1 2 3 دسته‌بندی نشده  1 2 3 دسته‌بندی نشده  1 2 3 دسته‌بندی نشده  1 2 3 دسته‌بندی نشده  1 2 3 دسته‌بندی نشده  1 2 3 دسته‌بندی نشده  1 2 3 دسته‌بندی نشده  1 2 3 دسته‌بندی نشده  1 2 3 دسته‌بندی نشده  1 2 3 دسته‌بندی نشده  1 2 3 دسته‌بندی نشده  1 2 3 دسته‌بندی نشده  1 2 3 دسته‌بندی نشده  1 2 3 دسته‌بندی نشده  1 2 3 دسته‌بندی نشده  1 2 3 دسته‌بندی نشده  1 2 3 دسته‌بندی نشده  1 2 3 دسته‌بندی نشده  فصل اول-طرح تحقیق بررسی میزان ونوع استفاده ازاینترنت توسط دانشجویان دانشگاه آزادمشهد مقدمه تعریف موضوع تحقیق  اینترنت، در ساده ترین تعریف، عبارتست از کامپیوترهایی که در سراسر دنیا به هم متصل هستند، شبکه ای که این کامپیوترها را به یکدیگر متصل می سازد، و متدهای انتقال اطلاعات روی این شبکه. منشاء اینترنت را می توان در سالهای جنگ سرد یافت، زمانی که احتمال شروع یک جنگ  هسته ای بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی کاملا وجود داشت. در آن سالها وزارت دفاع آمریکا بدنبال یک سیستم مخابراتی  بود که بتواند حتی در مقابل ضربات یک جنگ اتمی دوام آورد و از هم نپاشد. این پروژه که Arpanet نام گرفت، در سال 1968 شروع شد. این شبکه در اولین قدم (محکم) خود چهار کامپیوتر را در نقاط مختلف آمریکا به هم متصل کرد. خوب، این اقدام در آن سال ها بسیار فوق العاده بود . بزودی معلوم شد که چنین شبکه ای بطور بالقوه دارای توانائیهای بسیار بیشتری از آنچه مسئولان وزارت دفاع در تصور داشتند، است. تبادل اطلاعات علمی و مهندسی از این نمونه بود. همچنین معلوم شد که یک شبکه واحد هرگز نمی تواند به هدفی که برای آن در نظر گرفته شده بود (توانایی مقاومت در مقابل ضربه هسته ای) دست یابد. به جای آن تصمیم گرفته شد تا شبکه های موجود به هم متصل شوند و به عبارت دیگر شبکه ای از شبکه ها ساخت شود. نام اینترنت هم از همین جا نشات گرفت. اینترنت اولیه فقط دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی را به هم متصل می کرد و چون تحت کنترل دولت قرار داشت افراد و شرکتهای خصوصی راهی به آن نداشتند. این وضع تا سال 1991 ادامه داشت، اما از این تاریخ اوضاع بسرعت دگرگون شد. در این سال بنیاد ملی علوم (NSF)، که بزرگترین تامین کننده مالی  اینترنت بود، سرمایه خود را از آن خارج کرد و اینترنت را بر روی شرکتهای تجاری گشود. و بزودی سیل خروشانی ، که امروز آنرا می شناسیم تبدیل شد، و شروع این رشد انفجاری با شبکه تارعنکبوتی جهانی (وب) همراه بود. اینترنت یک چیز مستقل نیست که دیگران کامپیوترهایشان را به آن متصل کنند. بلکه اینترنت خود حاصل بهم پیوستن این کامپیوترهاست. در واقع وقتی به کامپیوترهای یک سرویس دهنده اینترنت (ISP) متصل می شوید، کامپیوتر شما هم جزئی از اینترنت می شود. اینترنت به انواع بسیار گوناگونی از سرویس های مخابراتی ، از خطوط ساده تلفنی گرفته تا کابل های نوری پر سرعت و کانال های ماهواره ای، متکی  است. اگر این کانال های مخابراتی را بزرگراه اینترنت بدانیم، مسیریاب ها (routers )  کامپیوترهایی که بر انتقال اطلاعات بین نقاط مختلف نظارت می  کنند، پلیس های راهنمایی آن هستند.  حال ما میخواهیم دراین بحث به بررسی استفاده دانشجویان کشورخودمان ازاینترنت بپردازیم.اینکه میزان وهمچنین نوع استفاده ازاینترنت دربین دانشجویان مابه چه شکلی است.  اهداف کلی وآرمانی تحقیق میزان استفاده دانشجویان دانشگاه آزادمشهدرادر استفاده ازاینترنت توصیف وبررسی کنیم. انواع زمینه های مورداستفاده ازاینترنت راتوسط دانشجویان دانشگاه آزادمشهدتوصیف وبررسی کنیم. هدفهایاسوالهایافرضهای ویژه تحقیق 1-استفاده ازاینترنت توسط دانشجویان دانشگاه آزادمشهدبه چه میزان است؟ 2-آیاجنسیت درمیزان ونوع استفاده ازاینترنت تاثیرگذاراست؟ 3-عمده استفاده دانشجویان دانشگاه آزادمشهددرچه زمینه ای است؟ 4-آیااین دانشجویان ازکیفیت اینترنت درکشورراضی هستند؟ 5-اهم مشکلات دانشجویان دانشگاه آزادمشهدچیست؟ روش انجام تحقیق دراین تحقیق قصدبرآن است که ازیکی ازروشهای تحقیق توصیفی به نام تحقیق زمینه یاب(پیمایشی)استفاده شود.زیرادراصل مابه دنبال این هستیم که این پدیده:میزان ونوع استفاده ازاینترنت توسط دانشجویان راشرح وتوصیف نماییم.میخواهیم شرایط راآنگونه که درواقعیت وجودداردفقط توصیف کنیم.برای این منظورازروش تصادفی ساده بهره جسته ایم.برای آنکه نمونه هاتصویرواقعی ازجامعه موردنظر(دانشجویان دانشگاه آزادمشهد)باشندسعی شده حتی الامکان ازرشته های مختلف وسنهای مختلف وجنسیتها ی مختلف انتخاب شوند. روش جمع آوری اطلاعات مابااستفاده ازپرسشنامه بود.همچنین برای تجزیه وتحلیل اطلاعات ازجداول فراوانی ورسم نمودارهای مختلف بهره جسته ایم. اهمیت موضوع تحقیق توسعه اطلاعات تحولات بنیادینی در حوزه‌های مختلف جامعه بشری اتفاق افتاده است که بعضا از آن تحت عنوان انقلاب یاد می‌شود یاد می شود .دستاورداین انقلاب در جامعه بشری بیشتر مربوط است به کاربردهای مختلف فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلف عملکرد اجتماعی نظیر اقتصاد، تجارت، بهداشت، آموزش و غیره. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در تعریف فناوری اطلاعات آن را مشتمل می‌داند بر مجموع صنایع تولیدی و خدماتی که برای نگهداری، انتقال و نمایش داده‌ها و اطلاعات به صورت الکترونیکی استفاده می‌شود. مهمترین مشخصه این فناوری نسبت به فناوری‌های قبلی که شکل انقلابی به آن داده است، مجتمع شدن ویژگی‌هایی نظیر دوطرفه بودن، جهانی بودن، فراگیر بودن، چند کاناله بودن و غیره بطور همزمان در یک فناوری خاص است. تمامی فناوری‌هایی که قبلا مورد بهره‌برداری اطلاعاتی و ارتباطی قرار می‌گرفت (نظیر تلفن، تلویزیون، رادیو، ماهواره، فاکس) از دو یا چند مورد از این ویژگی‌ها محروم بود. اما فناوری اطلاعات و ارتباطات که اکنون در قالب تحول صنعت ارتباطات از آن یاد می‌شود تمام این ویژگی‌ها را بطور همزمان و یکجا در خود جای داده است. در رابطه با رشد فناوری اطلاعات در جهان، می‌توان به آمار متشره در این رابطه استناد کرد. نمودارهای شماره 1 تا 3 نشان‌دهنده شاخص‌های مختلف توسعه فناوری اطلاعات در جهان است. شکل شماره 1: تعداد حوزه‌های ثبت شده برروی اینترنت منبع: واقعیتهای اقتصاد دیجیتالی 2004 شکل شماره 2 : تعداد جمعیت برخط ایالات متحده منبع: واقعیتهای اقتصاد دیجیتالی 2004 شکل شماره 3: روند روبه رشد تعداد کاربران اینترنتی در جهان منبع: واقعیتهای اقتصاد دیجیتالی 2004 باتوجه به رشدروزافزون استفاده ازاینترنت درسراسرجهان بررسی مقدارونوع استفاده ازآن دربین دانشجویان کشورخودمان ناگزیرمینماید.درجامعه جوان وتحصیلکرده امروزکشورداشتن اطلاعات همه جانبه ازنحوه استفاده جوانان ازاین تکنولوژی نه تنهاضروری مینمایدبلکه باآگاهی ازآن میتوانیم برنامه ریزی درستی درباره فرصتهاوچالشهای پیش رو انجام دهیم.اینکه جوان دانشجووتحصیلکرده مانیازهای مختلف خبری وتحقیقی وتفریحی خودرادردنیای مجازی چگونه برطرف میکنددغدغه بسیارپراهمیتی است.تحقیقاتی که تاکنون دراین زمینه درایران انجام شده است:1-پایان نامه خانم لیلازکریائی باعنوان: ((بررسی میزان وچگونگی استفاده ازاینترنت توسط دانشجویان دانشگاههای دولتی شهرتهران به تفکیک جنسیت،دوره تحصیلی ودانشگاه درسال تحصیلی 80-81)). 2-پایان نامه آقای محمدحسین حسنی باعنوان(( اینترنت وارزشها:بررسی رابطه بین استفاده ازاینترنت وگرایش دانشجویان به ارزشهای سیاسی)). 3-تحقیق خانم مهتاب پورآتشی-کارشناس ارشدآموزش کشاورزی دانشگاه تهران باعنوان: ((عوامل پیش برندهاستفاده ازفناوری اطلاعات درآموزش عالی)). محدودیتهای موضوع تحقیق 1-محدودیتهایی که خارج ازکنترل محقق هستند: -عدم دسترسی به آماروارقام به روزشده درباره موضوع تحقیق. -عدم همکاری کتابخانه های بزرگ بامحقق درجمع آوری اطلاعات درباره سابقه تحقیق ودراختیارنگذاشتن پروژه های مرتبط باموضوع تحقیق. 2-محدودیتهایی که محقق درکنترل ونظارت برآنهادخالت دارد: -به دلیل کمبودکتاب درباره موضوع تحقیق واینکه کتابهای موجودآماروارقام جدیدرامنعکس نمی کردندلاجرم برای به دست آوردن آماروارقام موثق وتازه ازبریده جرایدوسخنرانیها که دراینترنت وجوددارداستفاده شد. تعریف واژه هاواصطلاحات اینترنت:شبکه ابربزرگراه اطلاعات صفحه وب ( web page ) : یک پرونده ساده وبه هر چیزی که در پنجره مرورگرتان (browser ) میتوانید بینید. مرورگر، مرورگر وب  ( browser , web browser ) : قسمتی از نرم افزار که در کامپیوتر و به شما اجازه می دهد تا صفحات وب را ببینید. معمولترین مرورگرهای وب یا web browser ها عبارتند از Internet Explorer  و Netscape . Web Site:یک سری از صفحات وب که به صورت منطقی با یکدیگرارتباط دارند و آنها معمولاً ظاهر و حال و هوای مشابهی دارند وبه یک موضوع مرتبط می شوند. Home page : رساله مقدماتی یا صفحه خوش آمد گویی برای یک وب سایت را گویند. homepage شخصی یک نفر یک صفحه وب است که خود او را توصیف می کند. HTML : این زبانی است که تمامی صفحات وب بر اساس آن نوشته شده اند. URL : ا ین آدرس یک صفحه وب است برای مثال : http://english.unitecnology.ac.nz/resources/tutorial/introduction URL یک صفحه وب است. Download :به معنی   انتقال یک فایل از یک کامپیوتر دور از کامپیوتر شما به کامپیوترتان است.از نظر فنی هر بار که شما یک صفحه وب را روی صفحه مانیتور خود نگاه میکنید آن را download میکنید. (و همه اجزای آن صفحه وب را از قبیل عکس ها و آنچه که در بر می گیرد ):ISP مخفف «internet service provider » است. آنها کمپانیهایی هستند که دسترسی به شبکه اینترنت را برای شما فراهم می کنند شما معمولاً از یک مودم که به یک خط تلفن وصل شده است استفاده میکنید که با گرفتن شماره شما را به ISP تان وصل می کندBand width :این یک تعریف فنی دارد اما بیشتر برای توصیف اینکه چه مقدار اطلاعات در واحد زمان یک خط معمولی می تواند انتقال دهد بکار میرود و این به سرعت خط ارتباطی شما با اینترنت بستگی دارد. :ADSL مخفف کلمات Asymmetric Digital Subscriber Line به معنای خط اشتراک دیجیتال نامتقارن است. این تکنولوژی نسبتاً جدید است که خطوط تلفن فعلی را به راهی برای دستیابی به صوت و تصویر و تبادل اطلاعات با سرعت نسبتاً بالا تبدیل می کند. ADSL می تواند بیش از 6Mb در ثانیه به مشترک تحویل دهد این بدان معناست که بدون سرمایه گذاری زیاد و با کابل های موجود می توان ظرفیت را تا 50 برابر افزایش داد. با این تکنولوژی حتی می توان محتوای فعلی موجود در اینترنت را از متن به صوت تبدیل کرد و دیگر احتیاجی به کوچک کردن حجم تصاویر گرافیکی و در نتیجه کاهش کیفیت آنها نخواهد بود. می توان به راحتی ویدیو کنفرانس بین دانشگاهها و مراکز صنعتی برگزار کرد. فصل دوم سابقه موضوع تحقیق مقدمه تاریخچه اینتر نت در ایران  ایران یکی از کشورهایی است که اگر چه دیر به شبکه جهانی اینترنت متصل شد اما روند گسترش استفاده از این تکنولوژی در میان جامعه با رشد قابل قبولی توام بود . حالا ببینید از کجا به کجا رسیده ایم.  بدون شک آغاز ارتباط با شبکه اینترنت در ایران همواره نام مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات را به یاد می آورد. مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات که در سال 1369 بعنوان نماینده ایران در شبکه آموزش و پژوهش اروپا پذیرفته شده بود، در سال 1370 ارتباط ایران را بصورت e-mail و از طریق گره اتریش با شبکه اینترنت برقرار نمود. پس از ارتباط مطمئن و دائمی تر با اینترنت در سال 1371، مرکز تحقیقات فیزیک نظری سرویس دهی به دانشگاهها را آغاز نمود. از سال 1372 ارایه اینترنت در ایران توسط مراکز خصوصی آغاز شد، در حالیکه قبل از آن شرکت مخابرات از طریق شرکت دیتا اقدام به ارایه سرویس اینترنت کرده بود.   1368 : مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات( (IPMبه منظور ایجاد و اداره پروژه‌های تحقیقاتی و اشاعه تماس علمی بین دانشگاه‌های ایران و موسسات بین المللی آغاز بکار کرد.  1371 : تعداد کمی از دانشگاه‌های ایران، از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه گیلان، توسط مرکز تحقیقات فیزیک نظری و از طریق پروتکل UUCP به اینترنت وصل می‌شوند تا با دنیای خارج ایمیل رد و بدل کنند.   1372 : مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات،‌ بعنوان تنها نهاد ثبت اسامی قلمرو [.ir] در ایران به رسمیت شناخته می‌شود. این قلمرو مشخّصه تعیین شده برای هویّت ایران در فضای اینترنت است.   1373 : مؤسسه ندا رایانه تأسیس می‌شود. پس از راه‌اندازی اوّلین بولتن بورد (BBS)، در عرض یک سال نیز اوّلین وب سایت ایرانی داخل ایران را راه‌اندازی می‌کند. همچنین، این مؤسسه روزنامه «همشهری» را به زبان فارسی در اینترنت منتشر می‌کند، که این اوّلین روزنامه رسمی ایرانی در وب محسوب میشود. در همین سال بدنبال اتصال به اینترنت از طریق ماهواره کانادائی «کد ویژن»(Cadvision)، مؤسسه ندا رایانه فعالیت بازرگانی خود را بعنوان اوّلین شرکت خدمات سرویس اینترنتی( (ISPآغاز می‌کند.   1374 : مجلس ایران تأسیس شرکت «امور ارتباطات دِیتا» تحت نظر شرکت مخابرات ایران را تصویب می‌کند و مسؤلیت توسعه خدمات دیتا در سطح کشور را بطور انحصاری در اختیار آن شرکت قرار می‌دهد.  1376 : خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ( (IRNAوب سایت خود را از طریق شرکت مخابرات انگلستان انتشار می‌دهد. بعداً آن را به آمریکا منتقل می‌کند تا بوسیله وب سرور شرکت GPG منتشر شود.   1377 :پروژه یونیکد در ایران با قرارداد شورای عالی انفورماتیک و همکاری بنیاد دانش و هنر واقع در انگلستان و با نظارت و مدیریت فنّی دانشگاه صنعتی شریف تحت عنوان «فارسی وب» آغاز می‌شود. هدف پروژه این است که با گنجاندن کامل و جامع الفبای فارسی در استاندارد یونیکد، نشر فارسی در کامپیوتر، مخصوصاً اینترنت و وب، استاندارد شود و اصولاً مشکل قلم (فونت(های غیر استاندارد موجود در نرم افزارهای ایرانی حل شود.   1379:  شرکت  IranGate.netدر شهر اصفهان تأسیس می‌شود تا بعنوان یک  ISPخدمات اینترنتی را بطور اختصاصی به شهرهای پر جمعیت غیر از تهران ارائه دهد. در پایان همین سال ایران بطور رسمی عضو کنسرسیوم یونیکد می‌شود.   1380 : برای اوّلین بار پدیده وبلاگ نویسی در ایران آغاز می‌شود. درست یک سال بعد، بنا بر آمار غیر رسمی تعداد وبلاگ نویسان از مرز ۱۵۰۰۰ نفر می‌گذرد.  1381 : اوّلین سرویس وبلاگ نویسی ویژه فارسی زبانان در وب سایت  Persianblog.comدر ایران آغاز به کار می کند. هدف تیم ارائه دهنده این سرویس مجانی ایجاد محیطی کاملاً فارسی از جمله متن نویس سازگار با زبان فارسی، تقویم شمسی و سیستم نظرخواهی فارسی، و متمرکز نمودن وبلاگ نویسان فارسی زبان در یک سایت و در نتیجه افزایش بینندگان این وبلاگها است. تا کنون نزدیک به 450 هزار ایرانی برای استفاده از این سرویس ثبت نام کرده اند .   1382: حدود 6 بلاگ سرویس فارسی دیگر در فاصله سالهای 1382 تا 1385 شکل می گیردو در حال حاضر حدود یک و نیم میلیون بلاگر ایرانی در وب حضور دارند که بر اساس آمارگیرهای اینترنتی معتبر 120 هزار تای آنها فعال محسوب می شوند . ایرانی ها در فاصله سالهای 1382 تا 1384 چهارمین زبان وبلاگستان جهان را دارا بودند این رتبه در حال حاضر به جایگاه دهم تنزل کرده است .   1383 : طرح تکفا به عنوان اولین و مهمترین طرح دولت ایران در زمینه توسعه کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی با بودجه ای حدود یک هزار میلیارد ریال به اجرا در می آید.   1384 : جنجالی ترین بحث سال 1384 در زمینه اینترنت در ایران اجرای سیاست فیلترینگ سایتهای اینترنتی غیر مجاز و خلاف موازین اخلاقی و اسلامی بود که سر وصدای زیادی به پا کرد.

