دانلود پایان نامه

اثبات قصد طرفین است.
۲) به طرفین کمک می‌کند که با هوشیاری و آگاهی نسبت به اینکه در حال انعقاد قرار داد هستند اقدام کنند.
۳) دلیلی است که برای عموم قابل مطالعه است.
۴) موجب می‌شود سند در طول زمان بدون تغییر باقی مانده و معامله برای همیشه ثبت شود.
۵) امکان تکثیر سند فراهم می‌شود به نحوی که هر یک از طرفین می‌تواند نسخه‌ای از آن را نزد خود نگه دارد.
۶) سند از طریق امضاء تصدیق شده و رسمیت می‌یابد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   کمآبی

دیدگاهتان را بنویسید