده است. فلور رستنی های ایران تألیف دکتر صادق مبیّن و فلور رنگی ایران تألیف دکتر احمد قهرمان نیز جدیداً در 22 جلد به بازار عرضه شده است. امروزه نامگذاری علمی گیاهان براساس قوانینی است که توسط کنگره جهانی گیاهشناسی وضع شده است. بر این اساس سطوح رده بندی عبارتند از : سلسله یا فرمانرو (Kingdom) شاخه (Division) و زیر شاخه Sub-division رده (Class) و زیر رده Sub-class راسته (Order) و زیر راسته Sub-order تیره یا خانواده (Family) و زیر تیره Sub-family و طایفه یا Tribe جنس (Genus) و زیر جنس یا بخش Section گونه (Species) و زیر گونه Sub-species و واریته Variety گونه افراد متعلق به یک گونه دارای شباهت ریخت شناسی مشترک بوده و قدرت آمیزش و تولید مثل با هم را دارا می باشند. نتاج یا فرزندان بوجود آمده نیز چنین خصوصیاتی دارند. در اکثر موارد نام گونه برجسته ترین و مشخص ترین صفت گیاه می باشد. این صفت ممکن است به ویژگی های مورفولوژیکی، خواص داروئی، اقتصادی و یا شیمیایی و ... مربوط شود. ( مثل (سه پرچمی) Salix triandera (اسم علمی بید) – (گل درشت)Magnolia bigiflora (اسم علمی ماگنولیا). جنس یک یا چند گونه را شامل می شود که دارای صفات مورفولوژیک مشترکی هستند. نام جنس گیاه در اکثر موارد نام قدیمی و عامیانه در زبان لاتین و یا یونانی برای آن گیاه است. مثل Rosa، Pinus (کاج)، Linum (کتان) و Achlia (بومادران). ممکن است به احترام برخی اشخاص، اسم آنها را بگیرد. مثل Avicenia (نام جنس درخت حرّا که از نام ابن سینا گرفته شده). نام علمی دو اسمی : Binominal name هر گونه از جانداران با دو نام لاتین معرفی می شود که توسط دانشمند سوئدی لینه Linnaeus ابداع شده است. اسم اول اسم جنس است که حرف اول آن همواره با حرف بزرگ نوشته می شود. اسم دوم نام گونه است که حرف اول آن با حرف کوچک انگلیسی نوشته می شود. زیر اسامی علمی، اسم جنس و گونه به طور جداگانه خط کشیده می شود و یا به صورت ایتالیک نوشته می شود: ( گیاه بنفشه گل سفید : Viola alba یا Viola alba حالت ایتالیک تیره مجموعه چندین جنس گیاهی که دارای صفات نزدیک بهم باشند در گروهی بزرگ بنام تیره یا خانواده قرار می گیرند. جنسهای یک تیره از نظر صفات مشخص شباهت فراوانی به همدیگر دارند. مثال : تیره نخود Fabaceae ، تیره مینا یا کاسنی Asteraceae . تیره هتروتیپ : در این تیره، جنس ها از نظر شباهت از تیپ اصلی تیره دور هستند مثل تیره آلاله Ranunculaceae که گل در گیاه تیپ تیره یعنی آلاله منظم و میوه از نوع فندقه است، حال آنکه در زبان درقفا گل نامنظم و میوه از نوع فولیکول است. تیره ها ممکن است شامل هزاران گونه (مثل تیره کاسنی) و یا مثل تیره انار، دو گونه داشته باشد. برای نامگذاری تیره ها، ابتدا گیاهی را از تیره انتخاب می کنند که تمامی صفات تیره را داشته باشد و سپس پسوند - aceae اضافه می شود. (aceae + جنس تیپ = نام تیره) مثال : تیره آلاله Ranunculaceae ، تیره رز Rosaecae ، تیره کاسنی Asteraceae . طبق مصوبه کنگره گیاهشناسی همه تیره های گیاهی دارای نام جدید علمی می باشند و نام های قدیمی تیره های گیاهی امروزه کنار گذاشته شده اند و دیگر استفاده نمی شوند. ولی استثنائاً چندین مورد از اسامی قدیمی کاملاً حذف نشده اند، بلکه بهتر است ترجیحاً از اسامی جدید تیره ها استفاده شود. پسوند طایفه -eaeو زیر طایفه inae- می باشد. پسوند زیرتیره نیز -oidea می باشد. نام جدید برخی از تیره ها با نام قدیم آنها در زیر آمده است. نام قدیم نام جدید Gramineae (تیره گندم) Poaceae Palmeae (تیره خرما) Arecaceae Crucifereae (تیره کلم) Brassicaceae Legominosae (تیره نخود) Fabaceae Umbelliferae (تیره جعفری) Apiaceae Labiatae (تیره نعناع) Lamiaceae Compositae (تیره گل آفتابگردان، یا مینا یا کاسنی) Asteraceae راسته مجموعه تیره های مجاور و نزدیک به هم گروه بزرگتری به نام راسته را بوجود می آورند. راسته ممکن است شامل یک و یا تیره های فراوانی باشد. بطور کلی محدوده و مرز راسته ها کاملاً مشخص و معین نیست. صفاتیکه در تعیین راسته به کار می روند، اغلب صفات درونی و تشریحی و نه ظاهری می باشند. مثل راسته Parietales که تمکن در آنها از نوع کناری است و یا راسته Centrospermales که دارای جنین خمیده است. برای نامگذاری راسته از تیره تیپ آن راسته استفاده می شود و بجای پسوند تیره از پسوند ales - استفاده می شود. پسوند بالاراسته - anae و زیر راسته - ineae است. Rosaceae Rosales رده و شاخه از تجمع راسته‌ها، رده و از تجمع رده‌ها شاخه بوجود می آید. پسوند رده opsida – زیر رده – ideae و پسوند شاخه - phyta و زیرشاخه -icae می باشد. رده بندی گیاهی ( 1 – نهانزادان یا اسپورداران (Cryptogams یا Archegoniatae) که گیاهانی ابتدایی و شامل شاخه خزه ها و نهانزادان آوندی و فاقد اندام جنسی به صورت پرچم و مادگی می باشند. 2 – پیدازادان یا دانه داران (Phanerogams یا Spermatophytes) که گیاهانی عالی و شامل شاخه بازدانگان و نهاندانگان و دارای اندام های جنسی پرچم و مادگی می باشند. در رده بندی های قدیم گیاهان براساس داشتن و نداشتن گل به دو دسته گیاهان گلدار و بدون گل تقسیم می شدند. از آنجا که تعریف مشخصی از گل وجود ندارد، به نظر می رسد که رده‌بندی گیاهان براساس داشتن یا نداشتن دانه در آنها علمی‌تر و صحیح‌تر باشد. زیرا دانه دارای تعریف دقیقتر و مشخص‌تری است. گیاهان بدون دانه گیاهان ابتدایی را شامل می شوند که به علت نداشتن دانه با اسپور یا هاگ تکثیر می یابند. توجه : بین شاخه های فوق گیاهانی حد واسط قرار دارند که صفات بینابینی را نشان می‌دهند. شاخه پیدازادان اولیه (مابین نهانزادان آوندی و بازدانگان) و شاخه تخمک‌کیسه‌ای‌ها (بین بازدانگان و نهاندانگان). درواقع گیاهان براساس نحوه تکثیر به دو گروه زیر تقسیم‌بندی می‌شوند: نهان زادان Cryptogams الف - نهانزادان بدون آوند (خزه گیان) که شامل جگرواش‌ها (Liverworts)، شاخ‌واش ها (Hornworts) و خزه ها (Mosses) 1 – شاخه خزه ها Bryophyta (خزه ها = Mosses) خزه ها گیاهانی بسیار قدیمی، فاقد ریشه و آوند که از نظر جثه بسیار کوچک (چند میلیمتر و گاه چند سانتیمتر) و فتوسنتزکننده می باشند که خشکی‌زی و یا آبزی و شدیداً رطوبت خواه و سایه دوست می باشند و از نظر پراکندگی در مناطق سایه دار و رطوبی مثل شکاف صخره ها و کف جنگلها و در سطح درختان جنگلی دیده می شوند. مشخص ترین ویژگی این گیاهان قرار داشتن گیاه اصلی در مرحله گامتوفیتی n و زندگی انگلی اسپوروفیت 2n روی گامتوفیت‌هاست. گامتوفیت ممکن است تال مانند (تال یا Tallous اندام رویشی گیاهی که در آن ریشه و ساقه و برگ تمایز نیافته است) و یا ساختارهای برگ مانند به