1 2 3 دسته‌بندی نشده
  1385- طرح ساماندهی وب سایتها و وبلاگها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مهمترین اقدام دولت در زمینه اینترنت به شمار می رود صحبت های فراوانی در باره اینترنت ملی هم شده اما کسی هنوز به درستی از متوای این طرح اطلاع ندارد. تعدادکاربران تعداد کاربران و ضریب نفوذ اینترنت یکی از شاخصهایی است که در دهه اخیر برای رشد و توسعه جوامع در نظر گرفته شده است. در سالهای گذشته آمار و ارقام متعدد، متفاوت و در برخی موارد سوال برانگیزی از سوی مقامات رسمی و غیر رسمی و نهادهای بین‌المللی درباره کاربران اینترنت در ایران ارایه شده است. مرکز آمار اینترنت جهان (‪ (InternetWorldStates‬در فوریه ‪ ) ۲۰۰۵‬اواخر سال ‪ (۸۳‬تعداد کاربران اینترنت در ایران را حدود چهار میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر و با ضریب نفوذ هفت درصد اعلام کرد. دفتر توسعه انسانی سازمان ملل نیز در شهریور امسال آماری را نزدیک به آمار ارایه شده توسط مرکز آمار اینترنت جهان گزارش کرد. در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، تعداد کاربران اینترنت در ایران تا نیمه اول سال ‪ ۸۴‬به ازای هر یک هزار نفر، ‪ ۷۲‬نفر ( ضریب نفوذ ‪ ۷/۲‬درصد ) اعلام شد که با در نظر گرفتن جمعیت ‪ ۷۰‬میلیونی‌ایران، جمعیت کاربران ایرانی حدود پنج میلیون نفر برآورد می‌شود. این در حالی است که وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در خرداد ماه ‪ ۱۳۸۳‬تعداد کاربران اینترنت در ایران را پنج میلیون نفر، در دی ماه ‪،۸۳‬ شش میلیون نفر ، در اردیبهشت سال ‪ ،۸۴‬شش میلیون و ‪ ۷۵۰‬هزار نفر و در مرداد ‪ ، ۸۴‬بیش از هفت میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار نفر اعلام کرده است. توجه و دقت بیشتر به آمارارایه شده توسط وزیر پیشین ارتباطات این سوال را در ذهن هر خواننده‌ای ایجاد می‌کند که چگونه در طی چند ماه میلیونها کاربر به جمع کاربران ایرانی اضافه شده است؟ در این فاصله زمانی نیز آمار متفاوت دیگری توسط برخی از مقامهای رسمی کشور ایران ارایه شد. مدیر امور ارتباطات شرکت مخابرات در سال ‪ ۸۱‬تعداد کاربران اینترنت در این سال را یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار نفر اعلام کرد در حالیکه مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات، تعداد کاربران اینترنت در این سال را سه میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر عنوان کرده بود. برخی مسوولان وزارت ارتباطات نیز تعداد کاربران اینترنت در سال ‪ ۸۲‬را حدود پنج میلیون نفر اعلام کرده بودند در حالیکه نهادهای بین‌المللی تعداد کاربران در این سال را حدود سه میلیون نفر گزارش کردند. ادعای بحث برانگیزی که‌توسط برخی از مسوولان‌و نهادهای داخلی درباره تعداد کاربران اینترنت تا سال ‪ ۸۳‬مطرح‌شد نیز مهر تاییدی بر آشفتگی آمار و ارقام این شاخص در کشور است. مدیر امور ارتباطات شرکت مخابرات ایران در سال ‪ ۸۱‬پیش بینی کرده بود، تا پایان سال ‪ ۸۳‬تعداد کاربران اینترنت در کشور به ‪ ۱۵‬میلیون نفر برسد. سازمان ملی جوانان و یکی از مشاوران وزیر سابق ارتباطات نیز با تکرار این ادعادر اوایل سال ‪ ۸۳‬بحث شگفتی‌آوری را رقم زدند در حالیکه آمار ارایه شده در ماههای بعد، تحقق چنین ادعایی را کاملا رد کرد. آخرین گزارش اتحادیه بین‌المللی مخابرات (‪ (ITU‬درباره تعداد کاربران اینترنت کشورهای دنیا آخرین نمونه از وجود آمار متناقض درباره ایران است. در این گزارش تعداد کاربران اینترنت در ایران در سال ‪ ،۲۰۰۵‬احتمالا به اشتباه ‪ ۵۵۰‬هزار نفر اعلام شده است در حالی‌که این رقم در گزارش سال ‪۲۰۰۴‬ اتحادیه مخابرات، حدود چهار میلیون نفر اعلام شده بود. بنا به گزارش سایت " آی.تی ایران "، اتحادیه بین‌المللی مخابرات اعلام کرد که این آمار را به طور رسمی از مقامات دولتها دریافت می‌کند با توجه به اینکه وجودچنین آماری باعث افت شدید رتبه ایران در ضریب نفوذ اینترنت در دنیا می‌شود شایسته است مسوولان و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به طور جدی نسبت به ایجاد یک مرکز آمار رسمی و مورد تایید در این راستا اقدام کنند. وزیرارتباطات چه میگوید؟ درعین حال وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات اظهارداشت: این مرکز در آخرین گزارش خود، تعداد کاربران اینترنتی در ایران را 23 میلیون نفر اعلام کرده است. وی افزود: بر اساس اعلام کارشناسان این مرکز، ضریب نفوذ اینترنت در ایران به 9/34 درصد رسیده و متوسط این شاخص در جهان 9/21 درصد است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: مرکز آمار اینترنت جهانی، ضریب نفوذ اینترنت در خاورمیانه را 3/21 درصد اعلام کرده که بر اساس آن، سه درصد از کل کاربران اینترنتی دنیا، در خاورمیانه حضور دارند. وی با بیان این مطلب که بر اساس جداول موجود، 6/1 درصد از کل کاربران جهانی اینترنت، ایرانی هستند، ادامه داد: ایران توانسته است، بیش از 50 درصد از کاربران اینترنتی در خاورمیانه را به خود اختصاص دهد. دکتر محمد سلیمانی با اشاره به برنامه چهارم توسعه کشور نیز گفت: بر اساس اهداف این برنامه می‌بایست تا پایان سال 88، ضریب نفوذ 30 درصدی در حوزه اینترنت محقق شود. وی تأکید کرد: با تلاش‌های صورت گرفته طی سه سال گذشته، این هدف برنامه چهارم، یک سال زودتر از موعد مقرر، محقق شده است. همچنین درسمینار تخصصی یک روزه نظرسنجی الکترونیکی که توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی و با همکاری مرکز تحقیقات صدا و سیما برگزار شد.نتایج قابل درنگ این سمینارعبارت بوداز: بیشترین کاربران اینترنت در کشور دانشجویان هستند. بر اساس بررسی‌های مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما، ‪ ۴۴‬درصد افراد دارای مدرک کارشناسی و ‪۷۳‬ درصد افراد دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و دکترا از اینترنت استفاده می‌کنند. تحقیق مذکور در ‪ ۳۱‬شهر بزرگ کشور توسط مرکز تحقیقات انجام شده است، به نسبت بالا رفتن تحصیلات در بین ایرانیان میزان استفاده از اینترنت نیز افزایش می‌یابد. بر اساس آمار این تحقیق، در کشور ما، کاربران اینترنت بالای ‪ ۱۲‬سال سن دارند و مردان بیشتر از زنان از اینترنت استفاده می‌کنند. حجم بیشتر بهره برداران ایرانی از اینترنت ‪۱۵‬ تا ‪ ۳۰‬ساله هستند.بیشترین استفاده کاربران ایرانی از اینترنت در منزل، پس از آن در کافی نت و سپس در محیط کار است. کشور ژاپن که یکی از بزرگترین بهره‌برداران اینترنتی به شمار می‌رود ‪ ۸۲‬درصد کاربران آن در محیطهای اداری و شرکت‌ها به اینترنت متصل می‌شوند اما آمریکا و استرالیا کاربران خانگی بیشتری نسبت به کاربران اداری دارد.نقش اینترنت در توسعه کشورها غیر قابل انکار است و در آینده‌ای نه چندان دور اینترنت به "هسته مرکزی ارتباطات" و روابط بین جوامع و انسان‌ها تبدیل خواهد شد. طبق آخرین آماری که وجود دارد، ‪ ۳۷‬درصد کاربران اینترنت دنیا، در آسیا هستند و در برخی از کشورهای آسیایی رشد اینترنت در حد بالایی است که نشان می‌دهد ایران نیز می‌تواند در این زمینه گام‌های سریع‌تری بردارد.از جمله این کشورها می‌توان به کره جنوبی اشاره کرد که طی ‪ ۶‬سال ضریب نفوذ اینترنت خود را صددرصد افزایش داده است. پویا گفت: ‪ ۷۷/۸‬درصد کاربران اینترنت در دنیا در ‪ ۲۰‬کشور جهان هستند که نخستین کشور در بین این ‪ ۲۰‬کشور آمریکا و آخرین آن مالزی است. اینترنت در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای خاور میانه طبق بررسیهای آماری سایت InternetWorldStats.com در دسامبر 2007 در خاور میانه ،ایران با جمعیتی در حدود 65 میلیون نفر دارای 18 میلیون کاربر اینترنت است.یعنی 27.5 درصد از جمعیت کل کشور دارای دسترسی به اینترنت هستند در حالی که در مقایسه با دسامبر سال 2000 که ایران تنها 250،000 کاربر اینترنت داشته، در طی این 7 سال 7,100.0 % پیشرفت داشته است. با این وجود اگر به جدولی که در ادامه مطلب آورده ام دقت کنید ایران دارای مقام پنجم از نظر ضریب نفوذ اینترنت در مقایسه با جمعیت کشور در خاور میانه است.  به عبارتی کشورهای اسراییل،امارات متحده عربی،کویت و قطر به ترتیب در مقام های اول تا چهارم از نظر ضریب نفوذ اینترنت در مقایسه با جمعیت کشورشان در خاورمیانه هستند. در نمودار زیر هم میتوانید 20 کشور برتر جهان از نظر استفاده از اینترنت را مشاهده کنید.  آمار استفاده از اینترنت در خاورمیانه وضعیت کاربران اینترنت درخاورمیانه به تفکیک کشور کشور جمعیت ) تا2005 ( میزان کاربران درسال2000 کاربران اینترنت ضریب نفوذ بحرین 707,357 40,000 152,700 21.6 % ایران 68,458,680 250,000 11,260,000 16.6 % عراق 26,095,283 12,500 36,000 0.1 % اسرائیل 6,986,639 1,270,000 3,200,000 45.8 % اردن 5,788,340 127,300 600,000 10.4 % کویت 2,530,012 150,000 600,000 23.7 % لبنان 4,461,995 300,000 600,000 13.4 % عمان 2,396,545 90,000 245,000 10.2 % فلسطین 3,997,861 35,000 160,000 4.0 % قطر 768,464 30,000 165,000 21.5 % عربستان 23,130,024 200,000 2,540,000 11.0 % سوریه 18,586,743 30,000 800,000 4.3 % امارات متحده عربی 3,750,054 735,000 1,384.800 36.9 % یمن 19,600,009 15,000 180,000 0.9 %     برای دیدن گزارش جامع به سایت وزارت اطلاعات وفناوری اطلاعات مراجعه کنید. آماراستفاده ازاینترنت درآمریکا افزایش میزان استفاده از کامپیوتر و اینترنت نگرانی‌های ناشی از دزدی هویت و اطلاعات و سایر سو استفاده‌های آن‌لاین را افزایش داده است. طبق گزارش دفتر آمارگیری آمریکا، در سال 2003 حدود 55 درصد خانواده‌های آمریکایی به اینترنت دست‌رسی داشته‌اند. این آمار نسبت به سال 1997 سه برابر افزایش یافته است. مصرف اینترنت به منظور آموزش در میان دانش‌آموزان افزایش چشم‌گیری داشته است. آمار نشان می‌دهد بزرگ‌سالانی که تحصیلات دانشگاهی نداشته‌اند کم‌ترین میزان استفاده از اینترنت را به خود اختصاص داده‌اند. نوجوانان از کامپیوترهای خانگی خود برای بازی‌های کامپیوتری و همچنین انجام تکالیف مدرسه‌شان استفاده می‌کنند. در حالی که بزرگسالان بیش‌تر برای استفاده از پست الکترونیکی، جست‌وجوی اطلاعات درباره‌ی محصولات و خدمات، خواندن اخبار و همچنین اطلاعات ورزشی به کامپیوترهای‌ خود مراجعه می‌کنند. Greg Stuart، رییس و مدیر عامل بنیاد تبلیغات اینترنتی آمریکا می‌گوید: نفوذ اینترنت در خانواده‌ها بسیار شگفت‌انگیز بوده است. شایان گفتن است که فعالیت‌های تبلیغاتی این بنیاد به افزایش سود شرکت‌های آن‌لاین کمک می‌کند. طبق گزارش Pew و ‌بنیاد اینترنتی American Life Project که امسال منتشر شده است میزان استفاده از اینترنت در میان بزرگ‌سالان در آمریکا به 68درصد رسیده که میزان آن در سال گذشته 63درصد بوده است. در این گزارش آمده است که 22 درصد از آمریکایی‌ها به هیچ عنوان از اینترنت استفاده نمی‌کنند. Susannah Fox، خبرنگار Pew می‌گوید: سن اشخاص و آموزش، دو عامل بسیار مهم در استفاده از اینترنت هستند. جوان‌تر‌ها اشتیاق بسیار زیادتری برای استفاده از اینترنت دارند، در حالی که این آمار برای افراد بالای 70 سال بسیار پایین است. Stuart با بیان این نکته که شرکت‌های تبلیغات اینترنتی با افزایش استفاده از اینترنت سود فراوانی به دست آورده‌اند، پیش‌بینی کرد که میزان این سود به12 میلیارد دلار یعنی دو برابر مقدار سود این شرکت‌ها در پنج سال پیش برسد. با افزایش دسترس‌پذیری اینترنت، استفاده کنندگان باید مراقبت بیش‌تری در برابر سارقان اطلاعات اینترنتی که شریک اطلاعات مصرف‌کنندگان می‌شوند، داشته باشند. هم‌گام با رشد استفاده از اینترنت آمار دزدی‌های اینترنتی، هک، دستبرد اطلاعات و هویت افزایش یافته است. این آمار متخصصان امنیت اطلاعات و شبکه را هر روز بیش‌ از پیش برای به وجود آوردن امکانات امنیتی در کامپیوترها و شبکه‌ها درگیر کرده است. ایران چندکاربراینترنتی دارد؟ سرشماری کاربران اینترنت و ارایه آماری دقیق در این زمینه از جمله مواردی است که تا امروز در کشور مورد توجه جدی و مناسب واقع نشده و این در حالی است که با توجه به نفوذ روزافزون اینترنت در زندگی مردم این سرشماری می‌تواند با ارائه‌ تصویری مناسب از میزان و حوزه‌های نفوذ اینترنت در کشور، بستر مناسبی برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه را ایجاد کند. به عقیده کارشناسان، ارایه آماری دقیق از کاربران اینترنتی کشور علاوه بر آنکه در تعیین جایگاه واقعی کشور نسبت به سایر کشورهای منطقه و جهان بسیار موثر خواهد بود، با توجه به اهمیت شاخص ضریب نفوذ اینترنت و همچنین فقدان اطلاعات کافی در این زمینه برای محاسبه شاخص‌های بین‌المللی هم بسیار ضروری است. به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سرشماری کاربران اینترنت کشور یکی از اقدامات اخیر شرکت فن‌آوری اطلاعات با همکاری مرکز آمار ایران است که به گفته مسوولان، با هدف تحقق اهداف مرکز توسعه و مدیریت اینترنت (متما) انجام می‌شود که یکی از آن‌ها نیز طرح تعیین ضریب نفوذ اینترنت کشور به‌عنوان اولین اقدام عملی در تعیین شاخص‌های فن‌آوری اطلاعات کشور است. به گفته کارشناسان سرشماری کاربران اینترنت، از ابتدای راه‌اندازی این فن‌آوری، در کشورهای پیشرفته به‌صورت جدی و علمی انجام شده و گزارش آن نیز هر سال منتشر می‌شود اما از آنجا که پدیده اینترنت در حال حاضر به یک الزام مبدل شده ‌است، کشورها یا باید برای فراگیر کردن عمومی آن تلاش کنند یا اینکه با حرکاتی کند درصدد بهره جستن از درصد ناچیزی از مزایای آن باشند. با توجه به اینکه وجود آمار دقیق از کاربران اینترنتی در کشور برای حرکت در مسیر توسعه ضروری است، به نظر می‌رسد این اقدام شرکت فن‌آوری اطلاعات با همکاری مرکز آمار ایران نیز با توجه به اهداف اعلام شده و در راستای تحقق این امر باشد. به عقیده تحلیلگران برای مشخص شدن ضریب نفوذ اینترنت در هر کشور باید تعریف دقیقی از یک کاربر اینترنت ارایه شود و همچنین باید تقسیم‌بندی درستی از کاربران، به‌عنوان کاربران مبتدی تا حرفه‌یی نیز صورت بپذیرد که مثلا در این زمینه، در اغلب آمارگیری‌ها درباره ضریب نفوذ اینترنت در جهان، از اقدامات میدانی کمک گرفته می‌شود؛ به این معنی که تعداد قابل توجهی از افراد از قشرهای مختلف، درآمدهای متفاوت و غیره به طور مستقیم مورد پرسش قرار می‌گیرند تا با جمع‌آوری اطلاعات بتوان ضریب نفوذ اینترنت را بااحتمال دقیق‌تری به دست آورد. به گفته دست‌اندرکاران اجرایی طرح سرشماری کاربران اینترنت در کشور، استانداردهای بین‌المللی‌ای برای تعریف کاربران اینترنت وجود دارد که با استعلام رسمی و پاسخ‌هایی که دریافت کرده‌اند این واژه را این‌طور تعریف کرده‌اند:" کسی که در یک سال گذشته به عنوان مثال از ابتدای سال 87 به هر نحو و روش و با هر مدتی (مانند DailuP، تلفن همراه، استفاده از رایانه‌های محل کار، دانشگاه و غیره) به اینترنت وصل شده و از خدمات آن استفاده کرده باشد" در نتیجه در این طرح، کاربر اینترنت فردی است که طی 12 ماه گذشته در داخل کشور با اتصال به شبکه اینترنت از یکی از خدمات اینترنتی استفاده کرده باشد.  