نام فیلید (Phyllids) می باشند که برگ واقعی نیست و فاقد کوتیکول و روزنه می باشد. اسپوروفیت دارای یک ساقه و کپسولی به نام اسپوروگونیوم است. اندام جنسی ماده در آنها آرکگونیوم Archegonium نامیده می شود. (به چرخه زندگی خزه ها توجه کنید) از جنس معروف خزه ها می توان به Funtaria, Sphagnum و Polytrichum اشاره نمود. این گیاهان دارای اجزای ریشه مانندی به نام ریزوئید می باشند. ریزوئیدها در خزه ها چندسلولی می باشند. (یادآوری مهم : تناوب نسل در گیاهان همه گیاهان تناوب نسل دارند یعنی دارای دو مرحله اند. یکی از مراحل مرحله اسپوروفیت می باشد که منجر به تولید اسپور یا بذر می شود و وضعیت کروموزومی آن 2n است. مرحله دیگر گامتوفیت است که منجر به تولید سلولهای جنسی یا گامت های نر و ماده می شود و وضعیت کروموزومی آن n است. نکته : جانوران تناوب نسل ندارند. بدین معنی که هیچ جانوری را به صورت n نمی بینیم چرخه زندگی معمول در خزه ها 2 – جگرواش ها یا هپاتیک ها (Liveworts) یا شاخه Hepaticophyta گیاهانی سبز، کوچک، بدون آوند که قبلاً در شاحه خزه ها طبقه بندی می شدند. ریزوئیدها در این گیاهان تک سلولی می باشد. از گیاهان معروف این شاخه می توان به Pellia epiphyta اشاره نمود که بر روی تمامی انواع خاکها، بجز خاکهای گچی مشاهده می شود و در خاکهای زهکشی شده، کناره جویبارها و بوته زارها توانایی رشد دارد. برخی از جگرواشها برگ مانند بوده و دارای برگهایی با بریدگی هایی عمیق و قطعه قطعه در ردیف های متصل به ساقه هستند. 3- شاخ واش ها (Hornworts) یا شاخه Anthocerophyta گیاهانی که در آبهای راکد تشکیل توده های منشعبی را میدهند و دارای برگ های فراهم فوق العاده ظریف و گلهای تک جنسه بسیار ریز می باشند. ب – نهانزادان آوندی یا Pteridophyta این گیاهان ابتدایی ترین گیاهان آوندی می باشند که ظاهری علفی داشته و فاقد ساختمان ثانوی و غالباً دارای ریشه و ساقه و برگ می باشند. گروهی از آنها مثل دم اسبیان بدون تغییر و تحول باقی مانده‌اند و برخی از آنها مثل سرخس ها تغییر و تحول زیادی داشته اند. نهانزادان آوندی به سه گروه تقسیم بندی می شوند: 1 – پسیلوپسیدا که فاقد برگ می باشند که نسل آنها منقرض شده و فقط بصورت فسیل باقی مانده‌اند. معروف ترین جنس آنها Rhynia میباشد. 2 – لیکوپسیدا که برگ در آنها واقعی نیست (کاذب) بلکه یک برآمدگی و زائده اپیدرمی بوده و اثری از آوند در آن دیده نمی شود که شامل دم اسبیان و پنجه گرگیان است. 3 – پتروپسیدا که دارای برگهای واقعی است که شامل سرخس هاست. راسته دم اسبیان Equisetales (Horsetails) که شامل یک تیره به نام Equisetaceae است. گیاهانی علفی کمیاب می باشند که در حاشیه جویبارها، برکه ها و باتلاق ها یافت میشوند. ساقه این گیاهان زیر زمینی (ریزوم) است که در عمق 50 تا 60 سانتیمتری خاک قرار می گیرد و از آن دو نوع ساقه هوایی بوجود می آید. یکی از ساقه هاسبز رنگ و نازا و دارای انشعابات فراهم می باشد که عمل فتوسنتز را به عهده دارد و حدود 20 تا 30 سانتیمتر طول دارد. دیگری ساقه زایاست که قهوه ای رنگ یوده و کوتاهتر و دارای قطر بیشتری است. در رأس منتهی به سنبله هاست که در این ستبله هاگدانها قرار دارند. هر دو ساقه دارای شیارهایی در طول خود می باشند. برگ ها فقط در گره های ساقه به صورت فراهم قرار دارند. هاگ های موجود در