اما از آنجا که به عقیده کارشناسان مشخص شدن میزان ایجاد ترافیک توسط کابران در زمان‌های مختلف، می‌تواند در کیفیت و کمیت اینترنت کشور بسیار مفید باشد و این در حالی است که هم اکنون، برآورد دقیقی در این‌باره وجود ندارد، باید برنامه‌ریزان و طراحان شبکه کشور بیش از پیش با عادات ترافیکی کاربران آشنا شوند، در این سرشماری نیز سعی شده‌ است با پرسش‌هایی متنوع به این موارد توجه شود. در پرسشنامه طرح آمارگیری از کاربران اینترنتی، علاوه بر مشخصات جغرافیایی محل سکونت کاربر، شاخص‌هایی چون وضعیت سواد و مدرک تحصیلی، وضعیت اشتغال و نوع شغل در بخش مشخصات عمومی کاربر و نیز محل دسترسی به اینترنت، تناوب دسترسی افراد به اینترنت در 12 ماه گذشته، متوسط تعداد دفعات استفاده از اینترنت در دوره‌های موردنظر، متوسط مدت زمان استفاده از اینترنت در هر دفعه، هزینه‌های احتمالی استفاده از اینترنت، متوسط پرداختی برای استفاده از اینترنت در 12 ماه گذشته، نوع استفاده (دریافت و ارایه اطلاعات، پست‌الکترونیکی، خدمات دولتی، بانکداری، کسب‌وکار و آموزش اینترنتی، سرگرمی) و میزان رضایت از خدمات اینترنت،‌ نحوه دسترسی به اینترنت در محل سکونت (Dialup,wirless,ADSL) هم در بخش اطلاعات کاربران اینترنت و نیز وضعیت خانوار از نظر در اختیار داشتن رایانه و تلفن مورد توجه قرار گرفته ‌است. آنچه در انجام این طرح‌ مهم به نظر می‌رسد نحوه اجرا و هماهنگی آن، با اهداف مدنظر است که به عقیده برخی کارشناسان، طرح سرشماری از کاربران اینترنت که با اختصاص سرمایه میلیونی از سوی شرکت فن‌آوری اطلاعات و با همکاری مرکز آمار ایران در حال اجراست، در این حوزه با مشکلات و چالش‌هایی همراه است. اما طرح سرشماری با انتقادهایی هم روبه‌روست؛ برخی تحلیلگران معتقدند در شرایطی که کیفیت و سرعت اینترنت در ایران هم‌چنان با چالش مواجه است، بهتر است به جای پرداختن به پروژه‌هایی مانند سرشماری، تلاش و صرف هزینه ویژه‌ای برروی ارتقاء کیفیت اینترنت در کشور انجام شود. برخی پژوهشگران حوزه IT هم ‌بر این عقیده‌اند از آنجا که اکثر کاربران کشور از طریق روش Dailup به اینترنت وصل می‌شوند؛ بنابراین نمی‌توان به آمار ارایه شده از نتایج این طرح اتکا کرد؛ چرا که در حال حاضر اتصال به اینترنت از طریق Dailup در اکثر کشورهای جهان منسوخ شده است و آن‌ها رو به خدمات پیشرفته و پرسرعتی مثل ADSL، WIMAX و ... آورده‌اند. همچنین این آمارگیری از امکان مقایسه ایران با سایر کشورها جلوگیری می‌کند؛ زیرا اگر در کشوری 97 درصد کاربران، از طریق ADSL به اینترنت وصل باشند در ایران این رقم به کمتر از 50 درصد می‌رسد، ضمن اینکه حتی در داخل کشور نیز افراد مختلف، از نظر دسترسی و سرعت اینترنت قابل قیاس با یکدیگر نیستند. از سوی دیگر به گفته عضو کمیته راهبردی تهیه سند راهبردی فن‌آوری اطلاعات کشور، طبق آخرین آمار تا پایان شهریورماه سال جاری، متوسط استفاده از اینترنت 12‌هزارو 734 مگابیت بر ثانیه پهنای باند مصرفی اینترنت در کشور است که نسبت به چهار سال پیش حدود 3 برابر شده است. درباره‌ آمار متوسط استفاده از اینترنت و تعداد کاربران در ایران تعداد کاربران اینترنت نیز تا پایان شهریورماه سال جاری 21 میلیون نفر بود وبا فرض این که در هر لحظه 100 هزار نفر با اینترنت به صورت همزمان کار کنند؛ در این صورت متوسط پهنای باندی برای هر نفر 130 کیلوبایت بر ثانیه است که این میزان برای کارهای تحقیقاتی که عمدتا از متن استفاده می‌کنند تا حدی کافی است اما برای تصویر و فیلم و اموری نظیر کنفرانس ویدیویی کافی نیست. ضریب نفوذ اینترنت در کشورمان حدود 30 درصد است. این ضریب اگر چه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته جایگاه خوبی نیست، اما در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، می‌توان گفت ایران از جایگاه بسیار خوبی برخوردار است. آمارهای ارائه شده در زمینه ضریب نفوذ اینترنت کشورها و قرار گرفتن ایران در رده سوم خاورمیانه در حالی است که به گفته تحلیلگران، معیار تقسیم‌بندی کشورها و قرار گرفتن آنها در رتبه جهانی، دیگر براساس ضریب نفوذ نیست؛ بلکه در حال حاضر این معیار براساس میزان پهنای باند هر کشور محاسبه می‌شود. با این اوصاف باید دید که ایران در زمینه ارائه پهنای باند در چه رتبه‌ای قرار می‌گیرد. در هر حال با توجه به اظهارنظرهای ارایه شده و از آنجاکه در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، آمارهایی از هر کشور براساس مراکز مخابراتی، فرصت‌های دیجیتالی و توسعه IT در آن کشور ارائه می‌شود که این آمار در نشان دادن مقام واقعی آن کشور موثر خواهد بود. طرح سرشماری از کاربران اینترنت، اگر با دقت مناسب انجام شود و ضریب نفوذ واقعی اینترنت در کشور را مشخص کند، همانگونه که در اهداف انجام آن ذکر شده است می‌تواند در جذب منابع خارجی و مشخص شدن جایگاه واقعی ایران در رتبه‌بندی جهانی موثر باشد و ایران را به عنوان کشوری برجسته و مکانی برای فعالیت افراد به جهان بشناساند. ضمن اینکه مشخص شدن ضریب نفوذ اینترنت در کشور قطعا این کمک را می‌کند که اگر در این حوزه، پایین‌تر از حد استاندارد جهانی مخابرات (ITU) هستیم، با برنامه‌ریزی‌های اصولی آن را افزایش دهیم؛ بنابراین تحلیل اطلاعات به دست آمده از این سرشماری، به برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تضمین کیفیت شبکه و تناسب کمیت با تقاضا بسیار کمک خواهد کرد. تاثیرجنسیت برچگونگی استفاده ازاینترنت مهرشاد مشبابی مسئول دفتر امور زنان سپاه و رئیس شورای سیاستگذاری همایش زنان واینترنت درهزاره سوم هدف از برگزاری این همایش را پاسخ به نیازهای جامعه دانست و گفت این روزها شاهد کارکردهای مختلف اینترنت در کار، زندگی و تحصیل هستیم و بسیاری از خانواده‌های ما با این ابزار اطلاع‌رسانی ارتباط برقرار کرده‌اند بنابراین تصمیم گرفتیم از این بستر مناسب استفاده بهینه کنیم. ظهور هر رسانه سبب‌ساز تغییراتی در خواسته‌ها و نیازهای جامعه است به همین دلیل اینترنت تأثیراتی در جامعه ایرانی داشته، که قابل کتمان نیست. اینترنت و چگونگی بهره‌وری از آن نیز برای دولتمردان دارای اهمیت بسیاری است و روند  استفاده زنان از اینترنت به موازات آن در حال افزایش، بنابراین چنین همایشی با بررسی نتایج یافته‌ها از سراسر کشور می‌تواند در درک آن مؤثر باشد. رشد روزافزون شبکه جهانی اطلاعات و امکان دسترسی آسان و سریع به این شبکه، سطح دانایی افراد، اندیشه انسان‌ها و شیوه‌های انجام امور فرهنگی و اقتصادی را متحول کرده است. این در حالیست که هم‌اکنون زنان در کشورهای در حال توسعه چون کشور ما آنگونه که باید از این فرصت استفاده نمی‌کنند. شاید به همین دلیل است که، فرصت‌یابی و آسیب‌شناسی چگونگی ارتباط زن و اینترنت در کشور ما به یک اندازه دارای اهمیت است. شناخت دقیق فرصت‌ها و برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از آنها در راستای ارتقاء سطح دانش، افزایش شیوه‌های ارتباطی، شناخت فرصت‌های کاری و کالبد شکافی علمی محدودیت‌های ناشی از نابرابری بهره‌گیری زنان از اینترنت در مقایسه با مردان، از مهمترین اقداماتی است که باید در قالب یک برنامه‌ریزی دقیق دنبال شود. رشد اینترنت در کشورهای مختلف، بسیار نامتوازن است، به عبارت دیگر فاصله و شکاف قابل توجهی در زمینه دسترسی و استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) بین کشورهای کمتر توسعه یافته و توسعه یافته  وجود دارد. به عنوان نمونه در ایالات متحده آمریکا، زنان در حال پیشی گرفتن از مردان از نظر دستیابی به اینترنت هستند و نرخ بالای رشد خود را حفظ کرده‌اند. در حالی که تعداد کل کاربران اینترنت در آمریکا تنها 22/4 درصد رشد داشته، این نرخ برای زنان 34/9 درصد بوده است. اما این موضوع در میان زنان آسیایی دیده نمی‌شود. 78 درصد کاربران اینترنت در آسیا را مردان و تنها 22 درصد را زنان تشکیل می‌دهند. بی‌تردید چنین تفاوتی میان مردان و زنان در زمینه استفاده از اینترنت، تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فرهنگ و اقتصاد آسیا خواهد داشت. در کشور در حال توسعه‌ای مانند ایران هم میزان محرومیت زنان از آموزش و تعلیم فناوری قابل توجه است. شاید پایین‌تر بودن سطح آموزش زنان نسبت به مردان، نبود منابع اقتصادی و فقدان هنجارهای فرهنگی و اجتماعی اغلب زنان را از دنبال کردن شغل‌های غیرسنتی و دسترسی به ICT باز می‌دارد. در همین حال پیمایش صورت گرفته از سوی «شهناز میزبان»، پژوهشگر علوم اجتماعی بر روی 380 دانشجوی دانشگاه‌های دولتی تهران نشان می‌دهد که بعد از پایگاه اقتصادی – اجتماعی و موقعیت جغرافیایی، «شکاف جنسیتی» عمده‌ترین شکاف در کاربرد اینترنت بوده که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر در حالی که 22 درصد دانشجویان پسر بیش از سه ساعت در روز از کامپیوتر استفاده می‌کنند، تنها 10 درصد دختران دانشجو از کامپیوتر استفاده کرده‌اند. این در حالیست که میزان استفاده پسران از اینترنت در طول روز نیز به مراتب بیش از دختران است (5/19 درصد پسر در برابر 4/15 درصد دختر). از آنجایی که «جنسیت» بر نوع و میزان استفاده از اینترنت تاثیرگذار است، شیوه استفاده از اینترنت در میان دختران و پسران نیز دارای تفاوت است؛ چرا که انتظارات اجتماعی، آنها را به سوی نقشهای جنسیتی سوق می‌دهد، این بدین معناست که دختران دریافت و ارسال پست الکترونیکی، خرید کالا و سرگرمی را بیش از پسران ترجیح داده و در مقابل پسران از اینترنت به منظور جستجوی اطلاعات و دریافت خبر استفاده می‌کنند، که این مسئله را می‌توان در چگونگی جامعه‌پذیری دختران و پسران جستجو کرد. از آنجایی که در دهه‌های گذشته جامعه همواره افراد را به نقشهای سنتی سوق داده است، مسئولیت‌ها و نقش‌های زنانه مانعی برای دسترسی و استفاده زنان از کامپیوتر و اینترنت است. اداره کشورها بدون استفاده از ICT غیرممکن شده یا با هزینه هنگفت امکان‌پذیر است؛ روند توسعه جهان رو به جلو پیش می‌رود و ما باید بتوانیم از تهدیدها دوری و از فرصت‌ها به نحو احسن استفاده کنیم. نصرالله جهانگرد، دبیر پیشین شورای عالی اطلاع‌رسانی در همایش زنان و اینترنت در هزاره سوم گفت: بازار محصولات ICT در دنیا حدود 600 تا 700 میلیون یورو است و در واقع می‌توان گفت که این موضوع در حوزه اشتغال یکی از کارآفرین‌ترین مباحث محسوب می‌شود. او با بیان اینکه اینترنت به عنوان سرمایه و ثروت عمومی جهان به حساب می‌آید، گفت: همه دستگاهها باید به راحتی به این ابزار دسترسی داشته باشند؛ سیاستگذاری کشورها این است که مردم به راحتی بتوانند به اینترنت دسترسی پیدا کنند. همه کشورها متوجه این موضوع هستند و زمینه سیاستگذاری در بخش‌های مختلف برای دسترسی راحت به اینترنت را فراهم می‌کنند تا این ابزار به صورت یک ثروت عمومی در اختیار مردم باشد؛ استفاده از وب‌ به قدری شتاب گرفته که جزو شاخص‌های سنجش توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها شده است. به گفته جهانگرد، چالشی که در حال حاضر در دنیا وجود دارد این است که تحولات اقتصادی و اجتماعی ناشی از تحولات ICT شتاب گرفته و تمام زمینه‌های کاری را در کشورها تحت تاثیر قرار داده است. «عمده کشورها ICT را به عنوان موجود توانمندساز می‌دانند؛ زیرا زمانی ثروت مولفه توسعه بود، اما امروزه فاکتور دانایی جایگزین آن و عامل تولید ثروت شده و دبیر سابق شورای عالی اطلاع‌رسانی ادامه داد، چالش کشورهای جهان سوم این است که دیدگاه‌های رهبران و مدیران یکی نیست و تا دولتی عوض می‌شود تمام برنامه‌ها نیز تغییر می‌کند، به همین دلیل برنامه بلندمدت در کشورهای جهان سوم دوام نمی‌آورد و همه به دنبال برنامه‌های کوتاه‌مدت هستند. به گفته جهانگرد، ICT به عنوان عنصر کلیدی نوآوری شناخته شده و زنان نیز نقش کلیدی در این عرصه دارند؛ ICT با فراهم کردن فرصت یادگیری نقش مهمی در روند توسعه زنان ایفا می‌کند و اگر این ابزار به صورت راهبردی در یک جامعه به کار رود می‌تواند در توسعه استراتژیک نقش مهمی داشته باشد. بارقه‌های نور با این وجود آمار و نتایج به دست آمده از میزان ثبت نام در گرایش‌های مختلف رشته کامپیوتر و IT، نشان می‌دهد که میزان استقبال زنان از تحصیل در رشته‌های عمومی کامپیوتر در سال جاری بیشتر از مردان است. به گزارش روابط عمومی مرکز فناوری اطلاعات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، آخرین نتایج بررسی و تحلیل آمار موجود در و احد آموزش فرهنگسرای IT نشان می‌دهد که از مجموع 1055 دانشجو در رشته‌های مختلف کامپیوتر، 546 نفر را زنان و 509 نفر را مردان تشکیل می‌دهند. نتایج بررسی‌های آماری فرهنگسرای IT نشان از استقبال چشمگیر زنان برای کسب مهارت در رشته‌های عمومی کامپیوتر دارد. در مجموع آمار به دست آمده نشان می‌دهد که میزان حضور زنان در کلاس‌های فراگیری دروسی همچون اینترنت، فتوشاپ، کاربرعمومی، ICDL، اتوکد و WORD بیشتر از مردان است. رشته‌های دیگری همچون سخت افزار و طراحی صفحات وب در انحصار فراگیر مردان قرار دارد. در این خصوص به ویژه در رشته‌های سخت‌افزار اکثریت مطلق فراگیران مرد هستند. اما تحلیلی بر آمار به دست آمده نشان می‌دهد که برخی از رشته‌ها تقریباً، مختص خانم‌ها و برخی نیز به آقایان اختصاص داده شده است. علت این موضوع نیز به نوع و شکل تقاضای موجود در بازار کار و مسایل و شرایط فرهنگی انجام کارها باز می‌گردد. از سوی دیگر در بررسی علت گرایش رو به رشد زنان به فراگیری رشته‌های عمومی کامپیوتر نیز نتایج جالبی به دست می‌دهد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از فراگیران زن در رشته‌هایی همچون«کاربر عمومی»،«اینترنت» و «ICDL» را مادران خانه‌دار تشکیل می‌دهند. این مادران دلیل گرایش به این رشته‌ها، را ارتباط بهتر با فرزندان خود به هنگام کار با کامپیوتر و اینترنت و همچنین رفع نوعی احساس بی‌سوادی در استفاده از کامپیوتر به ویژه هنگام تعامل با فرزندان خود عنوان می‌کنند. مهمترین دلیل این اتفاق به گسترش نفوذ و ضریب کامپیوتر و اینترنت در جامعه باز می‌گردد، چرا که تا پیش از این کامپیوترها بیشتر محدود به محیط کار و در اختیار آقایان بود اما با گسترش فناوری‌های نوین ارتباطاتی و نفوذ کامپیوتر و اینترنت به خانه‌ها،‌ گرایش زنان در یادگیری و استفاده از این ابزار نوین نیز افزایش یافته است. ضریب نفوذ اینترنت در ایران 15درصد است که تنها30درصد کل کاربران آن زن و به طور عمده دختران جوان هستند. موج تحول گروه اجتماعی- تکنولوژی نوین ارتباطی، جهان را به دهکده جهانی تبدیل کرده است، همانطور که در یک دهکده همه منابع در اختیار اهالی قرار می‌گیرد امروز نیز به مدد اینترنت، در چنین شرایطی هستیم و غالب اطلاعات عمومی و اختصاصی به اشتراک گذاشته شده است. این پدیده خود عامل ایجاد پدیده‌ای به نام «جهانی شدن» است، چون بیش از این ملل مختلف به دلیل محدودیت‌های جغرافیایی و انحصار منابع، از هم دور بودند. بنابراین فناوری اطلاعات، هم زمینه‌ساز جهانی شدن است و هم عامل تسریع و بقای آن؛ یکی از ابزارهای این تکنولوژی اینترنت است. در مرحله بعد مخاطبان، استفاد‌ه کنندگان یا دریافت‌کنندگان هستند، از آنجایی که یک رسانه در عرصه رقابت بین محیط‌های متعدد قرار دارد؛ یکی از عوامل و عناصر بسیار مهم تکنیک‌های جذب مخاطب است. حال می‌توان سؤال کرد زنان ایرانی در ارتباط با پدیده اینترنت چگونه می‌توانند ایفای نقش کنند. زنان می‌توانند به عنوان تولید‌کننده یا فرستنده پیام باشند، از طرف دیگر زن می‌تواند به عنوان موضوع پیام باشد، بنابراین تولید‌کننده اطلاعات خودش را برای سلیقه زن تدارک می‌بیند و مطابق با جذابیت‌هایی که برای زنان وجود دارد، طراحی و کار می‌کند، از جمله به موضوعاتی مثل خانه‌داری، بچه‌داری، مد، آرایش و لباس می‌پردازد. اما چرا زنان، امروزه به طور خاص کانون توجه این امور قرار می‌گیرند؟ به دلیل اینکه در تحولات اجتماعی زنان بسیار سریع تأثیر می‌پذیرند و تأثیر می‌گذارند، بنابراین خیلی روی آنها حساب می‌شود.  پس از سرنگونی طالبان در افغانستان بیش از 175 پروژه ویژه زنان افغانی برای افزایش مشارکت سیاسی آنان به منظور ایجاد جامعه مدنی به اجرا در آمده است.  از سوی دیگر شتاب تند توسعه کشورهای عربی که تا دیروز حق داشتن شناسنامه، حق مالکیت، حق رأی، رانندگی و بسیاری از حقوق ابتدایی شهروندی را از زنان محروم می‌کردند، بسیار دیدنی است. این در شرایطی است که اغلب کشورهای خاورمیانه هنوز هم باتوجه به وضعیت جدید توسعه، دیدگاه سنتی خود را نسبت به مسایل زنان حفظ کرده‌اند. به گونه‌ای که در اغلب کشورهای عرب زبان پایگاه‌های اینترنتی متعلق به زنان با محدودیت‌های بسیاری روبه‌روست. نتایج حاصل از یک مطالعه جدید نشان می‌دهد، احتمال بروز رفتارهای خطرناک بین نوجوانان و جوانان دانشجویی که از بازی‌های کامپیوتری استفاده می‌کنند بیش از دیگر افراد است. به گزارش فارس به نقل از دیجیتال‌ترندز، محققان بر پایه مطالعات جدید خود دریافته‌اند که بین بازی‌های کامپیوتری و بروز رفتارهای پرخطر بین دانشجویان رابطه مستقیم وجود دارد و باعث می‌شود تا این افراد ارتباطات اجتماعی خود را کمرنگ‌تر کنند. این مطالعات روی 500 دانشجوی دختر و 313 دانشجوی پسر در آمریکا انجام شد و شرکت‌کنندگان در آن درباره میزان استفاده از بازی‌های کامپیوتری، نوشیدن مشروبات الکلی، اعتیاد به مواد مخدر، اعتماد به‌نفس و میزان ارتباط با اعضای خانواده توضیح دادند. در پایان این مطالعات مشخص شد که دانشجویان پسر 3 برابر بیشتر از دانشجویان دختر از بازی‌های کامپیوتری استفاده می‌کنند. این در حالی است که میزان اجرای بازی‌های کامپیوتری خشن بین پسران نسبت به دختران برابر بیشتر است. دانشجویان دختر بیش از پسران در دانشگاه‌های خود از اینترنت برای انجام کارهای شخصی و ارسال پست الکترونیکی استفاده می‌کنند و این در حالی است که دانشجویان پسر اینترنت را بیشتر برای خواندن اخبار، سرگرمی و مسایل جنسی به کار می‌برند. این طور که گفته می‌شود، آن دسته از افرادی که به نوشیدن مشروبات الکلی عادت داشتند و به مواد مخدر اعتیاد داشتند، بیش از دیگر دانشجویان از بازی‌های کامپیوتری خشن استفاده می‌کردند. استفاده غیرعلمی 80 درصد جوانان ایرانی از اینترنت معاون پژوهشی مرکزمطالعات وپژوهشهای جمعیتی آسیاواقیانوسیه در گفت‌وگو با خبر گزاری فارس (9:11) در رابطه با نحوه استفاده جوانان از اینترنت گفت: جوانان 50 درصد به اینترنت دسترسی دارند؛ 80 درصد جوانان از اینترنت استفاده غیر علمی می‌کنند، 20 درصد دیگر نیز به دانشجویان و افرادی که دارای تحصیلات عالیه هستند، اختصاص دارد. ذوق و علاقه جوانان نیز در نوع استفاده از اینترنت مؤثر است .شیوه استفاده از اینترنت در میان نوجوانان و جوانان نیاز به هدایت دارد. اگر جوانان را به طور اعم در نظر بگیریم قطعاً به آسیب‌شناسی نیاز است اما اگر دانشجویان و افراد تحصیل‌کرده را مد نظر قرار دهیم اکثراً در زمینه‌های علمی از اینترنت استفاده می‌کنند. شیوه استفاده از اینترنت در میان نوجوانانی که در سنین پایین قرار دارند مناسب نیست و گاهی اوقات همراه با تلف کردن وقت است. به طور کلی سطح استفاده از اینترنت در مقایسه با کشورهای دیگر حجم پایینی را در ایران به خود اختصاص داده است. این به طور قطع ناشی از خلاء آموزشی است. چرا که اینترنت به صورت انبوه وارد کشور شده است و دسترسی به آن در میان نسل جوان بسیار ساده است. برخی خانواده‌ها تسلط کافی به کامپیوتر را ندارند.در این زمینه خود نوجوانان و جوانان تعیین کننده هستند. مسائل فرهنگی باید از نسل قدیم به نسل جدید منتقل شود اما این مسئله با وجود این که فرهنگی است تنها مختص به جوانان است و خانواده‌ها در این زمینه نقشی ندارند. حتی در مدارس نیز اشراف دبیران در این زمینه کم است. جوانان بیش‌تر برای سرگرمی از اینترنت استفاده می‌کنند که علاوه بر تلف شدن وقت آسیب‌های دیگری را ایجاد می‌کند. باید جوانان را به استفاده صحیح از اینترنت ترغیب کنیم حتی خانواده‌ها نیز باید اطلاعات خود را در این رابطه ارتقا دهند. در این زمینه آموزش امری ضروری است، در برنامه‌های تلویزیونی حتی اموزش آشپزی وجود دارد اما آموزش اینترنت و استفاده از کامپیوتر برای خانواده‌ها مشاهده نمی‌شود. چکیده پایان نامه هاوتحقیقات مرتبط 1-پایان نامه خانم لیلازکریائی باعنوان: ((بررسی میزان وچگونگی استفاده ازاینترنت توسط دانشجویان دانشگاههای دولتی شهرتهران به تفکیک جنسیت،دوره تحصیلی ودانشگاه درسال تحصیلی 80-81)). نتایج ا ین پایان‌نامه نشان داد: استفاده از اینترنت توسط دانشجویان به عنوان ابزار پژوهشی نسبت به اهداف آموزشی در اولویت قرار داشته است. به گزارش سرویس پایان‌نامه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ‌لیلا زکریائی در پایان نامه کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی خود با عنوان «بررسی میزان و چگونگی استفاده از اینترنت توسط دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر تهران به تفکیک جنسیت، دوره تحصیلی و دانشگاه در سال تحصیلی 81-80»، آورده است: پاسخگویان به ترتیب اولویت از اینترنت به عنوان ابزار پژوهشی، ابزار آموزشی و ابزار ارتباطی استفاده کرده‌اند. نتایج این پایان‌نامه می‌افزاید: در بخش استفاده از اینترنت به عنوان ابزار پژوهشی مشخص شد اغلب پاسخگویان از اینترنت به منظور کسب اطلاعاتی که از طریق منابع دیگر قابل دسترسی نیست، دسترسی به گزارش‌های تحقیقی و پروژه‌ها و سوم دسترسی به نشریات تخصصی بهره می‌گیرند. کمترین موارد استفاده از اینترنت در این قسمت نیز کسب اطلاعات پزشکی و بهداشتی و دسترسی به گزارش‌های دولتی بود. همچنین مشخص گردید میانگین ساعات استفاده از اینترنت به عنوان ابزار پژوهشی 2 ساعت و 32 دقیقه در هفته می‌باشد. در ادامه این پایان‌نامه آمده است:‌ در بخش استفاده از اینترنت به عنوان ابزار آموزشی مشخص شد، بیشتر پاسخگویان از اینترنت به منظور کسب اطلاعات مرتبط با دروس، بسط و تبیین مفاهیم مربوط به موضوعات درسی و شناخت مفاهیم مرتبط با موضوعات درسی برای ارائه در کلاس استفاده می‌کنند. کمترین موارد استفاده از اینترنت در این بخش شرکت در فعالیت‌های کلاسی on line و شرکت در امتحانات on line بود. همچنین مشخص گردید میانگین ساعات استفاده از اینترنت به عنوان ابزار آموزشی 2 ساعت و 14 دقیقه می‌باشد. مولف در ادامه این پایان‌نامه می‌افزاید: در بخش استفاده از اینترنت به عنوان ابزار ارتباطی مشخص گردید بیشتر پاسخگویان از اینترنت به منظور استفاده از پست الکترونیکی، برقرار ارتباط با دوستان، و برقراری ارتباط با افراد هم علاقه استفاده می‌کنند. در ادامه این پایان‌نامه که در سال 1381 با راهنمایی دکتر علیرضا کیامنش در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تدوین شده، آمده است: بین چگونگی و میزان استفاده از اینترنت به صورت کلی و جنسیت ارتباط وجود دارد و دانشجویان مرد بیشتر از دانشجویان زن از اینترنت بهره برده‌اند. در بررسی رابطه بین چگونگی و میزان استفاده از اینترنت به صورت کلی و دوره تحصیلی مشخص شد که دانشجویان دوره دکتری در مقایسه با دانشجویان دوره کارشناسی ارشد از اینترنت استفاده بیشتری نموده‌اند. نتایج به دست آمده در قسمت رابطه بین میزان چگونگی استفاده از اینترنت به صورت کلی و سه دانشگاه مورد بررسی نشان داد: دانشجویان دانشگاه تهران بیشتر از دانشجویان دو دانشگاه دیگر از اینترنت بهره گرفته‌اند. دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در رتبه دوم و دانشجویان دانشگاه تربیت معلم در رتبه آخر قرار می‌گیرند. در خاتمه این پایان‌نامه پیشنهاد شده، درسی به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان با اینترنت در واحدهای درسی تمام رشته‌ها و دوره‌های تحصیلی گنجانده شود و علاوه بر تقویت کارکرد پژوهشی اینترنت بر روی سایر کارکردها (ارتباطی و آموزشی) نیز تاکید بیشتری می‌شود و همچنین مواردی که در هر سه کارکرد کمتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند، تقویت شود. گفتنی است، جامعه مورد بررسی شامل دانشجویان سه دانشگاه تهران، تربیت معلم و تربیت مدرس در 14 رشته انتخابی بود که