هاگدانها در شرایط مرطوب و مناسب جوانه زده و گیاه جدیدی تولید می کنند. دم اسبیان اصطلاحاً وابستگان سرخسها Related ferns نامیده می شوند. راسته پنجه گرگیان Club mosses گیاهان علفی سبز کوچکی اند که دارای هاگ و برگ های خزه مانند بوده و در جاهای مرطوب و نواحی کوهستانی یافت می شوند و دارای انشعابات زیادی هستند که به صورت راست یا خزنده می باشد. هاگها در هاگدانهای کیسه مانندی بر روی سطح فوقانی برگ ها قرار دارند. در این راسته دو جنس مهم Lycopodium (پنجه گرگ) و Selaginella (علف خوک) وجود دارد. چرخه زندگی پنجه گرگ (Lycopodium) چرخه زندگی علف خوک (Selaginella) راسته سرخس ها Ferns (Pteropsidales) سرخس ها گیاهان خشکی زی، پایا و دارای ساختارهای عمومی ساقه، برگ و ریشه مشابه گیاهان عالی می باشند. سرخس ها دارای تراکئید برای انتقال مواد می باشند. تولید مثل و انتشار آنها با هاگ صورت می گیرد و در چرخه زندگی خود دارای دو مرحله مستقل اسپوروفیت و گامتوفیت (با تناوب نسل) می باشد. گیاه غالباً در مرحله اسپوروفیت قرار دارد. گامتوفیت ها تولید کننده گامت های های نر (آنتروزوئید در آنتریدیوم که اندام نر گیاه است) و گامت های ماده (تخمک که در درون آرکگن که اندام ماده گیاه است) می باشد. جذب شیمیایی و شنای آنترزوئید تاژکدار به لقاح بین آن و تخمک منجر می شود و نتیجه این لقاح سلول تخم 2n کروموزومی است که گیاه جدید را بوجود خواهد آورد. از سرخس های معروف می توان به سرخس عقابی یا براکن Bracken (‍Pteridium aquilinum)، سرخس نر Male fern (Dryopteris flex-mas) سرخس سلطنتی Royal fern (Osmunda regalis) اشاره نمود. تیره مهم این راسته Polypodiaceae یا تیره سرخس است که دارای ساقه از نوع ریزوم بوده و از آن برگ گیاه که اصطلاحاً Fronal گفته می شود که به اشکال متنوع در بیرون از خاک ظاهر می شود. اغلب نهانزدان موجود در ایران به این تیره تعلق دارند. مثال :پرسیاوش، بسپایک و زنگی دارو شاخه پیدازادان (Phanerogams یا Spermatophytes) الف - بازدانگان (Gymnosperms) در این گیاهان دانه بطور برهنه و بر روی مخروط تشکیل می شود و فاقد آوند در چوب ثانویه بوده و گاه کانالهای مولد رزین (بجز سرخدار) در آنها دیده می شود و حدود 500 گونه را شامل می شود. 1 – راسته Cycadales که دارای یک تیره به نام Cycadaceae می باشد که معروف به تیره سیکاس می باشد. سلولهای نر در این گیاهان مژک دار بوده و از اینرو جزو بازدانگان ابتدایی می باشند و گلهای نر و ماده در مخروط و برگها شانه ای مرکب (نخل مانند) می باشند. اغلب گونه ها زینتی بوده و دانه‌های سیکاس (Cycas revolute) به مصرف تغذیه میرسند. 2 – راسته Ginkgoales : که دارای یک تیره Ginkgoaceae (تیره ژینگو) است و دارای یک عضو به نام ژینگو (Ginkgo biloba) است. سلولهای نر مژکدار و گلهای نر منفرد یا چند تایی بدون مخروط و برگهای ساده و دارای رگبرگ دو شاخه و بادبزنی است. این دو راسته را پیدازادان اولیه یا Prophanerogams نیز می نامند. 