1 2 3 دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 3 دسته‌بندی نشده  1 3 دسته‌بندی نشده  1 3 دسته‌بندی نشده  1 3 دسته‌بندی نشده  1 3 دسته‌بندی نشده  1 3 دسته‌بندی نشده  1 3 دسته‌بندی نشده  1 3 دسته‌بندی نشده  1 3 دسته‌بندی نشده  1 3 دسته‌بندی نشده  1 3 دسته‌بندی نشده  1 3 دسته‌بندی نشده  1 3 دسته‌بندی نشده  1 3 دسته‌بندی نشده  1 3 دسته‌بندی نشده  1 3 دسته‌بندی نشده  1 3 دسته‌بندی نشده  1 3 دسته‌بندی نشده  فصل اول-طرح تحقیق بررسی میزان ونوع استفاده ازاینترنت توسط دانشجویان دانشگاه آزادمشهد مقدمه تعریف موضوع تحقیق  اینترنت، در ساده ترین تعریف، عبارتست از کامپیوترهایی که در سراسر دنیا به هم متصل هستند، شبکه ای که این کامپیوترها را به یکدیگر متصل می سازد، و متدهای انتقال اطلاعات روی این شبکه. منشاء اینترنت را می توان در سالهای جنگ سرد یافت، زمانی که احتمال شروع یک جنگ  هسته ای بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی کاملا وجود داشت. در آن سالها وزارت دفاع آمریکا بدنبال یک سیستم مخابراتی  بود که بتواند حتی در مقابل ضربات یک جنگ اتمی دوام آورد و از هم نپاشد. این پروژه که Arpanet نام گرفت، در سال 1968 شروع شد. این شبکه در اولین قدم (محکم) خود چهار کامپیوتر را در نقاط مختلف آمریکا به هم متصل کرد. خوب، این اقدام در آن سال ها بسیار فوق العاده بود . بزودی معلوم شد که چنین شبکه ای بطور بالقوه دارای توانائیهای بسیار بیشتری از آنچه مسئولان وزارت دفاع در تصور داشتند، است. تبادل اطلاعات علمی و مهندسی از این نمونه بود. همچنین معلوم شد که یک شبکه واحد هرگز نمی تواند به هدفی که برای آن در نظر گرفته شده بود (توانایی مقاومت در مقابل ضربه هسته ای) دست یابد. به جای آن تصمیم گرفته شد تا شبکه های موجود به هم متصل شوند و به عبارت دیگر شبکه ای از شبکه ها ساخت شود. نام اینترنت هم از همین جا نشات گرفت. اینترنت اولیه فقط دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی را به هم متصل می کرد و چون تحت کنترل دولت قرار داشت افراد و شرکتهای خصوصی راهی به آن نداشتند. این وضع تا سال 1991 ادامه داشت، اما از این تاریخ اوضاع بسرعت دگرگون شد. در این سال بنیاد ملی علوم (NSF)، که بزرگترین تامین کننده مالی  اینترنت بود، سرمایه خود را از آن خارج کرد و اینترنت را بر روی شرکتهای تجاری گشود. و بزودی سیل خروشانی ، که امروز آنرا می شناسیم تبدیل شد، و شروع این رشد انفجاری با شبکه تارعنکبوتی جهانی (وب) همراه بود. اینترنت یک چیز مستقل نیست که دیگران کامپیوترهایشان را به آن متصل کنند. بلکه اینترنت خود حاصل بهم پیوستن این کامپیوترهاست. در واقع وقتی به کامپیوترهای یک سرویس دهنده اینترنت (ISP) متصل می شوید، کامپیوتر شما هم جزئی از اینترنت می شود. اینترنت به انواع بسیار گوناگونی از سرویس های مخابراتی ، از خطوط ساده تلفنی گرفته تا کابل های نوری پر سرعت و کانال های ماهواره ای، متکی  است. اگر این کانال های مخابراتی را بزرگراه اینترنت بدانیم، مسیریاب ها (routers )  کامپیوترهایی که بر انتقال اطلاعات بین نقاط مختلف نظارت می  کنند، پلیس های راهنمایی آن هستند.  حال ما میخواهیم دراین بحث به بررسی استفاده دانشجویان کشورخودمان ازاینترنت بپردازیم.اینکه میزان وهمچنین نوع استفاده ازاینترنت دربین دانشجویان مابه چه شکلی است.  اهداف کلی وآرمانی تحقیق میزان استفاده دانشجویان دانشگاه آزادمشهدرادر استفاده ازاینترنت توصیف وبررسی کنیم. انواع زمینه های مورداستفاده ازاینترنت راتوسط دانشجویان دانشگاه آزادمشهدتوصیف وبررسی کنیم. هدفهایاسوالهایافرضهای ویژه تحقیق 1-استفاده ازاینترنت توسط دانشجویان دانشگاه آزادمشهدبه چه میزان است؟ 2-آیاجنسیت درمیزان ونوع استفاده ازاینترنت تاثیرگذاراست؟ 3-عمده استفاده دانشجویان دانشگاه آزادمشهددرچه زمینه ای است؟ 4-آیااین دانشجویان ازکیفیت اینترنت درکشورراضی هستند؟ 5-اهم مشکلات دانشجویان دانشگاه آزادمشهدچیست؟ روش انجام تحقیق دراین تحقیق قصدبرآن است که ازیکی ازروشهای تحقیق توصیفی به نام تحقیق زمینه یاب(پیمایشی)استفاده شود.زیرادراصل مابه دنبال این هستیم که این پدیده:میزان ونوع استفاده ازاینترنت توسط دانشجویان راشرح وتوصیف نماییم.میخواهیم شرایط راآنگونه که درواقعیت وجودداردفقط توصیف کنیم.برای این منظورازروش تصادفی ساده بهره جسته ایم.برای آنکه نمونه هاتصویرواقعی ازجامعه موردنظر(دانشجویان دانشگاه آزادمشهد)باشندسعی شده حتی الامکان ازرشته های مختلف وسنهای مختلف وجنسیتها ی مختلف انتخاب شوند. روش جمع آوری اطلاعات مابااستفاده ازپرسشنامه بود.همچنین برای تجزیه وتحلیل اطلاعات ازجداول فراوانی ورسم نمودارهای مختلف بهره جسته ایم. اهمیت موضوع تحقیق توسعه اطلاعات تحولات بنیادینی در حوزه‌های مختلف جامعه بشری اتفاق افتاده است که بعضا از آن تحت عنوان انقلاب یاد می‌شود یاد می شود .دستاورداین انقلاب در جامعه بشری بیشتر مربوط است به کاربردهای مختلف فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلف عملکرد اجتماعی نظیر اقتصاد، تجارت، بهداشت، آموزش و غیره. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در تعریف فناوری اطلاعات آن را مشتمل می‌داند بر مجموع صنایع تولیدی و خدماتی که برای نگهداری، انتقال و نمایش داده‌ها و اطلاعات به صورت الکترونیکی استفاده می‌شود. مهمترین مشخصه این فناوری نسبت به فناوری‌های قبلی که شکل انقلابی به آن داده است، مجتمع شدن ویژگی‌هایی نظیر دوطرفه بودن، جهانی بودن، فراگیر بودن، چند کاناله بودن و غیره بطور همزمان در یک فناوری خاص است. تمامی فناوری‌هایی که قبلا مورد بهره‌برداری اطلاعاتی و ارتباطی قرار می‌گرفت (نظیر تلفن، تلویزیون، رادیو، ماهواره، فاکس) از دو یا چند مورد از این ویژگی‌ها محروم بود. اما فناوری اطلاعات و ارتباطات که اکنون در قالب تحول صنعت ارتباطات از آن یاد می‌شود تمام این ویژگی‌ها را بطور همزمان و یکجا در خود جای داده است. در رابطه با رشد فناوری اطلاعات در جهان، می‌توان به آمار متشره در این رابطه استناد کرد. نمودارهای شماره 1 تا 3 نشان‌دهنده شاخص‌های مختلف توسعه فناوری اطلاعات در جهان است. شکل شماره 1: تعداد حوزه‌های ثبت شده برروی اینترنت منبع: واقعیتهای اقتصاد دیجیتالی 2004 شکل شماره 2 : تعداد جمعیت برخط ایالات متحده منبع: واقعیتهای اقتصاد دیجیتالی 2004 شکل شماره 3: روند روبه رشد تعداد کاربران اینترنتی در جهان منبع: واقعیتهای اقتصاد دیجیتالی 2004 باتوجه به رشدروزافزون استفاده ازاینترنت درسراسرجهان بررسی مقدارونوع استفاده ازآن دربین دانشجویان کشورخودمان ناگزیرمینماید.درجامعه جوان وتحصیلکرده امروزکشورداشتن اطلاعات همه جانبه ازنحوه استفاده جوانان ازاین تکنولوژی نه تنهاضروری مینمایدبلکه باآگاهی ازآن میتوانیم برنامه ریزی درستی درباره فرصتهاوچالشهای پیش رو انجام دهیم.اینکه جوان دانشجووتحصیلکرده مانیازهای مختلف خبری وتحقیقی وتفریحی خودرادردنیای مجازی چگونه برطرف میکنددغدغه بسیارپراهمیتی است.تحقیقاتی که تاکنون دراین زمینه درایران انجام شده است:1-پایان نامه خانم لیلازکریائی باعنوان: ((بررسی میزان وچگونگی استفاده ازاینترنت توسط دانشجویان دانشگاههای دولتی شهرتهران به تفکیک جنسیت،دوره تحصیلی ودانشگاه درسال تحصیلی 80-81)). 2-پایان نامه آقای محمدحسین حسنی باعنوان(( اینترنت وارزشها:بررسی رابطه بین استفاده ازاینترنت وگرایش دانشجویان به ارزشهای سیاسی)). 3-تحقیق خانم مهتاب پورآتشی-کارشناس ارشدآموزش کشاورزی دانشگاه تهران باعنوان: ((عوامل پیش برندهاستفاده ازفناوری اطلاعات درآموزش عالی)). محدودیتهای موضوع تحقیق 1-محدودیتهایی که خارج ازکنترل محقق هستند: -عدم دسترسی به آماروارقام به روزشده درباره موضوع تحقیق. -عدم همکاری کتابخانه های بزرگ بامحقق درجمع آوری اطلاعات درباره سابقه تحقیق ودراختیارنگذاشتن پروژه های مرتبط باموضوع تحقیق. 2-محدودیتهایی که محقق درکنترل ونظارت برآنهادخالت دارد: -به دلیل کمبودکتاب درباره موضوع تحقیق واینکه کتابهای موجودآماروارقام جدیدرامنعکس نمی کردندلاجرم برای به دست آوردن آماروارقام موثق وتازه ازبریده جرایدوسخنرانیها که دراینترنت وجوددارداستفاده شد. تعریف واژه هاواصطلاحات اینترنت:شبکه ابربزرگراه اطلاعات صفحه وب ( web page ) : یک پرونده ساده وبه هر چیزی که در پنجره مرورگرتان (browser ) میتوانید بینید. مرورگر، مرورگر وب  ( browser , web browser ) : قسمتی از نرم افزار که در کامپیوتر و به شما اجازه می دهد تا صفحات وب را ببینید. معمولترین مرورگرهای وب یا web browser ها عبارتند از Internet Explorer  و Netscape . Web Site:یک سری از صفحات وب که به صورت منطقی با یکدیگرارتباط دارند و آنها معمولاً ظاهر و حال و هوای مشابهی دارند وبه یک موضوع مرتبط می شوند. Home page : رساله مقدماتی یا صفحه خوش آمد گویی برای یک وب سایت را گویند. homepage شخصی یک نفر یک صفحه وب است که خود او را توصیف می کند. HTML : این زبانی است که تمامی صفحات وب بر اساس آن نوشته شده اند. URL : ا ین آدرس یک صفحه وب است برای مثال : http://english.unitecnology.ac.nz/resources/tutorial/introduction URL یک صفحه وب است. Download :به معنی   انتقال یک فایل از یک کامپیوتر دور از کامپیوتر شما به کامپیوترتان است.از نظر فنی هر بار که شما یک صفحه وب را روی صفحه مانیتور خود نگاه میکنید آن را download میکنید. (و همه اجزای آن صفحه وب را از قبیل عکس ها و آنچه که در بر می گیرد ):ISP مخفف «internet service provider » است. آنها کمپانیهایی هستند که دسترسی به شبکه اینترنت را برای شما فراهم می کنند شما معمولاً از یک مودم که به یک خط تلفن وصل شده است استفاده میکنید که با گرفتن شماره شما را به ISP تان وصل می کندBand width :این یک تعریف فنی دارد اما بیشتر برای توصیف اینکه چه مقدار اطلاعات در واحد زمان یک خط معمولی می تواند انتقال دهد بکار میرود و این به سرعت خط ارتباطی شما با اینترنت بستگی دارد. :ADSL مخفف کلمات Asymmetric Digital Subscriber Line به معنای خط اشتراک دیجیتال نامتقارن است. این تکنولوژی نسبتاً جدید است که خطوط تلفن فعلی را به راهی برای دستیابی به صوت و تصویر و تبادل اطلاعات با سرعت نسبتاً بالا تبدیل می کند. ADSL می تواند بیش از 6Mb در ثانیه به مشترک تحویل دهد این بدان معناست که بدون سرمایه گذاری زیاد و با کابل های موجود می توان ظرفیت را تا 50 برابر افزایش داد. با این تکنولوژی حتی می توان محتوای فعلی موجود در اینترنت را از متن به صوت تبدیل کرد و دیگر احتیاجی به کوچک کردن حجم تصاویر گرافیکی و در نتیجه کاهش کیفیت آنها نخواهد بود. می توان به راحتی ویدیو کنفرانس بین دانشگاهها و مراکز صنعتی برگزار کرد. فصل دوم سابقه موضوع تحقیق مقدمه تاریخچه اینتر نت در ایران  ایران یکی از کشورهایی است که اگر چه دیر به شبکه جهانی اینترنت متصل شد اما روند گسترش استفاده از این تکنولوژی در میان جامعه با رشد قابل قبولی توام بود . حالا ببینید از کجا به کجا رسیده ایم.  بدون شک آغاز ارتباط با شبکه اینترنت در ایران همواره نام مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات را به یاد می آورد. مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات که در سال 1369 بعنوان نماینده ایران در شبکه آموزش و پژوهش اروپا پذیرفته شده بود، در سال 1370 ارتباط ایران را بصورت e-mail و از طریق گره اتریش با شبکه اینترنت برقرار نمود. پس از ارتباط مطمئن و دائمی تر با اینترنت در سال 1371، مرکز تحقیقات فیزیک نظری سرویس دهی به دانشگاهها را آغاز نمود. از سال 1372 ارایه اینترنت در ایران توسط مراکز خصوصی آغاز شد، در حالیکه قبل از آن شرکت مخابرات از طریق شرکت دیتا اقدام به ارایه سرویس اینترنت کرده بود.   1368 : مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات( (IPMبه منظور ایجاد و اداره پروژه‌های تحقیقاتی و اشاعه تماس علمی بین دانشگاه‌های ایران و موسسات بین المللی آغاز بکار کرد.  1371 : تعداد کمی از دانشگاه‌های ایران، از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه گیلان، توسط مرکز تحقیقات فیزیک نظری و از طریق پروتکل UUCP به اینترنت وصل می‌شوند تا با دنیای خارج ایمیل رد و بدل کنند.   1372 : مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات،‌ بعنوان تنها نهاد ثبت اسامی قلمرو [.ir] در ایران به رسمیت شناخته می‌شود. این قلمرو مشخّصه تعیین شده برای هویّت ایران در فضای اینترنت است.   1373 : مؤسسه ندا رایانه تأسیس می‌شود. پس از راه‌اندازی اوّلین بولتن بورد (BBS)، در عرض یک سال نیز اوّلین وب سایت ایرانی داخل ایران را راه‌اندازی می‌کند. همچنین، این مؤسسه روزنامه «همشهری» را به زبان فارسی در اینترنت منتشر می‌کند، که این اوّلین روزنامه رسمی ایرانی در وب محسوب میشود. در همین سال بدنبال اتصال به اینترنت از طریق ماهواره کانادائی «کد ویژن»(Cadvision)، مؤسسه ندا رایانه فعالیت بازرگانی خود را بعنوان اوّلین شرکت خدمات سرویس اینترنتی( (ISPآغاز می‌کند.   1374 : مجلس ایران تأسیس شرکت «امور ارتباطات دِیتا» تحت نظر شرکت مخابرات ایران را تصویب می‌کند و مسؤلیت توسعه خدمات دیتا در سطح کشور را بطور انحصاری در اختیار آن شرکت قرار می‌دهد.  1376 : خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ( (IRNAوب سایت خود را از طریق شرکت مخابرات انگلستان انتشار می‌دهد. بعداً آن را به آمریکا منتقل می‌کند تا بوسیله وب سرور شرکت GPG منتشر شود.   1377 :پروژه یونیکد در ایران با قرارداد شورای عالی انفورماتیک و همکاری بنیاد دانش و هنر واقع در انگلستان و با نظارت و مدیریت فنّی دانشگاه صنعتی شریف تحت عنوان «فارسی وب» آغاز می‌شود. هدف پروژه این است که با گنجاندن کامل و جامع الفبای فارسی در استاندارد یونیکد، نشر فارسی در کامپیوتر، مخصوصاً اینترنت و وب، استاندارد شود و اصولاً مشکل قلم (فونت(های غیر استاندارد موجود در نرم افزارهای ایرانی حل شود.   1379:  شرکت  IranGate.netدر شهر اصفهان تأسیس می‌شود تا بعنوان یک  ISPخدمات اینترنتی را بطور اختصاصی به شهرهای پر جمعیت غیر از تهران ارائه دهد. در پایان همین سال ایران بطور رسمی عضو کنسرسیوم یونیکد می‌شود.   1380 : برای اوّلین بار پدیده وبلاگ نویسی در ایران آغاز می‌شود. درست یک سال بعد، بنا بر آمار غیر رسمی تعداد وبلاگ نویسان از مرز ۱۵۰۰۰ نفر می‌گذرد.  1381 : اوّلین سرویس وبلاگ نویسی ویژه فارسی زبانان در وب سایت  Persianblog.comدر ایران آغاز به کار می کند. هدف تیم ارائه دهنده این سرویس مجانی ایجاد محیطی کاملاً فارسی از جمله متن نویس سازگار با زبان فارسی، تقویم شمسی و سیستم نظرخواهی فارسی، و متمرکز نمودن وبلاگ نویسان فارسی زبان در یک سایت و در نتیجه افزایش بینندگان این وبلاگها است. تا کنون نزدیک به 450 هزار ایرانی برای استفاده از این سرویس ثبت نام کرده اند .   