3 – راسته Coniferales یا راسته مخروط داران : سلول های نر در این راسته فاقد مژک و در نتیجه جابجایی خودبخود می باشند. مخروط نر در آنها ساده است و کانال های رزین در آنها وجود دارد. برگها سوزنی و رگبرگها غیر دو شاخه و مخروط ماده چوبی اند. 1 – تیره سرخدار Taxaceae گیاهان درختی یا درختچه ای یک یا دو پایه با برگهای دائمی متقابل، پهن یا تخت، سوزنی یا خطی با دو نوار سفید در کنار رگبرگ میانی که در آن گلهای نر بصورت خوشه ای مخروطی شکل دیده می شوند ولی گل ماده معمولاً منفرد و شامل یک تخمک است که در انتهای شاخه واقع است و توسط تعدادی براکته گوشتی محافظت میشود که پس از رسیدن دانه آنرا احاطه می کند (به میوه سرخدار آریل گفته می شود که منظره ای شبیه شقت دارد) گیاه سرخدار (Taxus baccata) در ایران فراوان است. گیاهان این تیره فاقد لوله های رزینی می باشند. تمامی بخش های این درختان دارای مواد سمی می باشند که مسمومیت به آنها موجب مرگ می شود. 2 – تیره پودوکارپاسه Podocarpaceae درختی و درختچه ای یک یا دو پایه با برگ های دائمی، متناوب یا متقابل یا بدون برگ یا پهن برگ که در اثر رشد رگبرگ میانی بوجود آمده است. 3 – تیره Araucariaceae درختانی بلند تا ارتفاع 35 متر و یا حتی بیشتر با شاخه های کم و بیش منظم و اغلب فراهم و برگهای دایمی، متناوب است. مثل کاج مطبق Aurocaria 4 – تیره کاج Pinaceae گیاهان درختی یا درختچه ای این تیره ویژه مناطق سرد و معتدل، برگهای دایمی سوزنی فراهمی دارند و میوه معمولاً مخروطی و دانه در کنار فلس های پوشاننده مخروط قرار گرفته است. برگ ها به تعداد 3 تا 5 عددی در غلاف مشترک کوچک بر روی شاخه ای کوتاه قرار دارند. حال آنکه در شاخه های بلند برگهای فلسی شکل قرار دارد. گلهای نر و ماده در اجتماعات مخروطی شکل قرار میگیرند. گل نر شامل فلس (برکته ای) است که بمنزله پرچم می باشد که در سطح پشتی خود حامل دو کیسه گرده است که بطور طولی شکافته شده و دانه‌های گرده بالدار را آزاد میکنند و بطور مارپیچ بر روی محور گلاذین قرار می گیرند و مخروط نر کاج را بوجود می آورند. گلهای ماده شامل چندین براکنه یا فلس است که به طور مارپیچی حول محور گلاذین قرار میگیرند که به آن مخروط ماده کاج گفته می شود. هر گل ماده شامل تخمکی برهنه است که بر روی فلس یا برکته ای زایا قرار میگیرند. براکته نازا نیز فلس زایا را به محور گلاذین ارتباط میدهد. براکته های نازا از هم فاصله دارند تا دانه گرده بالدار بتواند خود را به تخمک ها برساند. پس از باروری فلس ها برای محافظت از تخمک بارور به هم نزدیک می شوند که این پدیده گامی برای تکامل و نهاندانگی توصیف شده است. پس از رسیدن دانه براکته مذکور سخت و چوبی می شود و در نتیجه از هم فاصله می گیرند تا دانه های بالدار کاج منتشر شوند. این خانواده دارای 9 جنس می باشد که می توان به کاجPinus = ، نرّاد= Abies، سدرCedrus = ، لاریکس Larix = و نوئل Pinea = اشاره نمود. 5 – تیره سرو Cupressaceae : گیاهان بوته ای، درختچه ای یا درختی دارای برگهای دائمی که اغلب کوچک و فلس مانند، گاه سوزنی و بعضاُ دو شکلی (برگهای جوان بزرگتر و اغلب باریکتر از برگهای مسن) یک پایه و گاه دو پایه است. برگها اغلب به صورت متقابل یا فراهم می باشند. گل نر کوچک، انتهایی شامل یک براکته واحد و 2 تا 7 کیسه گرده در سطح پشتی می باشند. دانه گرده بدون بال. مخروط ماده انتهایی یا جانبی روی شاخه های کوتاه، فلسهای گوشتی و آبدار که پس از گرده افشانی هم براکنه ها بهم چسبیده و همچنان آبدار باقی می ماند و شبیه میوه سته می شوند. در برخی جنس ها مخروط ماده شبیه میوه خشک شکوفا می باشد. از مهمترین گیاهان این تیره می توان به