1382: حدود 6 بلاگ سرویس فارسی دیگر در فاصله سالهای 1382 تا 1385 شکل می گیردو در حال حاضر حدود یک و نیم میلیون بلاگر ایرانی در وب حضور دارند که بر اساس آمارگیرهای اینترنتی معتبر 120 هزار تای آنها فعال محسوب می شوند . ایرانی ها در فاصله سالهای 1382 تا 1384 چهارمین زبان وبلاگستان جهان را دارا بودند این رتبه در حال حاضر به جایگاه دهم تنزل کرده است .   1383 : طرح تکفا به عنوان اولین و مهمترین طرح دولت ایران در زمینه توسعه کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی با بودجه ای حدود یک هزار میلیارد ریال به اجرا در می آید.   1384 : جنجالی ترین بحث سال 1384 در زمینه اینترنت در ایران اجرای سیاست فیلترینگ سایتهای اینترنتی غیر مجاز و خلاف موازین اخلاقی و اسلامی بود که سر وصدای زیادی به پا کرد.   1385- طرح ساماندهی وب سایتها و وبلاگها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مهمترین اقدام دولت در زمینه اینترنت به شمار می رود صحبت های فراوانی در باره اینترنت ملی هم شده اما کسی هنوز به درستی از متوای این طرح اطلاع ندارد. تعدادکاربران تعداد کاربران و ضریب نفوذ اینترنت یکی از شاخصهایی است که در دهه اخیر برای رشد و توسعه جوامع در نظر گرفته شده است. در سالهای گذشته آمار و ارقام متعدد، متفاوت و در برخی موارد سوال برانگیزی از سوی مقامات رسمی و غیر رسمی و نهادهای بین‌المللی درباره کاربران اینترنت در ایران ارایه شده است. مرکز آمار اینترنت جهان (‪ (InternetWorldStates‬در فوریه ‪ ) ۲۰۰۵‬اواخر سال ‪ (۸۳‬تعداد کاربران اینترنت در ایران را حدود چهار میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر و با ضریب نفوذ هفت درصد اعلام کرد. دفتر توسعه انسانی سازمان ملل نیز در شهریور امسال آماری را نزدیک به آمار ارایه شده توسط مرکز آمار اینترنت جهان گزارش کرد. در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، تعداد کاربران اینترنت در ایران تا نیمه اول سال ‪ ۸۴‬به ازای هر یک هزار نفر، ‪ ۷۲‬نفر ( ضریب نفوذ ‪ ۷/۲‬درصد ) اعلام شد که با در نظر گرفتن جمعیت ‪ ۷۰‬میلیونی‌ایران، جمعیت کاربران ایرانی حدود پنج میلیون نفر برآورد می‌شود. این در حالی است که وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در خرداد ماه ‪ ۱۳۸۳‬تعداد کاربران اینترنت در ایران را پنج میلیون نفر، در دی ماه ‪،۸۳‬ شش میلیون نفر ، در اردیبهشت سال ‪ ،۸۴‬شش میلیون و ‪ ۷۵۰‬هزار نفر و در مرداد ‪ ، ۸۴‬بیش از هفت میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار نفر اعلام کرده است. توجه و دقت بیشتر به آمارارایه شده توسط وزیر پیشین ارتباطات این سوال را در ذهن هر خواننده‌ای ایجاد می‌کند که چگونه در طی چند ماه میلیونها کاربر به جمع کاربران ایرانی اضافه شده است؟ در این فاصله زمانی نیز آمار متفاوت دیگری توسط برخی از مقامهای رسمی کشور ایران ارایه شد. مدیر امور ارتباطات شرکت مخابرات در سال ‪ ۸۱‬تعداد کاربران اینترنت در این سال را یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار نفر اعلام کرد در حالیکه مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات، تعداد کاربران اینترنت در این سال را سه میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر عنوان کرده بود. برخی مسوولان وزارت ارتباطات نیز تعداد کاربران اینترنت در سال ‪ ۸۲‬را حدود پنج میلیون نفر اعلام کرده بودند در حالیکه نهادهای بین‌المللی تعداد کاربران در این سال را حدود سه میلیون نفر گزارش کردند. ادعای بحث برانگیزی که‌توسط برخی از مسوولان‌و نهادهای داخلی درباره تعداد کاربران اینترنت تا سال ‪ ۸۳‬مطرح‌شد نیز مهر تاییدی بر آشفتگی آمار و ارقام این شاخص در کشور است. مدیر امور ارتباطات شرکت مخابرات ایران در سال ‪ ۸۱‬پیش بینی کرده بود، تا پایان سال ‪ ۸۳‬تعداد کاربران اینترنت در کشور به ‪ ۱۵‬میلیون نفر برسد. سازمان ملی جوانان و یکی از مشاوران وزیر سابق ارتباطات نیز با تکرار این ادعادر اوایل سال ‪ ۸۳‬بحث شگفتی‌آوری را رقم زدند در حالیکه آمار ارایه شده در ماههای بعد، تحقق چنین ادعایی را کاملا رد کرد. آخرین گزارش اتحادیه بین‌المللی مخابرات (‪ (ITU‬درباره تعداد کاربران اینترنت کشورهای دنیا آخرین نمونه از وجود آمار متناقض درباره ایران است. در این گزارش تعداد کاربران اینترنت در ایران در سال ‪ ،۲۰۰۵‬احتمالا به اشتباه ‪ ۵۵۰‬هزار نفر اعلام شده است در حالی‌که این رقم در گزارش سال ‪۲۰۰۴‬ اتحادیه مخابرات، حدود چهار میلیون نفر اعلام شده بود. بنا به گزارش سایت " آی.تی ایران "، اتحادیه بین‌المللی مخابرات اعلام کرد که این آمار را به طور رسمی از مقامات دولتها دریافت می‌کند با توجه به اینکه وجودچنین آماری باعث افت شدید رتبه ایران در ضریب نفوذ اینترنت در دنیا می‌شود شایسته است مسوولان و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به طور جدی نسبت به ایجاد یک مرکز آمار رسمی و مورد تایید در این راستا اقدام کنند. وزیرارتباطات چه میگوید؟ درعین حال وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات اظهارداشت: این مرکز در آخرین گزارش خود، تعداد کاربران اینترنتی در ایران را 23 میلیون نفر اعلام کرده است. وی افزود: بر اساس اعلام کارشناسان این مرکز، ضریب نفوذ اینترنت در ایران به 9/34 درصد رسیده و متوسط این شاخص در جهان 9/21 درصد است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: مرکز آمار اینترنت جهانی، ضریب نفوذ اینترنت در خاورمیانه را 3/21 درصد اعلام کرده که بر اساس آن، سه درصد از کل کاربران اینترنتی دنیا، در خاورمیانه حضور دارند. وی با بیان این مطلب که بر اساس جداول موجود، 6/1 درصد از کل کاربران جهانی اینترنت، ایرانی هستند، ادامه داد: ایران توانسته است، بیش از 50 درصد از کاربران اینترنتی در خاورمیانه را به خود اختصاص دهد. دکتر محمد سلیمانی با اشاره به برنامه چهارم توسعه کشور نیز گفت: بر اساس اهداف این برنامه می‌بایست تا پایان سال 88، ضریب نفوذ 30 درصدی در حوزه اینترنت محقق شود. وی تأکید کرد: با تلاش‌های صورت گرفته طی سه سال گذشته، این هدف برنامه چهارم، یک سال زودتر از موعد مقرر، محقق شده است. همچنین درسمینار تخصصی یک روزه نظرسنجی الکترونیکی که توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی و با همکاری مرکز تحقیقات صدا و سیما برگزار شد.نتایج قابل درنگ این سمینارعبارت بوداز: بیشترین کاربران اینترنت در کشور دانشجویان هستند. بر اساس بررسی‌های مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما، ‪ ۴۴‬درصد افراد دارای مدرک کارشناسی و ‪۷۳‬ درصد افراد دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و دکترا از اینترنت استفاده می‌کنند. تحقیق مذکور در ‪ ۳۱‬شهر بزرگ کشور توسط مرکز تحقیقات انجام شده است، به نسبت بالا رفتن تحصیلات در بین ایرانیان میزان استفاده از اینترنت نیز افزایش می‌یابد. بر اساس آمار این تحقیق، در کشور ما، کاربران اینترنت بالای ‪ ۱۲‬سال سن دارند و مردان بیشتر از زنان از اینترنت استفاده می‌کنند. حجم بیشتر بهره برداران ایرانی از اینترنت ‪۱۵‬ تا ‪ ۳۰‬ساله هستند.بیشترین استفاده کاربران ایرانی از اینترنت در منزل، پس از آن در کافی نت و سپس در محیط کار است. کشور ژاپن که یکی از بزرگترین بهره‌برداران اینترنتی به شمار می‌رود ‪ ۸۲‬درصد کاربران آن در محیطهای اداری و شرکت‌ها به اینترنت متصل می‌شوند اما آمریکا و استرالیا کاربران خانگی بیشتری نسبت به کاربران اداری دارد.نقش اینترنت در توسعه کشورها غیر قابل انکار است و در آینده‌ای نه چندان دور اینترنت به "هسته مرکزی ارتباطات" و روابط بین جوامع و انسان‌ها تبدیل خواهد شد. طبق آخرین آماری که وجود دارد، ‪ ۳۷‬درصد کاربران اینترنت دنیا، در آسیا هستند و در برخی از کشورهای آسیایی رشد اینترنت در حد بالایی است که نشان می‌دهد ایران نیز می‌تواند در این زمینه گام‌های سریع‌تری بردارد.از جمله این کشورها می‌توان به کره جنوبی اشاره کرد که طی ‪ ۶‬سال ضریب نفوذ اینترنت خود را صددرصد افزایش داده است. پویا گفت: ‪ ۷۷/۸‬درصد کاربران اینترنت در دنیا در ‪ ۲۰‬کشور جهان هستند که نخستین کشور در بین این ‪ ۲۰‬کشور آمریکا و آخرین آن مالزی است. اینترنت در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای خاور میانه طبق بررسیهای آماری سایت InternetWorldStats.com در دسامبر 2007 در خاور میانه ،ایران با جمعیتی در حدود 65 میلیون نفر دارای 18 میلیون کاربر اینترنت است.یعنی 27.5 درصد از جمعیت کل کشور دارای دسترسی به اینترنت هستند در حالی که در مقایسه با دسامبر سال 2000 که ایران تنها 250،000 کاربر اینترنت داشته، در طی این 7 سال 7,100.0 % پیشرفت داشته است. با این وجود اگر به جدولی که در ادامه مطلب آورده ام دقت کنید ایران دارای مقام پنجم از نظر ضریب نفوذ اینترنت در مقایسه با جمعیت کشور در خاور میانه است.  به عبارتی کشورهای اسراییل،امارات متحده عربی،کویت و قطر به ترتیب در مقام های اول تا چهارم از نظر ضریب نفوذ اینترنت در مقایسه با جمعیت کشورشان در خاورمیانه هستند. در نمودار زیر هم میتوانید 20 کشور برتر جهان از نظر استفاده از اینترنت را مشاهده کنید.  آمار استفاده از اینترنت در خاورمیانه وضعیت کاربران اینترنت درخاورمیانه به تفکیک کشور کشور جمعیت ) تا2005 ( میزان کاربران درسال2000 کاربران اینترنت ضریب نفوذ بحرین 707,357 40,000 152,700 21.6 % ایران 68,458,680 250,000 11,260,000 16.6 % عراق 26,095,283 12,500 36,000 0.1 % اسرائیل 6,986,639 1,270,000 3,200,000 45.8 % اردن 5,788,340 127,300 600,000 10.4 % کویت 2,530,012 150,000 600,000 23.7 % لبنان 4,461,995 300,000 600,000 13.4 % عمان 2,396,545 90,000 245,000 10.2 % فلسطین 3,997,861 35,000 160,000 4.0 % قطر 768,464 30,000 165,000 21.5 % عربستان 23,130,024 200,000 2,540,000 11.0 % سوریه 18,586,743 30,000 800,000 4.3 % امارات متحده عربی 3,750,054 735,000 1,384.800 36.9 % یمن 19,600,009 15,000 180,000 0.9 %     برای دیدن گزارش جامع به سایت وزارت اطلاعات وفناوری اطلاعات مراجعه کنید. آماراستفاده ازاینترنت درآمریکا افزایش میزان استفاده از کامپیوتر و اینترنت نگرانی‌های ناشی از دزدی هویت و اطلاعات و سایر سو استفاده‌های آن‌لاین را افزایش داده است. طبق گزارش دفتر آمارگیری آمریکا، در سال 2003 حدود 55 درصد خانواده‌های آمریکایی به اینترنت دست‌رسی داشته‌اند. این آمار نسبت به سال 1997 سه برابر افزایش یافته است. مصرف اینترنت به منظور آموزش در میان دانش‌آموزان افزایش چشم‌گیری داشته است. آمار نشان می‌دهد بزرگ‌سالانی که تحصیلات دانشگاهی نداشته‌اند کم‌ترین میزان استفاده از اینترنت را به خود اختصاص داده‌اند. نوجوانان از کامپیوترهای خانگی خود برای بازی‌های کامپیوتری و همچنین انجام تکالیف مدرسه‌شان استفاده می‌کنند. در حالی که بزرگسالان بیش‌تر برای استفاده از پست الکترونیکی، جست‌وجوی اطلاعات درباره‌ی محصولات و خدمات، خواندن اخبار و همچنین اطلاعات ورزشی به کامپیوترهای‌ خود مراجعه می‌کنند. Greg Stuart، رییس و مدیر عامل بنیاد تبلیغات اینترنتی آمریکا می‌گوید: نفوذ اینترنت در خانواده‌ها بسیار شگفت‌انگیز بوده است. شایان گفتن است که فعالیت‌های تبلیغاتی این بنیاد به افزایش سود شرکت‌های آن‌لاین کمک می‌کند. طبق گزارش Pew و ‌بنیاد اینترنتی American Life Project که امسال منتشر شده است میزان استفاده از اینترنت در میان بزرگ‌سالان در آمریکا به 68درصد رسیده که میزان آن در سال گذشته 63درصد بوده است. در این گزارش آمده است که 22 درصد از آمریکایی‌ها به هیچ عنوان از اینترنت استفاده نمی‌کنند. Susannah Fox، خبرنگار Pew می‌گوید: سن اشخاص و آموزش، دو عامل بسیار مهم در استفاده از اینترنت هستند. جوان‌تر‌ها اشتیاق بسیار زیادتری برای استفاده از اینترنت دارند، در حالی که این آمار برای افراد بالای 70 سال بسیار پایین است. Stuart با بیان این نکته که شرکت‌های تبلیغات اینترنتی با افزایش استفاده از اینترنت سود فراوانی به دست آورده‌اند، پیش‌بینی کرد که میزان این سود به12 میلیارد دلار یعنی دو برابر مقدار سود این شرکت‌ها در پنج سال پیش برسد. با افزایش دسترس‌پذیری اینترنت، استفاده کنندگان باید مراقبت بیش‌تری در برابر سارقان اطلاعات اینترنتی که شریک اطلاعات مصرف‌کنندگان می‌شوند، داشته باشند. هم‌گام با رشد استفاده از اینترنت آمار دزدی‌های اینترنتی، هک، دستبرد اطلاعات و هویت افزایش یافته است. این آمار متخصصان امنیت اطلاعات و شبکه را هر روز بیش‌ از پیش برای به وجود آوردن امکانات امنیتی در کامپیوترها و شبکه‌ها درگیر کرده است. ایران چندکاربراینترنتی دارد؟ سرشماری کاربران اینترنت و ارایه آماری دقیق در این زمینه از جمله مواردی است که تا امروز در کشور مورد توجه جدی و مناسب واقع نشده و این در حالی است که با توجه به نفوذ روزافزون اینترنت در زندگی مردم این سرشماری می‌تواند با ارائه‌ تصویری مناسب از میزان و حوزه‌های نفوذ اینترنت در کشور، بستر مناسبی برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه را ایجاد کند. به عقیده کارشناسان، ارایه آماری دقیق از کاربران اینترنتی کشور علاوه بر آنکه در تعیین جایگاه واقعی کشور نسبت به سایر کشورهای منطقه و جهان بسیار موثر خواهد بود، با توجه به اهمیت شاخص ضریب نفوذ اینترنت و همچنین فقدان اطلاعات کافی در این زمینه برای محاسبه شاخص‌های بین‌المللی هم بسیار ضروری است.

1 3 دسته‌بندی نشده
به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سرشماری کاربران اینترنت کشور یکی از اقدامات اخیر شرکت فن‌آوری اطلاعات با همکاری مرکز آمار ایران است که به گفته مسوولان، با هدف تحقق اهداف مرکز توسعه و مدیریت اینترنت (متما) انجام می‌شود که یکی از آن‌ها نیز طرح تعیین ضریب نفوذ اینترنت کشور به‌عنوان اولین اقدام عملی در تعیین شاخص‌های فن‌آوری اطلاعات کشور است. به گفته کارشناسان سرشماری کاربران اینترنت، از ابتدای راه‌اندازی این فن‌آوری، در کشورهای پیشرفته به‌صورت جدی و علمی انجام شده و گزارش آن نیز هر سال منتشر می‌شود اما از آنجا که پدیده اینترنت در حال حاضر به یک الزام مبدل شده ‌است، کشورها یا باید برای فراگیر کردن عمومی آن تلاش کنند یا اینکه با حرکاتی کند درصدد بهره جستن از درصد ناچیزی از مزایای آن باشند. با توجه به اینکه وجود آمار دقیق از کاربران اینترنتی در کشور برای حرکت در مسیر توسعه ضروری است، به نظر می‌رسد این اقدام شرکت فن‌آوری اطلاعات با همکاری مرکز آمار ایران نیز با توجه به اهداف اعلام شده و در راستای تحقق این امر باشد. به عقیده تحلیلگران برای مشخص شدن ضریب نفوذ اینترنت در هر کشور باید تعریف دقیقی از یک کاربر اینترنت ارایه شود و همچنین باید تقسیم‌بندی درستی از کاربران، به‌عنوان کاربران مبتدی تا حرفه‌یی نیز صورت بپذیرد که مثلا در این زمینه، در اغلب آمارگیری‌ها درباره ضریب نفوذ اینترنت در جهان، از اقدامات میدانی کمک گرفته می‌شود؛ به این معنی که تعداد قابل توجهی از افراد از قشرهای مختلف، درآمدهای متفاوت و غیره به طور مستقیم مورد پرسش قرار می‌گیرند تا با جمع‌آوری اطلاعات بتوان ضریب نفوذ اینترنت را بااحتمال دقیق‌تری به دست آورد. به گفته دست‌اندرکاران اجرایی طرح سرشماری کاربران اینترنت در کشور، استانداردهای بین‌المللی‌ای برای تعریف کاربران اینترنت وجود دارد که با استعلام رسمی و پاسخ‌هایی که دریافت کرده‌اند این واژه را این‌طور تعریف کرده‌اند:" کسی که در یک سال گذشته به عنوان مثال از ابتدای سال 87 به هر نحو و روش و با هر مدتی (مانند DailuP، تلفن همراه، استفاده از رایانه‌های محل کار، دانشگاه و غیره) به اینترنت وصل شده و از خدمات آن استفاده کرده باشد" در نتیجه در این طرح، کاربر اینترنت فردی است که طی 12 ماه گذشته در داخل کشور با اتصال به شبکه اینترنت از یکی از خدمات اینترنتی استفاده کرده باشد.  اما از آنجا که به عقیده کارشناسان مشخص شدن میزان ایجاد ترافیک توسط کابران در زمان‌های مختلف، می‌تواند در کیفیت و کمیت اینترنت کشور بسیار مفید باشد و این در حالی است که هم اکنون، برآورد دقیقی در این‌باره وجود ندارد، باید برنامه‌ریزان و طراحان شبکه کشور بیش از پیش با عادات ترافیکی کاربران آشنا شوند، در این سرشماری نیز سعی شده‌ است با پرسش‌هایی متنوع به این موارد توجه شود. در پرسشنامه طرح آمارگیری از کاربران اینترنتی، علاوه بر مشخصات جغرافیایی محل سکونت کاربر، شاخص‌هایی چون وضعیت سواد و مدرک تحصیلی، وضعیت اشتغال و نوع شغل در بخش مشخصات عمومی کاربر و نیز محل دسترسی به اینترنت، تناوب دسترسی افراد به اینترنت در 12 ماه گذشته، متوسط تعداد دفعات استفاده از اینترنت در دوره‌های موردنظر، متوسط مدت زمان استفاده از اینترنت در هر دفعه، هزینه‌های احتمالی استفاده از اینترنت، متوسط پرداختی برای استفاده از اینترنت در 12 ماه گذشته، نوع استفاده (دریافت و ارایه اطلاعات، پست‌الکترونیکی، خدمات دولتی، بانکداری، کسب‌وکار و آموزش اینترنتی، سرگرمی) و میزان رضایت از خدمات اینترنت،‌ نحوه دسترسی به اینترنت در محل سکونت (Dialup,wirless,ADSL) هم در بخش اطلاعات کاربران اینترنت و نیز وضعیت خانوار از نظر در اختیار داشتن رایانه و تلفن مورد توجه قرار گرفته ‌است. آنچه در انجام این طرح‌ مهم به نظر می‌رسد نحوه اجرا و هماهنگی آن، با اهداف مدنظر است که به عقیده برخی کارشناسان، طرح سرشماری از کاربران اینترنت که با اختصاص سرمایه میلیونی از سوی شرکت فن‌آوری اطلاعات و با همکاری مرکز آمار ایران در حال اجراست، در این حوزه با مشکلات و چالش‌هایی همراه است. اما طرح سرشماری با انتقادهایی هم روبه‌روست؛ برخی تحلیلگران معتقدند در شرایطی که کیفیت و سرعت اینترنت در ایران هم‌چنان با چالش مواجه است، بهتر است به جای پرداختن به پروژه‌هایی مانند سرشماری، تلاش و صرف هزینه ویژه‌ای برروی ارتقاء کیفیت اینترنت در کشور انجام شود. برخی پژوهشگران حوزه IT هم ‌بر این عقیده‌اند از آنجا که اکثر کاربران کشور از طریق روش Dailup به اینترنت وصل می‌شوند؛ بنابراین نمی‌توان به آمار ارایه شده از نتایج این طرح اتکا کرد؛ چرا که در حال حاضر اتصال به اینترنت از طریق Dailup در اکثر کشورهای جهان منسوخ شده است و آن‌ها رو به خدمات پیشرفته و پرسرعتی مثل ADSL، WIMAX و ... آورده‌اند. همچنین این آمارگیری از امکان مقایسه ایران با سایر کشورها جلوگیری می‌کند؛ زیرا اگر در کشوری 97 درصد کاربران، از طریق ADSL به اینترنت وصل باشند در ایران این رقم به کمتر از 50 درصد می‌رسد، ضمن اینکه حتی در داخل کشور نیز افراد مختلف، از نظر دسترسی و سرعت اینترنت قابل قیاس با یکدیگر نیستند. از سوی دیگر به گفته عضو کمیته راهبردی تهیه سند راهبردی فن‌آوری اطلاعات کشور، طبق آخرین آمار تا پایان شهریورماه سال جاری، متوسط استفاده از اینترنت 12‌هزارو 734 مگابیت بر ثانیه پهنای باند مصرفی اینترنت در کشور است که نسبت به چهار سال پیش حدود 3 برابر شده است. درباره‌ آمار متوسط استفاده از اینترنت و تعداد کاربران در ایران تعداد کاربران اینترنت نیز تا پایان شهریورماه سال جاری 21 میلیون نفر بود وبا فرض این که در هر لحظه 100 هزار نفر با اینترنت به صورت همزمان کار کنند؛ در این صورت متوسط پهنای باندی برای هر نفر 130 کیلوبایت بر ثانیه است که این میزان برای کارهای تحقیقاتی که عمدتا از متن استفاده می‌کنند تا حدی کافی است اما برای تصویر و فیلم و اموری نظیر کنفرانس ویدیویی کافی نیست. ضریب نفوذ اینترنت در کشورمان حدود 30 درصد است. این ضریب اگر چه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته جایگاه خوبی نیست، اما در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، می‌توان گفت ایران از جایگاه بسیار خوبی برخوردار است. آمارهای ارائه شده در زمینه ضریب نفوذ اینترنت کشورها و قرار گرفتن ایران در رده سوم خاورمیانه در حالی است که به گفته تحلیلگران، معیار تقسیم‌بندی کشورها و قرار گرفتن آنها در رتبه جهانی، دیگر براساس ضریب نفوذ نیست؛ بلکه در حال حاضر این معیار براساس میزان پهنای باند هر کشور محاسبه می‌شود. با این اوصاف باید دید که ایران در زمینه ارائه پهنای باند در چه رتبه‌ای قرار می‌گیرد. در هر حال با توجه به اظهارنظرهای ارایه شده و از آنجاکه در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، آمارهایی از هر کشور براساس مراکز مخابراتی، فرصت‌های دیجیتالی و توسعه IT در آن کشور ارائه می‌شود که این آمار در نشان دادن مقام واقعی آن کشور موثر خواهد بود. طرح سرشماری از کاربران اینترنت، اگر با دقت مناسب انجام شود و ضریب نفوذ واقعی اینترنت در کشور را مشخص کند، همانگونه که در اهداف انجام آن ذکر شده است می‌تواند در جذب منابع خارجی و مشخص شدن جایگاه واقعی ایران در رتبه‌بندی جهانی موثر باشد و ایران را به عنوان کشوری برجسته و مکانی برای فعالیت افراد به جهان بشناساند. ضمن اینکه مشخص شدن ضریب نفوذ اینترنت در کشور قطعا این کمک را می‌کند که اگر در این حوزه، پایین‌تر از حد استاندارد جهانی مخابرات (ITU) هستیم، با برنامه‌ریزی‌های اصولی آن را افزایش دهیم؛ بنابراین تحلیل اطلاعات به دست آمده از این سرشماری، به برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تضمین کیفیت شبکه و تناسب کمیت با تقاضا بسیار کمک خواهد کرد. تاثیرجنسیت برچگونگی استفاده ازاینترنت مهرشاد مشبابی مسئول دفتر امور زنان سپاه و رئیس شورای سیاستگذاری همایش زنان واینترنت درهزاره سوم هدف از برگزاری این همایش را پاسخ به نیازهای جامعه دانست و گفت این روزها شاهد کارکردهای مختلف اینترنت در کار، زندگی و تحصیل هستیم و بسیاری از خانواده‌های ما با این ابزار اطلاع‌رسانی ارتباط برقرار کرده‌اند بنابراین تصمیم گرفتیم از این بستر مناسب استفاده بهینه کنیم. ظهور هر رسانه سبب‌ساز تغییراتی در خواسته‌ها و نیازهای جامعه است به همین دلیل اینترنت تأثیراتی در جامعه ایرانی داشته، که قابل کتمان نیست. اینترنت و چگونگی بهره‌وری از آن نیز برای دولتمردان دارای اهمیت بسیاری است و روند  استفاده زنان از اینترنت به موازات آن در حال افزایش، بنابراین چنین همایشی با بررسی نتایج یافته‌ها از سراسر کشور می‌تواند در درک آن مؤثر باشد. رشد روزافزون شبکه جهانی اطلاعات و امکان دسترسی آسان و سریع به این شبکه، سطح دانایی افراد، اندیشه انسان‌ها و شیوه‌های انجام امور فرهنگی و اقتصادی را متحول کرده است. این در حالیست که هم‌اکنون زنان در کشورهای در حال توسعه چون کشور ما آنگونه که باید از این فرصت استفاده نمی‌کنند. شاید به همین دلیل است که، فرصت‌یابی و آسیب‌شناسی چگونگی ارتباط زن و اینترنت در کشور ما به یک اندازه دارای اهمیت است. شناخت دقیق فرصت‌ها و برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از آنها در راستای ارتقاء سطح دانش، افزایش شیوه‌های ارتباطی، شناخت فرصت‌های کاری و کالبد شکافی علمی محدودیت‌های ناشی از نابرابری بهره‌گیری زنان از اینترنت در مقایسه با مردان، از مهمترین اقداماتی است که باید در قالب یک برنامه‌ریزی دقیق دنبال شود. رشد اینترنت در کشورهای مختلف، بسیار نامتوازن است، به عبارت دیگر فاصله و شکاف قابل توجهی در زمینه دسترسی و استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) بین کشورهای کمتر توسعه یافته و توسعه یافته  وجود دارد. به عنوان نمونه در ایالات متحده آمریکا، زنان در حال پیشی گرفتن از مردان از نظر دستیابی به اینترنت هستند و نرخ بالای رشد خود را حفظ کرده‌اند. در حالی که تعداد کل کاربران اینترنت در آمریکا تنها 22/4 درصد رشد داشته، این نرخ برای زنان 34/9 درصد بوده است. اما این موضوع در میان زنان آسیایی دیده نمی‌شود. 78 درصد کاربران اینترنت در آسیا را مردان و تنها 22 درصد را زنان تشکیل می‌دهند. بی‌تردید چنین تفاوتی میان مردان و زنان در زمینه استفاده از اینترنت، تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر فرهنگ و اقتصاد آسیا خواهد داشت. در کشور در حال توسعه‌ای مانند ایران هم میزان محرومیت زنان از آموزش و تعلیم فناوری قابل توجه است. شاید پایین‌تر بودن سطح آموزش زنان نسبت به مردان، نبود منابع اقتصادی و فقدان هنجارهای فرهنگی و اجتماعی اغلب زنان را از دنبال کردن شغل‌های غیرسنتی و دسترسی به ICT باز می‌دارد. در همین حال پیمایش صورت گرفته از سوی «شهناز میزبان»، پژوهشگر علوم اجتماعی بر روی 380 دانشجوی دانشگاه‌های دولتی تهران نشان می‌دهد که بعد از پایگاه اقتصادی – اجتماعی و موقعیت جغرافیایی، «شکاف جنسیتی» عمده‌ترین شکاف در کاربرد اینترنت بوده که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر در حالی که 22 درصد دانشجویان پسر بیش از سه ساعت در روز از کامپیوتر استفاده می‌کنند، تنها 10 درصد دختران دانشجو از کامپیوتر استفاده کرده‌اند. این در حالیست که میزان استفاده پسران از اینترنت در طول روز نیز به مراتب بیش از دختران است (5/19 درصد پسر در برابر 4/15 درصد دختر). از آنجایی که «جنسیت» بر نوع و میزان استفاده از اینترنت تاثیرگذار است، شیوه استفاده از اینترنت در میان دختران و پسران نیز دارای تفاوت است؛ چرا که انتظارات اجتماعی، آنها را به سوی نقشهای جنسیتی سوق می‌دهد، این بدین معناست که دختران دریافت و ارسال پست الکترونیکی، خرید کالا و سرگرمی را بیش از پسران ترجیح داده و در مقابل پسران از اینترنت به منظور جستجوی اطلاعات و دریافت خبر استفاده می‌کنند، که این مسئله را می‌توان در چگونگی جامعه‌پذیری دختران و پسران جستجو کرد. از آنجایی که در دهه‌های گذشته جامعه همواره افراد را به نقشهای سنتی سوق داده است، مسئولیت‌ها و نقش‌های زنانه مانعی برای دسترسی و استفاده زنان از کامپیوتر و اینترنت است. اداره کشورها بدون استفاده از ICT غیرممکن شده یا با هزینه هنگفت امکان‌پذیر است؛ روند توسعه جهان رو به جلو پیش می‌رود و ما باید بتوانیم از تهدیدها دوری و از فرصت‌ها به نحو احسن استفاده کنیم. نصرالله جهانگرد، دبیر پیشین شورای عالی اطلاع‌رسانی در همایش زنان و اینترنت در هزاره سوم گفت: بازار محصولات ICT در دنیا حدود 600 تا 700 میلیون یورو است و در واقع می‌توان گفت که این موضوع در حوزه اشتغال یکی از کارآفرین‌ترین مباحث محسوب می‌شود. او با بیان اینکه اینترنت به عنوان سرمایه و ثروت عمومی جهان به حساب می‌آید، گفت: همه دستگاهها باید به راحتی به این ابزار دسترسی داشته باشند؛ سیاستگذاری کشورها این است که مردم به راحتی بتوانند به اینترنت دسترسی پیدا کنند. همه کشورها متوجه این موضوع هستند و زمینه سیاستگذاری در بخش‌های مختلف برای دسترسی راحت به اینترنت را فراهم می‌کنند تا این ابزار به صورت یک ثروت عمومی در اختیار مردم باشد؛ استفاده از وب‌ به قدری شتاب گرفته که جزو شاخص‌های سنجش توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها شده است. به گفته جهانگرد، چالشی که در حال حاضر در دنیا وجود دارد این است که تحولات اقتصادی و اجتماعی ناشی از تحولات ICT شتاب گرفته و تمام زمینه‌های کاری را در کشورها تحت تاثیر قرار داده است. «عمده کشورها ICT را به عنوان موجود توانمندساز می‌دانند؛ زیرا زمانی ثروت مولفه توسعه بود، اما امروزه فاکتور دانایی جایگزین آن و عامل تولید ثروت شده و دبیر سابق شورای عالی اطلاع‌رسانی ادامه داد، چالش کشورهای جهان سوم این است که دیدگاه‌های رهبران و مدیران یکی نیست و تا دولتی عوض می‌شود تمام برنامه‌ها نیز تغییر می‌کند، به همین دلیل برنامه بلندمدت در کشورهای جهان سوم دوام نمی‌آورد و همه به دنبال برنامه‌های کوتاه‌مدت هستند. به گفته جهانگرد، ICT به عنوان عنصر کلیدی نوآوری شناخته شده و زنان نیز نقش کلیدی در این عرصه دارند؛ ICT با فراهم کردن فرصت یادگیری نقش مهمی در روند