موارد زیر اشاره نمود: سرو کوهی Juniper شامل چندین گونه که در نقاط مختلف کشور وجوددارد و دارای برگ های سوزنی است و اسامی مختلفی دارد مثل اُرس. جنس سرو Cupressus شامل گونهای معروف به نام C. sympervirens که شامل چندین واریته از جمله سرو شیراز، سرو ناز و سرو زرین می باشد. 4 – راسته Gnetales مخروط نر مرکب و بدون کانال های رزین دار 1 – تیره ارمک Ephedraceae تنها تیره این راسته Ephedraceae و تنها گونه آن Ephedra می باشد. این گیاه که به نام ریش بز و یا ارمک معروف است و در خاکهای نسبتاً شور دیده می شود و بصورت گیاهان درختچه مانند می باشد و دارای ساقه سبز افراشته ای است که عمل فتوسنتز انجام می دهد. برگها فلسی و خیلی ریز هستند که بطور فراهم می باشند. در این گیاه ماده ای به نام افدرین وجود دارد که در تنظیم فشار خون استفاده می شود. 1. DIVISION Hepaticophyta 8,300 (liverworts) (جگرواش ها)2. DIVISION Anthocerotophyta 350 (hornworts) شاخ واش ها)3. DIVISION Bryophyta 13,500 (mosses) (خزه ها)4. DIVISION Psilotophyta 3 (whisk ferns) (سرخس های جارویی)5. DIVISION Lycophyta 850 (club mosses) (پنجه گرگیان)6. DIVISION Sphenophyta 25 (horsetails) (دم اسبیان)7. DIVISION Pterophyta 8,600 (ferns) (سرخس ها)8. DIVISION Pinophyta (gymnosperms) (بازدانگان)9. DIVISION Magnoliophyta (flowering plants) (گیاهان گلدار)


دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

2 (2287)

فصل اول : میکروکنترلر 8051 …...................................................................1 دیگر اعضای خانواده 8051 ...............................................................................................3 انواع میکروکنترلر 8051 ...................................................................................................5 میکرو کنترلر 8751 ................................................................................................................6 نوع OTPاز 8051 ….......................................................................................................11 2-1 توصیف پایه های 8051 ............................................................................................11 پورت 1..................................................................................................................................19 پورت 2.................................................................................................................................19 نقش دوگانه ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (2286)

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) مصوب 11/6/1383 بخش اول رشد اقتصاد ملی دانایی‌محور در تعامل با اقتصاد جهانی فصل اول بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی ماده 1 به ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (2283)

عنوان شماره صفحه آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران15 پیش گفتار 17 پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ویژگی ها 18 هدف و دامنه کاربرد18 مراجع الزامی18 ادامه مطلب…

background