توسعه زنان ایفا می‌کند و اگر این ابزار به صورت راهبردی در یک جامعه به کار رود می‌تواند در توسعه استراتژیک نقش مهمی داشته باشد. بارقه‌های نور با این وجود آمار و نتایج به دست آمده از میزان ثبت نام در گرایش‌های مختلف رشته کامپیوتر و IT، نشان می‌دهد که میزان استقبال زنان از تحصیل در رشته‌های عمومی کامپیوتر در سال جاری بیشتر از مردان است. به گزارش روابط عمومی مرکز فناوری اطلاعات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، آخرین نتایج بررسی و تحلیل آمار موجود در و احد آموزش فرهنگسرای IT نشان می‌دهد که از مجموع 1055 دانشجو در رشته‌های مختلف کامپیوتر، 546 نفر را زنان و 509 نفر را مردان تشکیل می‌دهند. نتایج بررسی‌های آماری فرهنگسرای IT نشان از استقبال چشمگیر زنان برای کسب مهارت در رشته‌های عمومی کامپیوتر دارد. در مجموع آمار به دست آمده نشان می‌دهد که میزان حضور زنان در کلاس‌های فراگیری دروسی همچون اینترنت، فتوشاپ، کاربرعمومی، ICDL، اتوکد و WORD بیشتر از مردان است. رشته‌های دیگری همچون سخت افزار و طراحی صفحات وب در انحصار فراگیر مردان قرار دارد. در این خصوص به ویژه در رشته‌های سخت‌افزار اکثریت مطلق فراگیران مرد هستند. اما تحلیلی بر آمار به دست آمده نشان می‌دهد که برخی از رشته‌ها تقریباً، مختص خانم‌ها و برخی نیز به آقایان اختصاص داده شده است. علت این موضوع نیز به نوع و شکل تقاضای موجود در بازار کار و مسایل و شرایط فرهنگی انجام کارها باز می‌گردد. از سوی دیگر در بررسی علت گرایش رو به رشد زنان به فراگیری رشته‌های عمومی کامپیوتر نیز نتایج جالبی به دست می‌دهد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از فراگیران زن در رشته‌هایی همچون«کاربر عمومی»،«اینترنت» و «ICDL» را مادران خانه‌دار تشکیل می‌دهند. این مادران دلیل گرایش به این رشته‌ها، را ارتباط بهتر با فرزندان خود به هنگام کار با کامپیوتر و اینترنت و همچنین رفع نوعی احساس بی‌سوادی در استفاده از کامپیوتر به ویژه هنگام تعامل با فرزندان خود عنوان می‌کنند. مهمترین دلیل این اتفاق به گسترش نفوذ و ضریب کامپیوتر و اینترنت در جامعه باز می‌گردد، چرا که تا پیش از این کامپیوترها بیشتر محدود به محیط کار و در اختیار آقایان بود اما با گسترش فناوری‌های نوین ارتباطاتی و نفوذ کامپیوتر و اینترنت به خانه‌ها،‌ گرایش زنان در یادگیری و استفاده از این ابزار نوین نیز افزایش یافته است. ضریب نفوذ اینترنت در ایران 15درصد است که تنها30درصد کل کاربران آن زن و به طور عمده دختران جوان هستند. موج تحول گروه اجتماعی- تکنولوژی نوین ارتباطی، جهان را به دهکده جهانی تبدیل کرده است، همانطور که در یک دهکده همه منابع در اختیار اهالی قرار می‌گیرد امروز نیز به مدد اینترنت، در چنین شرایطی هستیم و غالب اطلاعات عمومی و اختصاصی به اشتراک گذاشته شده است. این پدیده خود عامل ایجاد پدیده‌ای به نام «جهانی شدن» است، چون بیش از این ملل مختلف به دلیل محدودیت‌های جغرافیایی و انحصار منابع، از هم دور بودند. بنابراین فناوری اطلاعات، هم زمینه‌ساز جهانی شدن است و هم عامل تسریع و بقای آن؛ یکی از ابزارهای این تکنولوژی اینترنت است. در مرحله بعد مخاطبان، استفاد‌ه کنندگان یا دریافت‌کنندگان هستند، از آنجایی که یک رسانه در عرصه رقابت بین محیط‌های متعدد قرار دارد؛ یکی از عوامل و عناصر بسیار مهم تکنیک‌های جذب مخاطب است. حال می‌توان سؤال کرد زنان ایرانی در ارتباط با پدیده اینترنت چگونه می‌توانند ایفای نقش کنند. زنان می‌توانند به عنوان تولید‌کننده یا فرستنده پیام باشند، از طرف دیگر زن می‌تواند به عنوان موضوع پیام باشد، بنابراین تولید‌کننده اطلاعات خودش را برای سلیقه زن تدارک می‌بیند و مطابق با جذابیت‌هایی که برای زنان وجود دارد، طراحی و کار می‌کند، از جمله به موضوعاتی مثل خانه‌داری، بچه‌داری، مد، آرایش و لباس می‌پردازد. اما چرا زنان، امروزه به طور خاص کانون توجه این امور قرار می‌گیرند؟ به دلیل اینکه در تحولات اجتماعی زنان بسیار سریع تأثیر می‌پذیرند و تأثیر می‌گذارند، بنابراین خیلی روی آنها حساب می‌شود.  پس از سرنگونی طالبان در افغانستان بیش از 175 پروژه ویژه زنان افغانی برای افزایش مشارکت سیاسی آنان به منظور ایجاد جامعه مدنی به اجرا در آمده است.  از سوی دیگر شتاب تند توسعه کشورهای عربی که تا دیروز حق داشتن شناسنامه، حق مالکیت، حق رأی، رانندگی و بسیاری از حقوق ابتدایی شهروندی را از زنان محروم می‌کردند، بسیار دیدنی است. این در شرایطی است که اغلب کشورهای خاورمیانه هنوز هم باتوجه به وضعیت جدید توسعه، دیدگاه سنتی خود را نسبت به مسایل زنان حفظ کرده‌اند. به گونه‌ای که در اغلب کشورهای عرب زبان پایگاه‌های اینترنتی متعلق به زنان با محدودیت‌های بسیاری روبه‌روست. نتایج حاصل از یک مطالعه جدید نشان می‌دهد، احتمال بروز رفتارهای خطرناک بین نوجوانان و جوانان دانشجویی که از بازی‌های کامپیوتری استفاده می‌کنند بیش از دیگر افراد است. به گزارش فارس به نقل از دیجیتال‌ترندز، محققان بر پایه مطالعات جدید خود دریافته‌اند که بین بازی‌های کامپیوتری و بروز رفتارهای پرخطر بین دانشجویان رابطه مستقیم وجود دارد و باعث می‌شود تا این افراد ارتباطات اجتماعی خود را کمرنگ‌تر کنند. این مطالعات روی 500 دانشجوی دختر و 313 دانشجوی پسر در آمریکا انجام شد و شرکت‌کنندگان در آن درباره میزان استفاده از بازی‌های کامپیوتری، نوشیدن مشروبات الکلی، اعتیاد به مواد مخدر، اعتماد به‌نفس و میزان ارتباط با اعضای خانواده توضیح دادند. در پایان این مطالعات مشخص شد که دانشجویان پسر 3 برابر بیشتر از دانشجویان دختر از بازی‌های کامپیوتری استفاده می‌کنند. این در حالی است که میزان اجرای بازی‌های کامپیوتری خشن بین پسران نسبت به دختران برابر بیشتر است. دانشجویان دختر بیش از پسران در دانشگاه‌های خود از اینترنت برای انجام کارهای شخصی و ارسال پست الکترونیکی استفاده می‌کنند و این در حالی است که دانشجویان پسر اینترنت را بیشتر برای خواندن اخبار، سرگرمی و مسایل جنسی به کار می‌برند. این طور که گفته می‌شود، آن دسته از افرادی که به نوشیدن مشروبات الکلی عادت داشتند و به مواد مخدر اعتیاد داشتند، بیش از دیگر دانشجویان از بازی‌های کامپیوتری خشن استفاده می‌کردند. استفاده غیرعلمی 80 درصد جوانان ایرانی از اینترنت معاون پژوهشی مرکزمطالعات وپژوهشهای جمعیتی آسیاواقیانوسیه در گفت‌وگو با خبر گزاری فارس (9:11) در رابطه با نحوه استفاده جوانان از اینترنت گفت: جوانان 50 درصد به اینترنت دسترسی دارند؛ 80 درصد جوانان از اینترنت استفاده غیر علمی می‌کنند، 20 درصد دیگر نیز به دانشجویان و افرادی که دارای تحصیلات عالیه هستند، اختصاص دارد. ذوق و علاقه جوانان نیز در نوع استفاده از اینترنت مؤثر است .شیوه استفاده از اینترنت در میان نوجوانان و جوانان نیاز به هدایت دارد. اگر جوانان را به طور اعم در نظر بگیریم قطعاً به آسیب‌شناسی نیاز است اما اگر دانشجویان و افراد تحصیل‌کرده را مد نظر قرار دهیم اکثراً در زمینه‌های علمی از اینترنت استفاده می‌کنند. شیوه استفاده از اینترنت در میان نوجوانانی که در سنین پایین قرار دارند مناسب نیست و گاهی اوقات همراه با تلف کردن وقت است. به طور کلی سطح استفاده از اینترنت در مقایسه با کشورهای دیگر حجم پایینی را در ایران به خود اختصاص داده است. این به طور قطع ناشی از خلاء آموزشی است. چرا که اینترنت به صورت انبوه وارد کشور شده است و دسترسی به آن در میان نسل جوان بسیار ساده است. برخی خانواده‌ها تسلط کافی به کامپیوتر را ندارند.در این زمینه خود نوجوانان و جوانان تعیین کننده هستند. مسائل فرهنگی باید از نسل قدیم به نسل جدید منتقل شود اما این مسئله با وجود این که فرهنگی است تنها مختص به جوانان است و خانواده‌ها در این زمینه نقشی ندارند. حتی در مدارس نیز اشراف دبیران در این زمینه کم است. جوانان بیش‌تر برای سرگرمی از اینترنت استفاده می‌کنند که علاوه بر تلف شدن وقت آسیب‌های دیگری را ایجاد می‌کند. باید جوانان را به استفاده صحیح از اینترنت ترغیب کنیم حتی خانواده‌ها نیز باید اطلاعات خود را در این رابطه ارتقا دهند. در این زمینه آموزش امری ضروری است، در برنامه‌های تلویزیونی حتی اموزش آشپزی وجود دارد اما آموزش اینترنت و استفاده از کامپیوتر برای خانواده‌ها مشاهده نمی‌شود. چکیده پایان نامه هاوتحقیقات مرتبط 1-پایان نامه خانم لیلازکریائی باعنوان: ((بررسی میزان وچگونگی استفاده ازاینترنت توسط دانشجویان دانشگاههای دولتی شهرتهران به تفکیک جنسیت،دوره تحصیلی ودانشگاه درسال تحصیلی 80-81)). نتایج ا ین پایان‌نامه نشان داد: استفاده از اینترنت توسط دانشجویان به عنوان ابزار پژوهشی نسبت به اهداف آموزشی در اولویت قرار داشته است. به گزارش سرویس پایان‌نامه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ‌لیلا زکریائی در پایان نامه کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی خود با عنوان «بررسی میزان و چگونگی استفاده از اینترنت توسط دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر تهران به تفکیک جنسیت، دوره تحصیلی و دانشگاه در سال تحصیلی 81-80»، آورده است: پاسخگویان به ترتیب اولویت از اینترنت به عنوان ابزار پژوهشی، ابزار آموزشی و ابزار ارتباطی استفاده کرده‌اند. نتایج این پایان‌نامه می‌افزاید: در بخش استفاده از اینترنت به عنوان ابزار پژوهشی مشخص شد اغلب پاسخگویان از اینترنت به منظور کسب اطلاعاتی که از طریق منابع دیگر قابل دسترسی نیست، دسترسی به گزارش‌های تحقیقی و پروژه‌ها و سوم دسترسی به نشریات تخصصی بهره می‌گیرند. کمترین موارد استفاده از اینترنت در این قسمت نیز کسب اطلاعات پزشکی و بهداشتی و دسترسی به گزارش‌های دولتی بود. همچنین مشخص گردید میانگین ساعات استفاده از اینترنت به عنوان ابزار پژوهشی 2 ساعت و 32 دقیقه در هفته می‌باشد. در ادامه این پایان‌نامه آمده است:‌ در بخش استفاده از اینترنت به عنوان ابزار آموزشی مشخص شد، بیشتر پاسخگویان از اینترنت به منظور کسب اطلاعات مرتبط با دروس، بسط و تبیین مفاهیم مربوط به موضوعات درسی و شناخت مفاهیم مرتبط با موضوعات درسی برای ارائه در کلاس استفاده می‌کنند. کمترین موارد استفاده از اینترنت در این بخش شرکت در فعالیت‌های کلاسی on line و شرکت در امتحانات on line بود. همچنین مشخص گردید میانگین ساعات استفاده از اینترنت به عنوان ابزار آموزشی 2 ساعت و 14 دقیقه می‌باشد. مولف در ادامه این پایان‌نامه می‌افزاید: در بخش استفاده از اینترنت به عنوان ابزار ارتباطی مشخص گردید بیشتر پاسخگویان از اینترنت به منظور استفاده از پست الکترونیکی، برقرار ارتباط با دوستان، و برقراری ارتباط با افراد هم علاقه استفاده می‌کنند. در ادامه این پایان‌نامه که در سال 1381 با راهنمایی دکتر علیرضا کیامنش در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تدوین شده، آمده است: بین چگونگی و میزان استفاده از اینترنت به صورت کلی و جنسیت ارتباط وجود دارد و دانشجویان مرد بیشتر از دانشجویان زن از اینترنت بهره برده‌اند. در بررسی رابطه بین چگونگی و میزان استفاده از اینترنت به صورت کلی و دوره تحصیلی مشخص شد که دانشجویان دوره دکتری در مقایسه با دانشجویان دوره کارشناسی ارشد از اینترنت استفاده بیشتری نموده‌اند. نتایج به دست آمده در قسمت رابطه بین میزان چگونگی استفاده از اینترنت به صورت کلی و سه دانشگاه مورد بررسی نشان داد: دانشجویان دانشگاه تهران بیشتر از دانشجویان دو دانشگاه دیگر از اینترنت بهره گرفته‌اند. دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در رتبه دوم و دانشجویان دانشگاه تربیت معلم در رتبه آخر قرار می‌گیرند. در خاتمه این پایان‌نامه پیشنهاد شده، درسی به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان با اینترنت در واحدهای درسی تمام رشته‌ها و دوره‌های تحصیلی گنجانده شود و علاوه بر تقویت کارکرد پژوهشی اینترنت بر روی سایر کارکردها (ارتباطی و آموزشی) نیز تاکید بیشتری می‌شود و همچنین مواردی که در هر سه کارکرد کمتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند، تقویت شود. گفتنی است، جامعه مورد بررسی شامل دانشجویان سه دانشگاه تهران، تربیت معلم و تربیت مدرس در 14 رشته انتخابی بود که


1 3 دسته‌بندی نشده

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید 

کلمه کلیدی را وارد کنید :


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

دسته‌بندی نشده

2 (2287)

فصل اول : میکروکنترلر 8051 …...................................................................1 دیگر اعضای خانواده 8051 ...............................................................................................3 انواع میکروکنترلر 8051 ...................................................................................................5 میکرو کنترلر 8751 ................................................................................................................6 نوع OTPاز 8051 ….......................................................................................................11 2-1 توصیف پایه های 8051 ............................................................................................11 پورت 1..................................................................................................................................19 پورت 2.................................................................................................................................19 نقش دوگانه ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (2285)

سایت ما حاوی حجم عظیمی از مقالات دانشگاهی است . فقط بخشی از آن در این صفحه درج شده شما می توانید از گزینه جستجو متن های دیگری از این موضوع را ببینید  کلمه کلیدی ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (2286)

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) مصوب 11/6/1383 بخش اول رشد اقتصاد ملی دانایی‌محور در تعامل با اقتصاد جهانی فصل اول بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی ماده 1 به ادامه مطلب…

background